Start‎ > ‎

Nya planer

Detaljplan för Himmelkullaområdet 
Planen är fastställd och har vunnit laga kraft.

Arbetet är igång

Ny översiktsplan för Halmstads kommun
Översiktsplanen är fastställd och vann efter överklagande laga kraft 5 januari 2015.
Planen går att studera på Halmstads kommuns hemsida

Översiktsplanen kommer under 20-30 år att styra utvecklingen av olika företeelser i kommunen - inte bara markanvändning, planläggning och byggande utan också t.ex. rekreationsområden, kommunikation, vägar, cykelbanor och service.
 
Samhällsföreningen har yttrat sig två gånger under planens handläggning.