Start

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt
Enslövsdagen 16 september 2017


Enslövs samhällsförening
Vid stormöte den 12 januari 2011 bestämdes enhälligt att bilda Enslövs Samhällsförening för att utveckla orter och landsbygd inom verksamhetsområdet, som sammanfaller med Enslövs församlings gränser (gamla Enslövs kommun).
 
Föreningen bildades formellt den 2 mars 2011 vid föreningens första årsmöte.   
Ca 30 boende och/eller representanter för föreningslivet och organisationerna inom verksamhetsområdet närvarande vid bildandet.
 
Enslövs samhällsförening samarbetar med   
 
Styrelsen har följande utseende: Ordförande Therese Berndtsson samt ledamöterna Kjell Helgesson, Arne Joelsson, Janne Fryklund, Sara Andersson, Anette Palm-Pettersson, Mats Eliasson, Lisbeth Klippel och Oskars Kjell.
Se även styrelsens kontaktlista under "Styrelse, stadgar och administartion/Styrelsen" Klicka styrelsen här.
 
Org nr, BG mm
Enslövs samhällsförening har organisationsnummer 80 24 59-0955,
bankgiro 748-8117 och plusgiro 59 69 92-8
 
Verksamhet 2017
Föreningen jobbar med flera delprojekt
 
Idén är att flera/många delprojekt tillsammans ger en positiv utveckling av Enslövsbygden. (Mer info på respektive flik)
 
Utvecklingsprojekten drivs i arbetsgrupper. Här har du chansen att vara med och bidra med dina idéer.
Hör av dig om det är någon projektgrupp som du vill vara med i. På projektens flikar finns kontaktuppgifter till styrelsens representant i gruppen.
 
Det går också bra att mejla till vem som helst i styrelsen.
Underordnade sidor (3): Händer i bygden Medlemmarna Nya planer
Ċ
leif.p81@telia.com,
24 mars 2016 09:17
Ċ
leif.p81@telia.com,
15 sep. 2011 04:01
Ċ
leif.p81@telia.com,
18 feb. 2016 04:48