Friluftsområden

Arbetsgruppen hade i mitten av 2014 långt framskridna förslag till märkta promenadstigar dels vid Torsjön och dels vid Älvdalen men har inte kunnat få tillstånd till iordningställande varken av kommunen eller privata fastighetsägare.

Projektet har lagts på is i sin nuvarande form trots att stöd från Leader landsbygd hade beviljats 2014.