Home - Ada Copy‎ > ‎Hadanah‎ > ‎

Kepentingan Hadanah


Text Box


Hadanah atau penjagaan anak bermaksud memelihara atau mengasuh kanak-kanak yang tidak mampu menjaga dan mengurus diri sendiri sehingga mumayyiz.

Kepentingan hadanah adalah untuk memenuhi keperluan fizikal, mental  dan spiritual kanak-kanak. Ibu adalah orang yang paling berhak menjaga anak-anak mereka sama ada sebelum atau selepas sesuatu perkahwinan dibubarkan. Sekiranya ibu hilang kelayakan hak terhadap hadanah, hak tersebut akan berpindah mengikut susunan yang telah ditetapkan syarak.
Comments