Telefonnät

Samhällsföreningen följer på förekommen anledning omstruktureringen av telefonnäten från fasta nät till mobila nät så att de inte missgynnar abonnenter på "landet" allt för mycket.
 
Vi vill att alla skall ha tillgång till goda tele- och bredbandsanslutningar även om man bor på landsbygd.
 
Utbyggnad av fibernät har har kommit igång. Det återstår att se vad detta kan innebära för goda anslutningar. 
 
Samhällsföreningens kontakt: Anette Palm-Pettersson, e-post anette@oskarstromsbegravningsbyra.se