Cykelvägar

Omtanken om våra cyklande invånare var tydlig redan vid stormötet i januari 2011. Först och främst ansågs korsningen med järnvägen från Åled mot Sennan inte vara optimalt trafiksäker men också hur cyklisterna kan ta sig mot Halmstad är delar som projektgruppen arbetar med.
Att på ett trafiksäkert sätt cykla genom Sennan är en annan fråga som diskuterats.
 
Förslaget till ny översiktsplan har "bara" angett att det skall finnas cykelvägar mellan Åled och Halmstad men inte angett någon sträckning.

Samhällsföreningens kontakt: Lisbeth Klippel  (fam.klippel@outlook.com)