Information om bygden (A). Broschyr och tavlor

Samhällsföreningen har erhållit EU-finansiering för detta projekt från Leader Halland.
   


Gruppen har arbetat med att inventera och informera om intressanta besöksmål i Enslövsbygden och skapat en informationsbroschyr med karta för att alla skall hitta till besöksmålen. Vi har tagit hjälp av Patrik Leonardsson naturfotograferna för att ta fram broschyr och tavlor.
Vi vill öka besöksfrekvensen av turister till bygden och därmed förbättra förutsättningarna för turistnäring och affärsverksamhet. Vi är också övertygade om att vi som redan bor här kommer att ha glädje informationen.
Vidare har 4 större informationstavlor tagits fram för att placeras vid infarter till bygden.
 
Samhällsföreningens kontakt: Arne Joelsson, e-post arne.joelsson@gmail.com