Information om bygden (B). Lokal för samhällsföreningen

För information, möten, utställningar, litteratur om Enslövsbygden och kanske lokal turistinformation med fikamöjligheter sommartid behöver det finnas en plats som fungerar som ett nav för samhällsföreningen.

Arbetet ligger nere i avvaktan på nya idéer och utvecklingen i biblioteksfrågan.