about‎ > ‎

Described taxa

Genera and subgenera:

 1. Arostropsis Yunakov & Kirejtshuk, 2011
 2. Bosporomias Yunakov & Korotyaev, 2005
 3. Brachysomus (Hippomias) Yunakov, 2006
 4. Eurosphalmus (Rhinomiamima) Yunakov & Nadein, 2006
 5. Eurosphalmus Yunakov & Nadein, 2006
 6. Holcolydoprus Yunakov & Korotyaev, 2008
 7. Nanomias Yunakov, 2003
 8. Otiorhynchus (Clypeotiorhynchus) Yunakov & Arzanov, 2013
 9. Otiorhynchus (Pontotiorhynchus) Yunakov, 2003
 10. Solarhinomias Yunakov & Nadein, 2006
 11. Turanomias Yunakov & Nadein, 2006

Species and subspecies:

 1. Alatavia zaslavskii Korotyaev & Yunakov, 2005
 2. Amicromias borysthenicus Yunakov & Nazarenko, 2005
 3. Amicromias cephalotes Yunakov, 2005
 4. Amicromias euxinus Yunakov & Korotyaev, 2005
 5. Amicromias fodori Yunakov, 2005
 6. Amicromias intermedius Yunakov, 2005
 7. Amicromias mimicus Yunakov, 2005
 8. Amicromias pictus Yunakov, 2005
 9. Amicromias rhilensis Yunakov, 2005
 10. Amicromias tricholepis Yunakov & Germann, 2008
 11. Arostropsis groehni Yunakov & Kirejtshuk, 2011
 12. Bosporomias pruinosulus Yunakov & Korotyaev, 2005
 13. Brachysomus alexeevi Yunakov, 2006
 14. Brachysomus argutus Yunakov, 2006
 15. Brachysomus armatus Yunakov, 2006
 16. Brachysomus assingi Yunakov, 2006
 17. Brachysomus boroveci Yunakov, 2006
 18. Brachysomus curvimanus Yunakov, 2006
 19. Brachysomus dubius Yunakov, 2006
 20. Brachysomus ellipticus Yunakov, 2006
 21. Brachysomus fallax Yunakov, 2006
 22. Brachysomus hegyessyi Yunakov, 2006
 23. Brachysomus kovali Yunakov, 2006
 24. Brachysomus merkli Yunakov, 2006
 25. Brachysomus mucronatus Yunakov, 2006
 26. Brachysomus pelex Yunakov, 2006
 27. Brachysomus pseudosetiger Yunakov & Klass, 2012
 28. Brachysomus samos Yunakov & Germann, 2012
 29. Brachysomus simplex Yunakov, 2006
 30. Brachysomus simulans Yunakov, 2006
 31. Brachysomus subtilis Yunakov, 2006
 32. Brachysomus sulcatus Yunakov, 1999
 33. Brachysomus tenuicollis Yunakov, 2006
 34. Cadoderus burundi Yunakov, 2012
 35. Cadoderus grebennikovi Yunakov, 2012
 36. Cadoderus olivaceus Yunakov, 2012
 37. Cadoderus weisei Yunakov, 2012
 38. Eurosphalmus attilai Yunakov & Nadein, 2006
 39. Eurosphalmus behnei Yunakov & Nadein, 2006
 40. Eurosphalmus hilfi Yunakov & Nadein, 2006
 41. Eurosphalmus zerchei Yunakov & Nadein, 2006
 42. Holcolydoprus bimaculatus Yunakov & Korotyaev, 2008
 43. Holcolydoprus griseus Yunakov & Korotyaev, 2008
 44. Nanomias terricola Yunakov, 2003
 45. Oncophyes cadoderoides Yunakov, 2012
 46. Otiorhynchus abashae Davidian & Yunakov, 2002
 47. Otiorhynchus aibgae Davidian & Yunakov, 2002
 48. Otiorhynchus akibae Davidian & Yunakov, 2002
 49. Otiorhynchus alibekus Yunakov & Arzanov, 2002
 50. Otiorhynchus atrohippus Davidian & Yunakov, 2002
 51. Otiorhynchus avtandili Davidian & Yunakov, 2002
 52. Otiorhynchus babughanicus Yunakov, 2003
 53. Otiorhynchus belousovi Davidian & Yunakov, 2002
 54. Otiorhynchus buccatus Davidian & Yunakov, 2002
 55. Otiorhynchus digitalis Yunakov & Davidian, 2002
 56. Otiorhynchus dvaleticus Davidian & Yunakov, 2002
 57. Otiorhynchus granulatostriatus khetagi Davidian & Yunakov, 2002
 58. Otiorhynchus granulatostriatus mamisonicus Davidian & Yunakov, 2002
 59. Otiorhynchus kataevi Davidian & Yunakov, 2002
 60. Otiorhynchus kovali Davidian & Yunakov, 2002
 61. Otiorhynchus leorum Yunakov, 2001
 62. Otiorhynchus leventi Davidian & Yunakov, 2002
 63. Otiorhynchus madinae Davidian & Yunakov, 2002
 64. Otiorhynchus maganicus Davidian & Yunakov, 2002
 65. Otiorhynchus oezbeki Davidian & Yunakov, 2002
 66. Otiorhynchus schapovalovi Davidian & Yunakov, 2002
 67. Otiorhynchus svetgaricus Davidian & Yunakov, 2002
 68. Otiorhynchus tatyanae Davidian & Yunakov, 2002
 69. Otiorhynchus titae Davidian & Yunakov, 2002
 70. Otiorhynchus tshistyakovae Davidian & Yunakov, 2002
 71. Parameira baidarica Yunakov, 2004
 72. Sphrigodellus aberdarecola Yunakov, 2012
 73. Sphrigodellus gusarovi Yunakov, 2012
 74. Sphrigodellus kiverengei Yunakov, 2012
 75. Sphrigodellus kwamkoroensis Yunakov, 2012
 76. Sphrigodellus lineatus Yunakov, 2012
 77. Sphrigodellus minutus Yunakov, 2012
 78. Sphrigodellus nasutus Yunakov, 2012
 79. Sphrigodellus nguruensis Yunakov, 2012
 80. Sphrigodellus parecola Yunakov, 2012
 81. Sphrigodellus sundi Yunakov, 2012
 82. Sphrigodellus taitae Yunakov, 2012
 83. Sphrigodellus usambaricus Yunakov, 2012
 84. Sphrigodellus viridegriseus Yunakov, 2012
 85. Turanomias yuliae Yunakov & Nadein, 2006
Comments