Boende och bibliotek

Boendefrågorna har länge varit på tapeten och då främst behovet av något slag av senior/trygghets-boende för äldre som inte vill flytta från bygden men som av olika anledning ger plats i villaområdet för yngre familjer. Under stormötet i januari 2011 framkom också att det kan finnas behov av boende för ungdomar och behov av att mer mark planläggs för villabebyggelse.
 
Ett nytt trygghetsboende är klart på gamla bibliotekstomten i Åled. Det är HFAB som byggt 6 marklägenheter i radhus.
 
En enkät till Åledsbor med lite frågor kring boendet har genomförts och överlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Resultatet var entydigt: Många vill bo kvar i bygden och det efterfrågas alternativ till villaboendet.
 
Ett nytt planområde har vunnit laga kraft i backen upp mot Enslövsskolan (Himmelkullaområdet).
Det kommer troligen att ta flera år innan planen blir fullbyggd men samhällsföreningen ser positivt på att möjligheten till ny bebyggelse och inflyttning till bygden finns.
Samhällsföreningen försöker driva på byggstarten. Vi vill inte att älder och ungdomar flyttar till Halmstad för att det inte finns boendealternativ i bygden.
 
Gruppen funderar också kring bibliotek i Åled. Nu ser det ut som skolan skall få ett skolbibliotek med egen bibliotekarie och det är bra.
Vi tror att ett bibliotek (både skol- och folkbibliotek) är viktigt för utveckling av bygden och jobbar vidare.

 
Samhällsföreningens kontakt: Ingmar Nilsson, e-post: ingmar1944@hotmail.com