หน้าแรก

    

              ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครhttp://regis.rmutto.ac.th/registrar/applicant_search.asp

 ...ประกาศๆ รับสมัครนักศึกษา...                             

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 3 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
                              >> รายละเอียด คลิก!!<<

                         ...ประกาศผล...


  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
           ปีการศึกษา 2560
                              >> รายละเอียด คลิก!!<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
           
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
                              >> รายละเอียด คลิก!!<<


  ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
           คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
                               >> รายละเอียด คลิก!!<< 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
           คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
                              >> รายละเอียด คลิก!!<<

ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ายืนยันสิทธิ์รายงานตัว สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
    คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
                                    >> รายละเอียด คลิก!!<<

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
                                   
>> รายละเอียด คลิก!!<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2560       
 
                                               

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560