Storybooks


"La utilització de materials de literatura infantil en el disseny de les unitats de

programació adreçades a l’ensenyament de llengües estrangeres és un recurs que, pel

seu elevat valor com element motivador, facilita l’aprenentatge de les habilitats bàsiques

de la llengua objecte d’aprenentatge per part dels alumnes." (Piquer, 2004)    The book Dear Zoo by Rod Campbell and Handa's Surprise by Eileen Browne give a great base to introduce new language structures and vocabulary to young learners.

    Both are a visually rich resource from which we can draw various activities from.

Subpáginas (2): Dear zoo Handa's surprise
Comments