PARTICIPACIÓ


Actualitzada el 24 de novembre de  2007 

 

 

La nostres aportacions al Pla d'Actuació del Districte pel mandat 2007-2011, han estat:

 

 1.- PROJECTES URBANÍSTICS DE CIUTAT:

 

Zona Collserola: Atesa la gran contaminació que pateix la ciutat, cal mantenir el gran pulmó verd que és Collserola i fer possible el seu gaudi per a tothom. És per això que instem l’Ajuntament a actuar en contra de l’augment de l’edificabilitat a la zona i de la construcció del Túnel d’Horta.

 

Zona 3 Turons: A més de les edificacions necessàries per al reallotjament de les famílies afectades, proposem que es facin en el barri de la Font d’en Fargues habitatges protegits de lloguer per a joves.

Demanem la desafectació total dels habitatges del passatge Montserrat de Casanovas.

Proposem, també, la recuperació de la plaça de la Font d’en Fargues i la seva urbanització.

 

Zona Font d’en Fargues: Proposem d’iniciar un procés d’expropiació de la finca anomenada “La Jungla” per ubicar-hi diferents equipaments per al barri de la Font d’en Fargues.

 Atès l’abandonament en el que es troba el Parc del Guinardó en la zona compresa dins del barri de la Font d’en Fargues, demanem que es procedeixi amb urgència al seu arranjament, per mitjà, entre altres actuacions, del desbrossament del bosc, la tala sel·lectiva d’arbrat i la creació d’un servei actiu de vigilància per controlar el perill que representen els gossos que els seus amos deixen anar solts, i evitar alhora el problema de la gran escampada de les seves defecacions.

 

2.- EQUIPAMENTS PER A LES PERSONES:

 

CULTURA: Proposem que es doti el barri de la Font d’en Fargues d’una Sala de lectura, al marge de la construcció del Casal.

GENT GRAN: Proposem que es doti el barri de la Font d’en Fargues d’un Casal per als avis.

EDUCACIÓ: Proposem que es porti a terme, el més aviat possible, el projecte d’Escola Bressol al CEIP Font d’en Fargas. Donem suport a la proposta de ús de les instal·lacions esportives i educatives dels centres docents, fora de l’horari escolar, durant tots els dies de la setmana.

CASALS DE BARRI: És important dotar els barris d’equipaments, però abans de començar les obres per rehabilitar els edificis que ja existeixen, cal buscar solucions d’ubicació per a les entitats que actualment ja fan vida dins d’aquests equipaments a rehabilitar. No es poden deixar aquestes entitats sense el seu local sense tenir abans pensada una solució provisional per a elles fins que el Casal de la Font d’en Fargues pugui tornar a obrir les seves portes.

SALUT:  Atesa l’orografia del barri, la llunyania dels CAP’s que hi ha, i els que es contempla fer, i l’elevada mitjana d’edat de la gent del barri, demanem la ubicació d’un consultori al barri de la Font d’en Fargues, annex a un CAP, per donar servei un parell d’hores al matí i a la tarda.

APARCAMENTS:  Proposem la construcció d’un aparcament públic a l’edifici del costat de l’església de Sant Antoni, al barri de la Font d’en Fargues, i un altre soterrat que formi part del projecte d’urbanització de la plaça de la Font d’en Fargues.

.

3. PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS A LES PERSONES

 

CULTURA: Instem l’Ajuntament a proseguir en la declaració de BCIN per a la Masia de Can Fargas.

Proposem la creació d’un pla d’actuació per a la recuperació de la memòria històrica del patrimoni dels diferents barris del districte –recuperació de memòria històrica i de patrimoni que fins ara no ha estat gens ciudada- , que contempli la seva conservació, restauració i exposició al públic (vil·la romana de Can Cortada, Torrent de Can Carabassa, Carrer d’Aiguafreda, antiaeris del Carmel, poblat ibèric del Turó de la Rovira, Masia de Can Fargas, quiosquet modernista i font de la Font d’en Fargues, etc.)

 

4.- ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

 

CONNEXIÓ, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT ALS BARRIS:

Atesa la difícil orografia del nostre barri proposem la instal·lació d’escales mecàniques a la davallada de Gallecs i al passatge de la Font de la Mulassa.

 Es demana allargar el recorregut del BUS del barri 117 fins al passeig de Maragall/Font d’en Fargues, sense que s’alteri la freqüència de pas.

 Degut al poc èxit en la senyalització de la limitació de velocitat per als vehicles que circulen pel carrer Pedrell en tota la seva longitud, (nivell alt de siniestralitat) demanem que se n’arbitrin noves mesures.

ARRENJAMENTS I MILLORES: Proposem l’arranjament de la plaça de la Font de la Mulassa, que està molt deteriorada.

Proposem la recuperació de la plaça de la Font d’en Fargues, i la seva urbanització.

Proposem l’ordenació i l’embelliment del torrent de Can Carabassa com a zona patrimonial del districte.

Proposem l’arranjament del carrer baixada de Palautordera entre Aguilar i Alt de Pedrell.

 

I per desenvolupar el nostre Pla de Treball, ho farem des de les comissions:

 

Vocalia de carrers i verd urbà

Vocalia de medi ambient i habitatge

Vocalia de patrimoni i cultura

Vocalia de joves

Enllaç amb la Plataforma Salvem Can Fargas 

Vocalia de participació i activitats lúdiques 

Àrea de salut

Àrea de medi natural

Projecte de futur del Casal

 Afectats dels 3 Turons

Grup de Teatre

 

Si voleu participar-hi, poseu-vos en contacte amb els responsables