Enslövsbygden ur ett äldreperspektiv

Projektet, som är under uppstart, har sin grund i ett allmänt möte med samma namn redan under våren 2014.Projektgruppen är nu i början av 2016 under uppstart.

Styrelsens kontakt är Doris Eklund  (sirod.eklund@telia.com)