หน้าแรก


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
รายละเอียด >>>คลิก<<<

===============================================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตาพิเศษ วิทยาเขตจันทบุรี
รายละเอียด >>>คลิก<<<

===============================================================================================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 (Admissions)
รายละเอียด >>>คลิก<<<

===============================================================================================================
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
**ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ ** >>คลิก<<
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

===============================================================================================================
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน
ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่ารายงานตัวแล้ว
ตั้งแต่รอบ 1 Portfolio 1/1, 1/2 / รอบ 2 โควตา และรอบ 3 รับตรงร่วมกัน
โปรดเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่อีกครั้ง
และพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว (23 - 24 ก.ค. 2561) 
ตรวจสอบรายชื่อ >>คลิก<<


        ===============================================================================================================


https://sites.google.com/site/entryrmutto/home/rabb-rab-smakhr-radab-priyya-tri-1===============================================================================================================

https://sites.google.com/site/entryrmutto/rabb-rab-smakhr-radab-banthit-suksa

===============================================================================================================