Telefonnät

Samhällsföreningen följer på förekommen anledning omstruktureringen av telefonnäten från fasta nät till mobila nät så att de inte missgynnar abonnenter på "landet" allt för mycket.
Vi vill ha koll på vilka planer som finns för nedläggning av fasta nät inom Enslöv och vilka möjligheter som finns att säkerställa godtagbara telefon- och larmfunktioner.
 
Vi vill att alla skall ha tillgång till goda tele- och bredbandsanslutningar även om man bor på landsbygd.
 
Utbyggnad av fibernät har vad vi förstår det senaste året beslutats utvidgas till även landsbygden. Det återstår att se vad detta kan innebära för goda anslutningar. 
 
Samhällsföreningens kontakt: Anette Palm-Pettersson, e-post anette@oskarstromsbegravningsbyra.se