Start

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt
Samhällsföreningen har hållit årsmöte 10 mars.
Protokollet är nu justerat och kan hittas längst ner på sidan tillsammans
med verksamhetsberättelsen för förra året.
Enslövs samhällsförening
Vid stormöte den 12 januari 2011 bestämdes enhälligt att bilda Enslövs Samhällsförening för att utveckla orter och landsbygd inom verksamhetsområdet, som sammanfaller med Enslövs församlings gränser (gamla Enslövs kommun).
 
Föreningen bildades formellt den 2 mars 2011 vid föreningens första årsmöte.   
Ca 30 boende och/eller representanter för föreningslivet och organisationerna inom verksamhetsområdet närvarande vid bildandet.
 
Årsmötet 2016 hölls 10 mars.
 
Enslövs samhällsförening samarbetar med   
 
Styrelsen för 2016 har följande utseende: Ordförande Therese Berndtsson samt ledamöterna Kjell Helgesson, Arne Joelsson, Janne Fryklund, Sara Andersson, Anette Palm-Pettersson, Mats Eliasson och Lisbeth Klippel, Oskars Kjell.
Se även styrelsens kontaktlista under "Styrelse, stadgar och administartion/Styrelsen" Klicka styrelsen här.
 
Org nr, BG mm
Enslövs samhällsförening har organisationsnummer 80 24 59-0955,
bankgiro 748-8117 och plusgiro 59 69 92-8
 
Adressen: 
 
Verksamhet 2016
Årsmötet fastställde riktlinjer för 2016.

Under 2016 skall föreningen att arbeta med:
*
Information till alla genom att ge ut ett informationsblad (Enslövsbladet)
* Marknadsföra enskilt medlemsskap
*
Arrangera valborgsfirande och Enslövsdagen
* Arrangera "Känn din bygd"-resa
* Aktivera plan för bygden ur ett äldreperspektiv
* Fortsätta projektet cykelvägar
* Sätta upp resterande informationstavlor
* Fortsätta aktivera synpunkter från trygghetsvandringen 2014
* Jobba för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet bl.a. i Spånstad.

Därutöver kan under året tillkomma projekt, som kräver snabb insats.
 
Med idén att flera/många delprojekt tillsammans ger en positiv utveckling av Enslövsbygden finns nedanstående projekt som samhällsföreningen genom sina arbetsgrupper arbetar med. (Mer info på respektive flik)
 
1. Arrangemang. Föreningen arrangerar Valborgsfirande och Enslövsdagen.
2. Boendefrågor och bibliotek. Vad händer på Himmelkullaområdet? Föreningen arbetar för att efterfrågat boende skall skapas och för ett kombinerat skol- och folkbibliotek.
3. Cykelvägar. Föreningen arbetar för trafiksäkra och trevliga cykelvägar.
4. Besöksmål i Enslövsbygden.
5. Skolorna. Föreningen bevakar skolfrågorna inom verksamhetsområdet.
6. Telefonnät. Föreningen bevakar och verkar för att tele- och bredbandskommunikation fungerar på ett bra sätt även i landsbygd.
7. Åleds historia. Föreningen har arbetat med en boken "Åleds historia" numera utgiven.
8. Enslövsbygden ur ett äldreperspektiv. Föreningen skall starta en kartlägga av nuläget och föreslå förbättringar för äldres kvarboende i bygden.
9. Trygghetsvandring. Aktivera synpunkter från förra årets trygghetsvandring.
10. Enslövsbladet. Planen är att återkommande ge ut ett informationsblad till alla i Enslövsbygden.

Utvecklingsprojekten drivs i arbetsgrupper. Här har du chansen att vara med och bidra med dina idéer.
Hör av dig om det är någon projektgrupp som du vill vara med i. På projektens flikar finns kontaktuppgifter till styrelsens representant i gruppen.
 
Det går också bra att mejla till vem som helst i styrelsen.
Underordnade sidor (3): Händer i bygden Medlemmarna Nya planer
Ċ
leif.p81@telia.com,
24 mars 2016 09:17
Ċ
leif.p81@telia.com,
15 sep. 2011 04:01
Ċ
leif.p81@telia.com,
18 feb. 2016 04:48