Boende och bibliotek

Boendefrågorna har länge varit på tapeten och då främst behovet av något slag av senior/trygghets-boende för äldre som inte vill flytta från bygden men som av olika anledning ger plats i villaområdet för yngre familjer. Under stormötet i januari 2011 framkom också att det kan finnas behov av boende för ungdomar och behov av att mer mark planläggs för villabebyggelse.
 
Ett nytt trygghetsboende är klart på gamla bibliotekstomten i Åled. Det är HFAB som byggt 6 marklägenheter i radhus.
 
En enkät till Åledsbor med lite frågor kring boendet har genomförts och överlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Resultatet var entydigt: Många vill bo kvar i bygden och det efterfrågas alternativ till villaboendet.
 
Ett nytt planområde har vunnit laga kraft i backen upp mot Enslövsskolan (Himmelkullaområdet).
Det kommer troligen att ta flera år innan planen blir fullbyggd men samhällsföreningen ser positivt på att möjligheten till ny bebyggelse och inflyttning till bygden finns.
 
 
Samhällsföreningens kontakt: Ingmar Nilsson, e-post: ingmar1944@hotmail.com