Visuminformatie

De regels met betrekking tot visa zijn ongeveer net zoals het Nederlandse weer: wisselvallig en onvoorspelbaar. De regels per land zijn anders, de regels veranderen continu en de regels per ambassade of consulaat verschillen ook meestal. Er valt dus geen peil op te trekken.

Hopelijk kunnen we je het wat makkelijker maken met onze visuminformatiepagina. Hieronder vind je per land een link naar de visuminfo van  desbetreffende land. We hebben getracht zoveel mogelijk informatie te verstrekken, voor zover we deze wisten.

Aangezien de procedures en regels steeds veranderen, kunnen we je niet garanderen dat de informatie nog op-to-date is. Hieraan kan je dan ook geen enkelrecht ontlenen. Als het fout gaat... jammer maar helaas. Gewoon een oplossing zoeken!!