1986.05 Alt om Data #5

Оригинал статьи

Enter dansk

Det er ikke alle hjemmecomputere, der kan skrive og "snakke" på dansk.

Flere fabrikanter har forsøgt sig med mere eller mindre gode fordanskninger.

Nu kommer Enterprise med et danskermodul, og her må vi sige, at englænderne har haft en heldig hånd.

Ordet "dansk" nævnt i computersammenhæng har altid været godt til at kalde dataftanatikeres forsvars mekanismer frem. Monstro fordanskningen er en ren reklamejoke eller virkelig en gennemført modifikation?

Den medfølgende manual fra Enterprise importøren Semicap Data starter da også med brask og bram med lidt skråsikre påstande som "det danske modul, du nu har foran dig, gør Enterprise til den billigste og mest gennemførte danske computer."

Sjovt nok, da vi alle ved, at Enterprise er lige så engelsk som de tedrikkende og baconspisende briter. Et nærmere bekendtskab med dansksættet bringer dog både ro og balance i regnskabet.

Det gamle modul skal først retur.

For at få del i "dansker glæden" skal du enten gå til din lokale Enterprise forhandler eller konsultere Semicap Data i Odense.

Her skal du så aflevere 585 danske kroner plus dit gamle BASIC modul på engelsk.

Ide følgende dage må du så finde på noget nyt - at programmere på din Enterprise er i hvert fald udelukket. Men alting har jo lykkevis sin ende, og efter nogle dages kvide og kval skulle modulet ligge klar til afhentning på posthuset eller hos din lokale forhandler.

Ovenikøbet får du ekstra gevinst. Sammen med modulet, som Semicap har opdateret, finder du en lille pose med fem nye taster og en brugervejledning på dansk.

Efter hurtig gennemlæsning af den lidt interimistisk udstyrede manual står alt klart til at gå i krig med Enterprise. Følger du hæftets forklaringer slavisk - og ser på illustrationerne - kan du næppe klokke i det.

Ændringen fra engelsk til dansk keyboard standard kræver ikke andet udstyr end en sløv kniv. Nu sidder du så med en Enterprise helt i pagt med de danske normer. Du vil opdage, at de skarpe og krøllede paranteser, den lodrette streg og den baglæns skråstreg er forsvundet til fordel for Æ, Ø og Å.

I parantes skal vi bemærke, at de nye taster har præcis samme vandring som de gamle. Blot vil skarpsynede bemærke en mindre uoverensstemmelse i farverne. De nye har en lidt mørkere "lød" og er mere sorte end grå.

Også programmerne er nu på dansk.


En enkel LOGO procedure gentaget nogle gange med den nye
kommando :VDUMP £101: og en, to, tre… Så har vi pludselig
et ganske nydeligt "piskeris" fremme på printeren.
En nærmere granskning af Enterprise' nye danskermodul byder på flere overraskelser.

Selvfølgelig tildeles maskinens nye taster som foreskrevet af ASCII standarden Æ, Ø, Å og æ, ø og å. De får nu henholdsvis funktionskoderne 91 (før skarp venstre parantes), 92 (tidligere skråstreg), 93 (skarp parantes højre), 123 (krøllet venstre parantes), 124 (skråstreg) og 125 (krøllet højre parantes). Således bliver de danske tegn repræsenteret to steder, mens de gamle karakterer udgår fuldstændigt af tegnsættet.

Du arbejder med det nye tegnsæt i både BASIC og i Enterprise' indbyggede tekstbehandling. Ergo kan du glemme alt om ord, der opsplittes på underlige måder, når de er så letsindige at indeholde æ, ø eller å.

Semicap Data har også gjort sig den ulejlighed at oversætte tekstbehandlingen til dansk. Både de to sider med hjælpetekster, ledeteksterne og tabulerings linealen.

Den flotte stil fortsætter i BASIC, hvor alle fejlmeddelelser nu melder sig på godt dansk. Ved noget så exceptionelt som et totalt crash kan der dog snige sig en enkelt forbandelse eller melding ind på engelsk.

Ekstra ordrer gode at have.

Som rosinen i pølseenden får brugeren rådighed over tre helt nye kommandoer.

Det er VSAVE, der gemmer en grafik- eller tekstside på bånd eller disk.

VLOAD, som henter den gamle grafik- eller tekstside ind i computeren igen.


Eksempler på fejlmeddelelser, der nu udskrives på flydende
dansk.
Og VDUMP, der skriver en grafikside ud på en tilkoblet printer eller plotter.

Her er det ikke mindst den avancerede VDUMP kommando, der tiltrækker sig mest opmærksomhed.

VDUMP er naturligvis tilpasset Enterprise' egen EP80+ printer og dermed alle Epson kompatible apparater.

Udskriften er forstørret, så den bruger hele printerpapirets bredde, hvilket giver en maximal opløsning på 1280 punkter. Udskriften sker i grå toner, der gør det muligt at skelne mellem forskellige farver.

Men brug grafikudskrifter med omtanke. Bortset fra, at det er en langsommelig affære, slider den også uhyrlig hårdt på farvebåndet. Det er derfor en god ide at lægge et gammelt bånd til side til skærmudskrifterne.

Brugervenlig på alle ledder.

Semicap har gjort rigtig meget ud af brugervenligheden i sit nye modul. Gennem UK-kommandoen kan man f.eks. få Enterprise til at opføre sig helt som den "gamle" engelske version. Tilsvarende findes en DK-ordre, der skifter over til dansk igen. Der er sågar oprettet en ny EXOS variabel, som vælger UK- eller DK-mode. Men ingen roser uden torne. Det nye danskermodul giver også visse ulemper. Det kræver således 1K mere af RAM'en. Du mærker det måske næppe i dagligdagen, men nævnes skal det alligevel.

Enterprisens operativsystem sørger automatisk for at undgå de simpleste problemer, men selv et suverænt "OS" som dette løber af og til ind i en mur. Det gælder f.eks. med programmer som spillet "Sorcery", der gør udenom EXOS'en.

Den slags problemer kan dog løses let og elegant ved at tage BASIC modulet ud at sin Enterprise og loade programmet ind over den indbyggede tekstbehandling i stedet for. Men helt udelukke fremtidige problemer kan vi ikke.

Manualen kan umiddelbart virke lidt sparsom, men rent faktisk rummer den alt relevant på sine 10 sider. Alt, hvad der er værd at vide, findes forklaret i et klar og letforståeligt sprog.

Morten Nielsen

Comments