Skolorna

Ombyggnad och förnyelse av Enslövsskolan är klar. En ny modern skola är viktig för boende barnfamiljer men också för intresset att flytta till bygden. Samhällsföreningen ser mycket positivt på ombyggnaden.
 
Föräldraföreningen Parentesen gör i skolfrågan de största insatserna.
Vi tappade tyvärr Skavbökeskolan. Samhällsföreningen har vid ett möte med politiker stöttat Parentesen och tryckt på om en utbyggnad av Åledsskolan, som redan nu är för liten. Inte minst med tanke på utbyggnadsplanerna i Åled är det viktigt att det finns mer plats i Åledsskolan.
 
Samhällsföreningens kontakt: Janne Fryklund, e-post janne.fryklund@iogt.se