Projectes pel barri de Congrés-Indians 2009
Corresponents al Pla extraordinari de Finançament Local (Pla Zapatero)

Power Point presentació pla especial de Finançament local 2009

Presentació obres 2009

Projecte Inicial del Carrer Matanzas/Biscaia/Passatge Can Berdura

Projecte Inicial del Carrer Velia

    1. Plànol de planta carrer Vèlia
    2. Secció vertical projecte Velia