PROJECTE MULTILINGÜE

L’escola es planteja l’obtenció de la Certificació d’Escola Multilingüe atorgada per la Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya. Aquest projecte representa un constant reciclatge metodològic en l’ensenyament de llengües estrangeres, per tal d’aconseguir una millora en la competència lingüística dels estudiants. 

 

  • OBJECTIU

L'objectiu principal del nostre projecte és incrementar el coneixement de llengües estrangeres com a instrument de comunicació entre el nostre alumnat, tan en continguts com en àrees no lingüístiques, per tal que puguin desenvolupar-se i preparar-se per a la societat actual.

Per això es comença a estudiar l'anglès des de P3 i el francès des de 5è de primària. A banda d’això, l'escola du a terme diverses activitats amb l’objectiu d’incentivar i promoure l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

 

  • ACTIVITATS

CLIL (Content & language integrated learning)

La metodologia CLIL fa referència a les situacions en les quals les assignatures, o una part de les assignatures, s’ensenya a través d’una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, amb el doble objectiu de l’aprenentatge de continguts i, simultàniament, el de la llengua estrangera. Aquest enfocament pedagògic inclou matèries com ara Història, Tecnologia, Geografia, Ciència, Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Emprenedoria o Educació Física i és una manera molt efectiva de potenciar el procés d’aprenentatge lingüístic dels estudiants.

CAP (Conversation Assistant Project)

Des de fa tres anys la nostra escola disposa d’un auxiliar de conversa natiu per als nostres alumnes, el qual participa a les classes d’anglès de tots els cursos i assisteix a les sortides que realitza l'escola amb l’objectiu de què els alumnes participin activament en l’ús de l’anglès oral tan a dins com a fora l'aula.

Així mateix, les famílies de l’escola que ho desitgin tenen l’opció d’acollir l’auxiliar a casa durant la seva estada a l’escola, la qual cosa representa una oportunitat magnífica d’immersió lingüística en llengua anglesa.

PREPARACIÓ PELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE

Als migdies, l'escola ofereix classes extraescolars de preparació pels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, els quals acrediten el nivell lingüístic dels alumnes d’acord amb el MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Els exàmens als quals els estudiants poden accedir a examinar-se són Starters, Movers i Flyers durant educació primària i KET (Key English Test) i PET (Preliminary English Test) al llarg de 1r, 2n i 3r d'ESO.

AULA D’ANGLÈS (EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA)

Els alumnes d’educació infantil i primària disposen d’una aula dedicada completament a l’anglès i distribuïda en racons, des dels quals es treballen les quatre àrees d’aprenentatge de la llengua (Speaking, Listening, Reading i Writing). És una manera de potenciar l’autonomia en l’aprenentatge de cada alumne i incentivar la seva compleció d’objectius a través d’activitats interactives i de joc cooperatiu.

TEATRE EN ANGLÈS

Cada any una companyia de teatre ve a l'escola a interpretar una obra de teatre en anglès pels alumnes de primària. El fet que el llenguatge vagi acompanyat d’accions visuals molt clares facilita enormement la comprensió oral dels estudiants i, a més, l’activitat es complementa amb una guia didàctica per reforçar l’aprenentatge.

ENGLISH DAY

Els alumnes de primària col·laboren cada any en una jornada d’un dia de durada anomenada English Day, la qual consisteix en una total immersió en llengua anglesa a través de diferents activitats de rol. L’objectiu principal d’aquesta activitat és compartir un dia d’activitats al centre dutes a terme en llengua anglesa i revisar conceptes, vocabulari i expressions treballades durant el curs.

CONCURS THE FONIX

El concurs és una iniciativa que s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge de l’anglès i compta amb el suport de la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Des de 5è de primària fins a 4t d'ESO, els alumnes realitzen una sèrie de proves a l'escola per tal de poder seleccionar el millor candidat de cada curs. D’aquesta manera, els seleccionats accedeixen a participar al concurs, el qual consisteix en passar diferents proves d’anglès a nivell interescolar de Catalunya. Tant per als concursants finalistes i guanyadors com per als centres amb concursants a la prova final, hi ha establert un sistema de premis.

XERRADES EDITORIAL OXFORD

L'editorial Oxford ofereix cada curs unes xerrades en anglès dutes a terme per professors nadius als alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre temàtiques relacionades amb aspectes culturals de diferents països anglosaxons.