Start‎ > ‎

Medlemmarna

I Enslövs Samhällsförening är det föreningar, organisationer och företag som är medlemmar. Man kan från 2015 också vara enskild medlem. 
Medlemsavgiften är för föreningar, organisationer och företag är 200 kronor/år och för enskild medlem 50 kronor/år.
(Enskilda medlemsavgifter som betalats under hösten 2015 gäller också för hela 2016)
 

Föreningar och Organisationer                          Länk till hemsida
Biodlarna Oskarström
Enslövs Hembygdsförening                                   Enslövs Hembygdsförening
Friluftsfrämjandet, Nissadalens lokalavdelning        Friluftsfrämjandet Nissadalen
God Livsmiljö Halmstad                                        God Livsmiljö Halmstad
HV-gårdsföreningen                                              HV-gården
IOGT/NTO Ådalen                                             IOGT/NTO Ådalen
PRO Enslöv                                                        PRO Enslöv
Sennan Brass                                                    Sennan Brass
Sennans IF                                                          Sennans IF                            
Skavböke Gymnastikförening
Skavböke Bygdegårdsförening
SPF Nissadalen                                                     SPF Nissadalen
Svenska Kyrkan, Enslövs församling                       Enslövs församling
Södra Nissadalens Missionsförsamling              Missionsförsamlingen
Åleds Gymnastikförening
Åleds Vägförening                                                 Vägföreningen
 
Företag
Antikt Strutsen                                                     Antikt-Strutsen
Halmstads Fastighets AB                                   HFAB
Oskarströms och Vallås Begravningsbyrå         Oskarströms begravningsbyrå
PZ Design
Sennans Buss                                                     Sennans buss
Sennans Snickeri                                                Sennans snickeri
Sennans Taxi                                                        Sennans Taxi  
Svenska Lyft                                                       Svenska lyft
Åleds Bygg