ENTRACT EN FRANCE

ENTRe Amis de la Culture Tchèque en France

 

Mezi přáteli české kultury ve Francii


 

Slovo úvodem

Program

Knihovna Českého centra

Ke čtení doporučujeme

Kontakt

Informace pro Čechy žijícící v zahraničí

Novinky

Odkazy

Fotogalerie

En français 

 

       

 

Kdo jsme?  Neziskové občanské sdružení, založené v roce 2001, které podporuje rozvoj a šíření české kultury ve Francii. Úzce spolupracujeme s Českým kulturním centrem, v jehož prostorách ve středu Paříže také sídlíme.

Co děláme? 

Naše činnost směřuje do dvou hlavních oblastí:

Výuka češtiny zábavnou formou s rodilými mluvčími pro děti vyrůstající ve dvoj- či vícejazyčném prostředí

Asociace se postupně stává stěžejní a jedinou strukturou pro práci s  dětmi vyrůstajícími v bilingvním či bi-kulturním prostředí  ve Francii.

  

Pomoc  Českému centru s rozšiřováním a organizováním stávajícího fondu jeho knihovny