Vindkraft

Enslövs samhällsförening bevakar vindkraftsetablering och förmedlar sina synpunkter till berörda beslutsfattare.
Vad vi vet finns just nu ingen ansökan om vindkraftverk i samhällsföreningens verksamhetsområde.