Information om bygden (B). Lokal för samhällsföreningen

För information, möten, utställningar, litteratur om Enslövsbygden och kanske lokal turistinformation med fikamöjligheter sommartid behöver det finnas en plats som fungerar som ett nav för samhällsföreningen.
Gruppen fick nya förutsättningar i och med att biblioteket revs för att ge plats för ett nytt trygghetsboende.

Arbetet ligger nere i avvaktan på nya idéer och utvecklingen i biblioteksfrågans lösning.