Mikrodata (med Hobby-Data) #1 (февраль-март) 1985

Оригинал статьи (стр. 26)

VI TESTER Maskinvare

ENTERPRISE 64

EN COMPUTER SOM VIRKELIG VET HVA STRUKTURERT BASIC ER

Av PÅL ARNE ANDERSSEN

Etter å ha ligget på «ryktetoppen» et års tid, har ENTERPRISE endelig kommet hit til landet. Om den er for sent ute vil tiden vise. Et er ihvertfall sikkert. Commodore, Spectrum og alle de andre selskapene har fått en farlig konkurrent på nakken...

Enterprise har produsert 2 modeller àv sin nye maskin. Versjonen jeg hadde inne til test, var den med 64 K.ram. Den andre har hele 128 K.ram, men denne er ikke kommet til Norge enda.

Utstyret leveres med følgende enheter:
ENTERPRISE 64 (selvsagt)
Styrespak (forlenger)
Strømforsyningsmodulator
Antenneledning (til TV)
Ledning til kassettspiller
DEMO-kassett
BASIC plugg-inn modul
Brukerveiledning og «Sammenkoblingsmanual»

Som dere ser må basic'en plugges inn før bruk.

Sammen med maskinen kan man forøvrig få kjøpt en høyoppløselig fargemonitor med stereolyd (to høyttalere).

Ved oppstart blinker det ENTERPRISE med store bokstaver over hele skjermen. Dette forøvrig etter at maskinen har gått gjennom en selvtest som tar et par sekunder.

Trykker man deretter på en hvilken som helst tast, kommer man inn i basic editeringsmode (forutsatt at man har plugget den i). Her starter man opp med en 40×26 tegns tekstskjerm. Den øverste tekstlinja (statuslinja) brukes imidlertid kun av computeren. På denne linja skriver maskinen bl.a følgende :

1) SHIFT/CAPS/HOLD (hvis SHIFT/CAPS LOCK eller HOLD er nedtrykket).
2) LOADING/SAVING (hvis dette foregår). To fargede «klosser» helt til høyre på statuslinja indikerer også denne tilstanden - Rød kloss = innkjøring av data, Grønn kloss = leting etter data).

Statuslinja kan kobles ut med «STATUS» kommandoen.

TASTATUR

Enterprise 64 er utstyrt med et letthåndterlig QWERTY-tastatur. Tastene er i likhet med Amstrad farget forskjellig, og dette hindrer altfor mange feilslag.

I tillegg til de alfa-numeriske tastene (NB, også ÆØÅ) er maskinen utstyrt med: 8 funksjonstaster, ESCape, TABulate, ConTRoL, SHIFT, shift/caps-LOCK, ALTer, ENTER, ERASE, DELete,  INSert, HOLD, og STOP - taster. Ingen «forglemmelser» på dette området altså.

ALT tasten vil skifte over til de grafiske tegnene i maskinen. Disse tegnene består av forskjellige greske bokstaver, pluss noen bokstaver fra bl.a det norske (eller kanskje danske), svenske og tyske alfabetet.

Øverst på tastaturet er det festet en plastlapp med oversikt over kommandoene som finnes på de forskjellige funksjonstastene. Denne lappen kan vendes om, og en får da oversikt over 16 andre ferdigprogrammerte kommandoer. For å få tilgang til alle disse 32 funksjonene, brukes CTRL, SHIFT og ALT tastene i tillegg til den ønskede funksjonstast. Dette gir altså 4 kommandoer pr. funksjonstast.

Nederst til høyre finner en maskinens markør-styrespak. De fleste erfarne datamaskinbrukere vil kanskje smile litt når de får øye på denne. «Aha, en ny maskin bygget med tanke på spill», vil kanskje noen si. Jeg var også inne på denne tanken i begynnelsen, men etter en kort stund merket jeg fort hvor stor fordel en slik markørspak kan være. I stedet for å fomle etter noen godt bortgjemte markørtaster kan man her lett finne og bruke markørspaken. En annen fordel med denne er at den kan styres i 8 forskjellige retninger i steden for 4, som er vanlig med tast-styring. Ved bruk i tekstbehandling merker en fort at denne, spaken er en fordel.

Selve tastaturet er svakt skråstilt forover og er derfor behagelig å arbeide med. En lysdiode som indikerer om maskinen er koblet til finnes også. Denne er plassert rett ovenfor tastaturet.

SKJERM

Skjerm-mulighetene er som de bør være på en computer lansert i 1984-85. Det finnes en rekke kommandoer som bestemmer. skjeroppsettet. Dette kan f.eks være «VIDEO MODE» som bestemmer følgende:
MODE 0 : 40 kol. tekst skjerm (2 farger)
MODE 1 : Høyoppløst grafikk skjerm
MODE 2 : 80 kol. tekst skjerm (4 farger)
MODE 5 : Lav-oppløst grafikk skjerm
MODE 15: 'Spesiell' grafikk skjerm

I MODE 15 har utskrivingen av grafikk og tegn forskjellig virkning på det som allerede er på skjermen (tegn, grafikk og farger). Med kommandoen «ATTRIBUTES» bestemmer en hva computeren skal forandre hvis en «overwriting» inntreffer.

En annen kommando er «TEXT». Denne kan enten brukes alene (åpner tekst siden), eller man kan spesifisere det antall kolonner man ønsker ved å sette 40 eller 80 bak.

Andre kommandoer som har med skjermoppsettet å gjøre er «VIDEO X» og «VIDEO Y». Disse definerer egne tekstområder, og har visse likheter med andre maskiners «WINDOW» kommando.

De som har vært borti f.eks. Sharp MZ-700 vet at en her kan «scrolle» skjermen et stykke opp eller ned. Enterprise'n har de samme egenskapene. En slik «scrolling» er det en stor fordel å ha hvis man opererer med store basic programmer.

MONITOR/TV

En Enterprise 64 kan kobles til hjemme-TV'n, men mulighetene er også framme for bruk av monitorer. Med maskinen fikk jeg også en microVITEC (CUB) høyoppløselig fargemonitor. Denne viste seg å være like skarp i så vel 80- som i 40 tegns mode. Monitoren kan fåes kjøpt sammen med Enterprise, og selv om lommeboka vil loppes for 4 ekstra tusenlapper (3950 kroner for å være nøyaktig), vil den være å foretrekke framfor TV'n. Ihvertfall for Enterprise' CP/M-brukere.

FARGER

Enterprise 64 er utstyrt med hele 256 farger (kontraster). Disse blir styrt med en rekke basic kommandoer. De vanligste fargekommandoene er «BORDER», «INK» og «PAPER», men mulighetene er større enn dette. IS-Basic'en er avansert, og har innebygde variabler som f.eks : WHITE, RED og BLUE. Tilsammen er det 8 slike variabler. Med disse kan man lett forandre skjerm- bakgrunns- eller grafikkfarge. F.eks : SET BORDER BLUE.

Andre fargekommandoer funksjoner : BIAS, COLOUR, RGB, PALETTE, VIDEO COLOUR. Det ville tatt for lang tid å gå igjennom alle disse, så jeg overlater dette til den fremtidige Enterprise-bruker. Hovedsaken er at et stort kommandoutvalg gjør det lett for brukeren å forandre fargene på både tekst og grafikk.

BASIC

Jeg har alltid vært svak for en maskin med gode muligheter innen basic. Enterprise 64 viser seg å være en av de beste jeg hittil har sett. Ser man på kommando og funksjonsoversikten (et annet sted i denne testen), finner man fort ut det her handler om en svært avansert basic- versjon. Editoren er det heller ikke noe å klage på. Helskjermseditering og automatisk feilsøking ved innkjøring av en programlinje er vel og bra, men når linjeoppsettet justeres etter repetisjonsløkkene (DO...LOOP, FOR...NEXT, osv), da begynner jeg å snakke om en FULLVERDIG basic-editor.

Her er et eksempel på linjeoppsett i et enkelt program :

  10 CLEAR SCREEN
 100 REM ** Enterprise **
 200 DO
 300   REM * lengre inn
 400   REM * på linja
 500   REM * under
 600   REM * repetisjoner
 700   !
 800   FOR X=0 TO 20
 900     PRINT «ENTERPRISE»
1000   NEXT X
1100   INPUT «En gang til» A$
1200 LOOP WHILE UCASE$(A$)=«JA»
1300 END

Dette oppsettet er det sjeldent å finne på en hjemmedatamaskin. Man kan tilgi at basic'en ikke er innebygget, når man ser at den som følger med (som ROM-modul) er så bra.

Som sagt er kommandoutvalget stort. Jeg skal nå ta for meg noen av dem jeg la best merke til.

Av systemkommandoene kan jeg nevne : AUTO, DELETE, RENUMBER, TRACE (on/off), PROGRAM.

De første fire kommandoene regner jeg med de fleste basicprogrammerere har god nok kjennskap til. Når det gjelder «PROGRAM», begynner vel de fleste å lure. Her kommer vi inn på en sjeldenhet. Maskinen kan nemlig ha 128 - en- to-åtte (altså ikke trykkfeil) - forskjellige programmer inne samtidig. «CHAIN x» vil starte programmet fra området 'x'. Med «EDIT»-kommandoen velger brukeren hvilket program-område som skal benyttes. Med kommandoen «INFO» kan man få oversikt over de forskjellige programmene ved at den første linja blir vist på hvert program. Det er verd å vite at «NEW» bare fjerner det program-området du er i, og ikke ALLE programmene i hukommelsen. «NEW ALL» gjør forøvrig den nytten.

Av de mange kommandoene for programkontroll kan jeg nevne : IF...THEN...ELSE, ON...G0TO/GOSUB. Den har (fristet til å si selvsagt) DO...LOOP WHILE/UNTIL/WHEN/IF». Den har dere allerede fått en forsmak på (programeksempelet). Med kommandoen «EXIT» kan man forøvrig «hoppe» ut av repetisjonsløkkene.

Det er mange kommandoer (bl.a «ASK», «SET», «TOGGLE» og «DO...LOOP») som også kan kombineres med andre basic kommandoer. Du kan nesten «snakke» basic med maskinen.

Det var ikke så mange interessante utskriftskommandoer, og det manglet på kommandoer som «PRINT USING» og «LOCATE».

«PRINT AT», «INPUT AT» osv, var imidlertid med i tillegg til de «vanlige» : f.eks «CLEAR SCREEN» og «PRINT TAB».

Et unikt kommandopar var «DEF» og «CALL». «DEF» definerer en programrutine som senere kan kalles opp med «CALL». Her er et lite eksempel :


  10 CLEAR SCREEN
 100 REM ** Enterprise **
 200 DO
 300   REM * lengre inn
 400   REM * på linja
 500   REM * under
 600   REM * repetisjoner
 700   !
 800   FOR X=0 TO 20
 900     PRINT "ENTERPRISE"
1000   NEXT X
1100   INPUT "En gang til" A$
1200 LOOP WHILE UCASES$ (A$)="JA"
1300 END

 100 CLEAR SCREEN
 200 REM ** Enterprise **
 300 CALL REKLAME
 400 PRINT "FERDIG"
 450 END
 500 !
1000 DEF REKLAME
1100   FOR T=0 TO 2
1200     PRINT "ENTERPRISE 64"
1300   NEXT T
1400 END DEF

ENTERPRISE 64
ENTERPRISE 64
ENTERPRISE 64
FERDIG


Enterprise er utstyrt med ikke mindre enn 12 string-funksjoner. Her er noen eksempler : DATE$, TIME$, INKEY$, UCASE$(A$), LCASE$(A$).

De to sistnevnte gjør bokstavene i variabelen (A$) store eller små. F.eks. UCASE$("test")=TEST, og vise versa med LCASE$.

Av annet kan jeg nevne at maskinen også godtar hyperboliske SIN-, COS- og TAN-funksjoner (sinH(x), cosH(x) og tanH(x) ).

Til slutt tar jeg med noen eksempler på ferdigprogrammerte variabler. Disse regner jeg med at alle forstår bruken av. Her er noen : PI, BLACK, BLUE, CYAN, GREEN, RED. (Se forøvrig også under 'FARGER')

GRAFIKK

Grafikken er en av de tingene en interessert kjøper kan være på jakt etter, Mange produsenter av hjemmecomputere ser dette som et alvorlig problem, og foretrekker heller å la brukerne velge og vrake i ekstra grafikk-kort eller programmer basert spesielt på dette. Denne «lettvinte» løsningen har imidlertid ikke Enterprise-maskinen blitt satt ut for. Grafikk delen er utstyrt med de viktigste kommandoene pluss en del ekstra «snacks».

Høygrafikken har de vanligste tegne-kommandoene. Disse brukes alle i forbindelse med «PLOT». Denne kommandoen brukes forøvrig også alene (tegner streker og setter prikker på grafikkskjermen). De andre «vanlige» kommandoene er «ELLIPSE» (sirkel) og «PAINT» (fargeutfylling). Disse dekker de fleste av brukernes behov. Det er på dette tidspunktet vi kommer inn på de mer «uvanlige» kommandoene, «FORWARD», «BACK», «RIGHT», «LEFT» og «ANGLE». Alle som har vært i kontakt med 'LOGO'-programmeringsspråket vil se at dette er noen av de standariserte 'TURTLE GRAPHICS'-kommandoene. Dette «språket» er blitt veldig populært bl.a. på grunn av sin brukervennlige måte å utnytte computernes grafikk på. At disse kommandoene er inkludert i Enterprise'n ser jeg på som en velkommen nyhet.

Utskrivingen av grafikk går forøvrig ganske raskt.

Når det gjelder grafikkoppløsning, viser maskinen seg å være over gjennomsnittet. Oppløsningen strekker seg fra 640 horisontale punkter i 2 fargers høygrafikk, til kun 80 horisontale punkter med en definert 256 fargers skjerm. Det er 4 høygrafikkmodi bestemt med antallet tilgjengelige farger på skjermen. I tillegg til de to jeg allerede har nevnt (2 og 256) er det også mulig å få fram en 4-eller en 16-fargers skjerm.

Det er to andre kommandoer som også påvirker grafikk-oppløsningen. Disse er «HIRES» og «LORES». «LORES» bruker bare halvparten så mye plass som vanlig av hukommelsen. (Resultatet blir forøvrig desto dårligere).

Det finnes flere kommandoer som mer eller mindre har med grafikk-oppsettet å gjøre, men de jeg har nevnt er de mest interessante.

LYD

Enterprise 64 er utstyrt med hele 4 lydgeneratorer. Disse styres med en rekke kommandoer fra basic. «SOUND» og «ENVELOPE» (0-255) er vel kjent hos de fleste. Av andre infiltrerte underkommandoer kan jeg nevne «PITCH», «DURATION», «LEFT» og «RIGHT». De to sistnevnte bestemmer volumet (0-255) til hver av høyttalerne (stereo). Det finnes også to ferdigprogrammerte lydkommandoer som brukes alene. Den ene er «SOUND» som bruker ENVELOPE 255 (høres ut som en bjelle). Den andre er «PING». Denne lyder akkurat som den uttales. Disse to lydene har forskjellige egenskaper: Med SOUND så fortsetter programmet mens lyder høres, PING stopper alt til den er ferdig.

Som sagt har Enterprise 4 lydregistre. For å holde styr på alle disse har maskinen 2 ekstra kommandoer. Disse er «SOURCE» og «SYNC». Den første bestemmer hvilket lydregister som brukes, mens den andre opprettholder en god synkronisering mellom registerne. (Begge kommandoene brukes forøvrig sammen med «SOUND»).

Andre kommandoer : «CLEAR QUEUE x»-avbryter all lyd fra generator 'x'- , «SOUND BUFFER»-bestemmer antall ENVELOPE (1-255) i «bufferen», «SOUND STYLE»-bestemmer filter og frekvens (oktavhøyde) på ønsket lydregister.

Den lille innebygde høyttaleren kan kobles ut etter ønske. Dette gjøres med «SPEAKER» kommandoen. Denne har forøvrig ingen innvirkning på andre utvendige lydkilder (som monitor eller stereoanlegg).

PS. Maskinen har utgang for to høyttalere (stereolyd).

LAGRING

Enterprise 64 byr ikke på noen vesentlige overraskelser når det gjelder filbehandlingskommandoer. Programmer og data kan lagres på kassett, diskett eller ved utskrift på printer.

KASSETTSPILLER

Ved oppakkingen av maskinen finner man en kabel som skal kobles til egen kassettspiller. Denne plugges til hodetelefon-utgangen på spilleren, og 'REM 1' og 'IN' på computeren. Overføringshastigheten kan bestemmes av brukeren. Man kan da velge mellom 1200-eller 2400 baud. Kommandoen «FAST SAVE» brukes til dette.

Jeg fant ingen «uvanlige» basic-kommandoer for data- og programoverføring. Det var kun de «gamle» «SAVE», «LOAD», «VERIFY», og «MERGE». Kanskje dette er maskinens «svake» punkt.

DISK DRIVE

Ved månedskiftet mars-april vil Enterprise disk drive komme til Norge. Det dreier seg da om en dobbel enhet til en pris av 6800 Kr. Diskettstasjonen kjører de standariserte 3,5 tommers diskettene, og vil ha en lagringskapasitet på en - 1 – megabyte (2×500 Kb). Virkelig kraftige saker for en hjemmecomputer å være. Produsenten i England vurderer forøvrig å lansere en enkelt diskettstasjon som ikke er fullt så kraftige saker for lommeboka.

Disk-operativsystemet kjører med de samme kommandoene som brukes ved overføring til kassett. Men CP/M operativsystemet byr jo på en rekke nye kommandoer (for de som er interessert i CP/M).

PRINTER

Enterprise-selskapet har allerede produsert en matriseskriver til maskinen. Denne vil koste rundt 3300 Kr. Når det gjelder bruk av andre printere, er Centronics-standaren kompatibel med maskinen.

TEKSTBEHANDLIN

Enterprise'n har et ekstra trekkplaster. Dette er det innebygde tekstbehandlingsprogrammet. Systemet har en del til felles med programmet WORDSTAR.

For å koble seg inn på tekstbehandlingssystemet fra basic, bruker man kun kommandoen «TYPE». Eksisterende basic-programmer vil da utslettes.

Funksjonstastene vil i dette øyeblikk få en rekke nye kommandoer basert på tekstbehandling. Her er noen eksempler: CENTRE (sentrering av tekst), TAB (valg av TABulatorlengde), RIGHT/LEFT MARGIN (plassering av høyre venstre marg), HELP (oversikt over alle de programmerte funksjonstastene).

En artig ting er at noen av disse funksjonene også kan tas i bruk rett fra editering i basic. (Benytt tastene merket «CTRL» og «ALT» i forbindelse med den ønskede funksjonstast).

Tekstbehandlingen virker forresten også uten IS-BASIC rom-modulen inne.

ENTERPRISE NETTVERK

Enterprise har alt. Her kan man lett kommunisere med andre datamaskiner (NB: maskiner med de samme NETTVERK mulighetene). Dette foregår gjennom SERIAL(RS432)/NET-porten. Maskinen kan dermed bli meget aktuell også i dataundervisning ved skoler o.l.

RS432-porten er kompatibel med RS232, men fordi den er stabilisert kan den bruke lengre kabler. En liten detalj som kan bety mye, Enterprise-konstruktørene har tenkt seg nøye om før de ble fornøyde.

Her er noen NET-kommandoer:

LOAD "NET-x" / SAVE "NET-x"

(Henter/lagrer et program fra/på maskinen med NET-nummer 'x' )

Av andre overføringsmuligheter kan jeg også fortelle at man kan åpne kanaler ('CHANNELS') til en annen maskin. Man kan dermed også overføre enkle ASCII-koder fra maskin til maskin. Her er noen kommandoer som kan brukes til dette : «OPEN», «LINE INPUT», «FLUSH», «PRINT #», «CLOSE».

Det finnes også nettverk tilgjengelig for en del andre hjemmecomputere også, men disse krever ofte en hel haug ekstra enheter. Enterprise trenger bare en overføringskabel på hver maskin. (Noen bedre ?)

MANUALER

Enterprise brukerveiledning er på ca. 230 sider. Den tar for seg alt innen maskinens basic-del. Den første halvdelen av manualen utfylles med programeksempler som forklarer de viktigste basic kommandoenes funksjon og bruk. Den andre halvdelen går mer inn på de enkelte kommandoene, funksjonene og innebygde variablene. En 3-siders oversikt over basic programmeringsfeil følger også med, sammen med en 13 siders ordforklaringsliste.

For de som er interessert i maskinkode må jeg bare referere til andre Z80 maskinkode bøker.

I tillegg til den nevnte brukerveiledningen, følger det også med et ekstra hefte som viser deg hvordan du skal koble Enterprise til TV, kassettspiller osv.

Manualene jeg fikk overlevert var på engelsk, men den norske oversettelsen er på trykk i England. Enterprise-kjøpere vil selvsagt få denne manualen så snart den kommer til landet.

TILKOBLINGER

På venstresiden av maskinen finnes en modul-port merket «ROM BAY». Denne skal brukes til fremtidige rom-moduler som f.eks andre programmeringsspråk. Denne opptas forøvrig av IS-BASIC'en som følger med. (Basic'en er altså ikke innebygget).

På høyresiden av maskinen er det bygget en port for utviding av maskinen.

På baksiden har vi fra venstre merket:

CONTROL 1 og CONTROL 2 (for tilkobling av ekstrautstyr som f.eks styrespak og lyspenn), PRINTER, SERIAL(RS432)/NET (tilkobling til spesiellt utstyr eller andre computere - se 'NETTVERK'). Deretter følger grensesnitt for kassettspiller, hodetelefon, MONITOR (eller stereoanlegg), TV (modulator innebygget), og strømtilførsel.

Det eneste som ser ut til å mangle er en AV/PÅ bryter. Positivt er det imidlertid at maskinen har 'RESET'-knapp. Denne er farget rød, og er plassert på baksiden av maskinen.

TEKNISKE DATA

Z80 mikroprosessor.
64 K ram (50 K basic ram).
Grafikkskjerm tar 8K av basic hukommelsen.
To tekstbilder (40×25 eller 80×25)
Høyest mulig skjermoppløsning : 672×512 punkter.
Antall mulige farger : 16, med 256 nyanser.
Antall lydregistre : 4.
Importør : ET Computers A/S

KONKLUSJON

Enterprise er en maskin som egner seg ypperlig for basic programmerere. Den har som sagt et stort utvalg av kommandoer og funksjoner. Den strukturerte editoren skaper også stor glede. Selv om basic'en er forholdsvis treg, vil den skape en stor konkurransestrid med andre maskiner som også har satset spesiellt på basic'en (f.eks Sinclair Spectrum, Amstrad, BBC og andre).

Prisen på Enterprise 64 er 4680 Kr. mens 128K-modellen vil koste 5490 Kr. Enterprise'egen matriseskriver vil koste rundt 3300 Kr., og den doble diskettstasjonen vil komme på ca 6800 Kr (foreløpig pris). Ingen billig investering akkurat. Vil dette kanskje gjøre maskinen mindre konkurransedyktig. Hvem vet ? En del datainteresserte vil ihvertfall gå til anskaffelse av maskinen. DERE vet nå ihvertfall litt om hva dere går til, før dere også kanskje tar dette «drastiske» skrittet...

TESTTIDER

TEST 1 2,4 sekunder
TEST 2 9,9 sekunder
TEST 3 40,2 sekunder
TEST 4 29,0 sekunder

Sammenlignet med andre maskiners test-tider er Enterprise alt annet enn rask, men importøren opplyser om at en Basic-kompilator vil bli tilgjengelig og da vil nok farten bli det minste problemet!


Enterprise basic kommandoer

allocate
capture
clear
copy
delete
edit
exit do
ext
gosub
if
let
load
merge
numeric
out
print
redirect
retry
select
start
then
type
when
ask
case
close
data
dim
else
exit for
flush
goto
image
line input
look
new
on
ping
program
rem
return
set
stop
time
verify
auto
cause exception
code
date
display
end
exit def
for
graphics
info
list
loop
new all
open
plot
randomize
renumber
run
sound
string
toggle
wait
call
chain
continue
def
do
envelope
exit handler
get
handler
input
llist
lprint
next
option
poke
read
restore
save
spoke
text
trace
delay


Enterprise funksjoner og variabler

abs(x)
atn(x)
ceil(x)
cot(x)
deg(x)
extype
hex$(x$)
int(x)
lbound(a,n)
log10(x)
max(x,y)
ord(a$)
rad(x)
rnd
sec(x)
size(a)
str$(x)
time$
ucase$(a$)
word$(n)
acos(x)
bin(x)
chr$(x)
csc(x)
eps(x)
fp(x)
in(n)
ip(x)
lcase$(a$)
log2(x)
maxlen(a$)
peek(n)
red
rnd(x)
sgn(x)
size(a,n)
tab(x)
truncate(x,n)
usr(n,x)
yellow
angle(x,y)
black
cos(x)
cyan
exp(x)
free
inf
joy(n)
len(a$)
ltrim$(a$)
min(x,y)
pi
pos(x$,y$)
rem(x,y)
round(x,n)
sin(x)
speek(s,n)
tan(x)
ubound(a)
val(a$)
asin(x)
blue
cosh(x)
date$
exstring$(n)
green
inkey$
lbound(a)
log(x)
magenta
mod(x,y)
pos(a$,b$,m)
rgb
rtrim$(a$)
sinh(x)
sqr(x)
tanh(x)
ubound(a,n)
white


Kommandoer for generell styring av maskinen

default channel
fast save
key delay
net number
serial format
timer 
editor buffer
fkey
key rate
rem 1
status
variable
editor key
interrupt
net channel
rem 2
tape level
editor video
key click
net machine
serial baud
tape sound


Kommandoer for styring av video

attributes character
line mode
scroll
video y
beam
colour
line style
video colour
bias
cursor
palette
video mode
border
ink
paper
video x


Ekstra kommandoer for styring av lyd

sound buffer
envelope
ping
sound source
sound style
envelope number
release
sync
speaker
interrupt
right
duration
left
sound pitch


Funksjoner i Enterprise tekstbehandling

center
clear all tabs
justify and reform
move up
reset margins
tab set-clear
change line colour
click
left margin
print
right margin
text 40 
change paragraph colour
exit
load
re-form
ruler line
text 80

help
move down
release margins
save

Comments