Home - Ada Copy‎ > ‎

Peta


Text Box

Peta Dunia (Luar)
peta    1 gambar atau lukisan yg menunjukkan kedudukan sesuatu kawasan muka bumi (dgn sungai, sempadan, gunung dll). 2 hasil drpd melukis atau menggambar; lukisan; gambar. ~ angin  peta yg menunjukkan arah perjalanan angin. ~  bumi peta yg khas menunjukkan tanah (gunung, laut dan sungai-sungai). ~ kontur peta yg menunjukkan kontur sesuatu kawasan. ~ lakar peta yg dibuat secara kasar saja. ~ magnet gambar rajah yg menunjukkan garis-garis daya magnet dlm medan magnet (yg mengelilingi sesuatu bar magnet). ~ topo peta yg lengkap bagi sesuatu kawasan yg menunjukkan kedudukan sungai (bandar, bangunan, jalan raya, sawah dll). memeta membuat peta; melukis peta. memetakan 1 menggambarkan tanah, gunung dsb dlm bentuk peta: Mereka telah siap ~ daerah pedalaman itu. 2 membuat gambar atau lukisan; melukis. 3 ki  menentukan apa-apa yg harus dibuat dan apa-apa yg tidak utk orang lain. pemetaan perihal (perbuatan dsb) memeta atau memetakan.    Kamus Pelajar

peta(map)    Senarai yang mengandungi alamat kedudukan unsur atur cara, data, dan peranti dalam ingatan sistem komputer.    Kamus Komputer

peta aksara(character map)    1. Jadual yang mengandungi kod aksara yang terdapat dalam sistem. 2. Petak pada paparan yang setiap satunya mengandungi huruf, nombor, atau simbol khas.    Kamus Komputer

peta bit(bit map)    1. Tatasusunan yang terdiri daripada bit yang membentuk corak objek. 2. Kawasan dalam ingatan komputer yang dikhaskan untuk memegang corak paparan grafik.    Kamus Komputer

peta ingatan(memory map)    1. Susunan bentang ingatan sistem yang dibahagi-bahagikan kepada petak atau segmen tertentu. 2. Susunan semua peranti ingatan dan persisian sistem supaya dapat dialamatkan oleh sistem.    Kamus Komputer

peta jalan(road map)    Rajah yang digunakan dalam pengurusan projek kejuruteraan perisian untuk memaparkan perjalanan terlaksananya tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan dalam projek mengikut masa.    Kamus Komputer

peta bagan    Id peta lakar;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta I    1. lukisan (gambar) pd kertas dll yg menun­jukkan kedudukan negeri, sungai, gunung, dll; 2. lukisan (gambar) yg menunjukkan keduduk­an bintang dll di langit; ~ angin peta yg menunjukkan arah peredaran angin; ~ antarabangsa peta dunia yg biasanya berskala 1:1 000 000; ~ bahasa peta yg meng­gambarkan daerah bahasa-bahasa tertentu di­gunakan; ~ bumi peta yg khusus menunjuk­kan tanah (gunung, sungai, dll); ~ kontur peta yg dilukiskan dgn garisan-garisan kontur; ~ kosong peta yg belum ditandai dgn nama tempat (letak sungai, gunung, dll); ~ lakar peta sesuatu kawasan dll yg dilukis dgn secara kasar dan mengandungi hal-hal yg penting sahaja; ~ laut peta yg khusus menunjukkan laut (pulau­pulau, aliran ombak, dll); ~ timbul peta yg dibuat drpd tanah liat (plastisin) dgn gambaran bukit (gunung, sungai, dll) spt yg terdapat di muka bumi; ~ topo peta lengkap sesuatu tempat (yg menunjukkan bandar, jalan, dll); berpeta berupa peta: mendedahkan panau ~-peta di bahu dan di lengannya; memeta membuat peta; memetakan 1. membuat peta tentang se­suatu, menunjukkan kedudukan (keadaan dsb) sesuatu dlm bentuk peta: sebahagian besar daerah itu masih belum dipetakan; 2. meng­gambarkan, melukiskan: Nasib Seorang Muda karangan Cikgu Harun ~ bagaimana seorang kerani muda yg bergaji kecil hidup; pemetaan perihal membuat peta; pemeta orang yg membuat peta.    Kamus Dewan Edisi Empat

peta angin    peta yg menunjukkan arah peredaran angin;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta antarabangsa    peta dunia yg biasanya berskala 1:1 000 000;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta bahasa    peta yg meng­gambarkan daerah bahasa-bahasa tertentu di­gunakan;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta bumi    peta yg khusus menunjuk­kan tanah (gunung, sungai, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

peta kontur    peta yg dilukiskan dgn garisan-garisan kontur;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta kosong    peta yg belum ditandai dgn nama tempat (letak sungai, gunung, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

peta lakar    peta sesuatu kawasan dll yg dilukis dgn secara kasar dan mengandungi hal-hal yg penting sahaja;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta laut    peta yg khusus menunjukkan laut (pulau­pulau, aliran ombak, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

peta timbul    peta yg dibuat drpd tanah liat (plastisin) dgn gambaran bukit (gunung, sungai, dll) spt yg terdapat di muka bumi;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta topo    peta lengkap sesuatu tempat (yg menunjukkan bandar, jalan, dll);    Kamus Dewan Edisi Empat

peta II    jelas, terang; pandang ~-~ pandang dgn terang.    Kamus Dewan Edisi Empat

pandang peta-peta    pandang dgn terang.    Kamus Dewan Edisi Empat

peta III    Jk gerakan tangan (mata dll) utk memberi isyarat dll.    Kamus Dewan Edisi Empat

peta IV    ; sl ~-ratna; ®peterana.    Kamus Dewan Edisi Empat

peta-ratna    ; ®peterana.    Kamus Dewan Edisi Empat

PETA    Id akronim bagi Pembela Tanah Air (ten­tera simpanan pd zaman pemerintahan Jepun).    Kamus Dewan Edisi Empat

peta timbul    peta yg bahagian-bahagiannya menyembul utk meng­gambarkan keadaan yg sebenar;    Kamus Dewan Edisi Empat

peta topo    peta ~; ® peta I.    Kamus Dewan Edisi Empat
Comments