Home‎ > ‎

Orde


Text Box


orde    = order IB sistem, peraturan, susunan; ~ baru a) peraturan (pemerintahan, dll) secara baru (sistem pemerintahan sesudah jatuhnya Sukarno); b) peraturan (golongan, aliran, dsb) yg baru atau yg muncul pd waktu-waktu kebelakangan; ~ lama a) sistem pemerintahan pd zaman Sukarno; b) peraturan (golongan, aliran, dsb) yg lama.    Kamus Dewan Edisi Tiga

orde    = order IB sistem, peraturan, susunan; ~ baru a) peraturan (pemerintahan, dll) secara baru (sistem pemerintahan sesudah jatuhnya Sukarno); b) peraturan (golongan, aliran, dsb) yg baru atau yg muncul pd waktu-waktu kebe­lakangan; ~ lama a) sistem pemerin­tahan pd zaman Sukarno; b) peraturan (go­longan, aliran, dsb) yg lama.    Kamus Dewan Edisi Empat

orde baru    a) peraturan (pemerintahan, dll) secara baru (sistem pemerintahan sesudah jatuhnya Sukarno); b) peraturan (golongan, aliran, dsb) yg baru atau yg muncul pd waktu-waktu kebe­lakangan;    Kamus Dewan Edisi Empat

orde lama    a) sistem pemerin­tahan pd zaman Sukarno; b) peraturan (go­longan, aliran, dsb) yg lama.    Kamus Dewan Edisi Empat
Subpages (1): List
Comments