Enslövsbygden ur ett äldreperspektiv

En intressant fråga som diskuterats under en längre tid.

Styrelsens kontakt är Doris Eklund  (sirod.eklund@telia.com)