Start‎ > ‎

Nya planer

Detaljplan för Himmelkullaområdet 
Planen är fastställd och har vunnit laga kraft.

I maj 2015 avslutas den sista etappen av det arkeologiska utredningsarbetet som alltid föregår en nyexploatering. Infrastrukturen skulle vara klar under hösten 2015 vilket inneburit byggstart i början av 2016.
Av någon för samhällsföreningen än så länge oklar anledning har tidplanen ändrats. Samhällsföreningen håller just nu på att försöka få svar.

Området är uppdelat i tre etapper. Totalt omfattar planområdet 60-80 bostäder (Villor+Radhus+Hyreslägenheter) Första etappen innehåller 5 st villatomter (Säljs via kommunala tomtkön) samt två ”flerfamiljstomter” (radhus/kedjehus), som fördelas till exploatörer via exploateringsavtal hos samhällsbyggnadskontoret.

Etapp två påbörjas först då etapp ett närmar sig att vara utsålt, detta innebär att efterfrågan kommer styra den fortsatta utvecklingen av planområdet. Hela planområdet beräknas dock vara helt färdigexploaterat inom tio år.

Den arkeologiska utgrävningen visar bosättningar från bronsåldern för 4000 år sedan och fram till modern tid.

Ny översiktsplan för Halmstads kommun
Översiktsplanen är fastställd och vann efter överklagande laga kraft 5 januari 2015.
Planen går att studera på Halmstads kommuns hemsida

Översiktsplanen kommer under 20-30 år att styra utvecklingen av olika företeelser i kommunen - inte bara markanvändning, planläggning och byggande utan också t.ex. rekreationsområden, kommunikation, vägar, cykelbanor och service.
 
Samhällsföreningen har yttrat sig två gånger under planens handläggning.