Навчальне заняття 1

Future Simple (Future Indefinite) являється простим (або неозначеним) майбутнім часом в англійській мові. Вивчаючи Future Simple важко не звернути увагу на те, що його функції є досить конкретними, тому цей час важко сплутати з будь-яким іншим. Проте не можна розслаблятись – Future Simple не такий вже і простий, як здається на перший погляд. За допомогою нашого курсу ви навчитесь правильно утворювати майбутній простий час, а також зрозумієте, в яких ситуаціях потрібно його використовувати.
Для початку розглянемо правила утворення Future Simple (Future Indefinite) для кожного виду речення.

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Іще одна назва – стверджувальне речення.

 Схема наступна: Підмет Присудок + Доповнення

У майбутньому простому (неозначеному) часі присудок утворюється так:

Допоміжне дієслово (WILL) Інфінітив 

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

Marry will move to the capital.

will see him tomorrow.

We will work hard next week.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема звикла:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Роль підмета виконують іменник або займенник. 

2) Присудок. Присудок у заперечному реченні часу Future Simple (Indefinite) утворюється за такими ж принципами, як і присудок у Present Simple (Present Indefinite) / Теперішній простий (неозначений) час та Past Simple (Past Indefinite) / Минулий простий (неозначений) час:

Допоміжне дієслово + «not» + Інфінітив

Допоміжне дієслово у майбутньому часі має форму will, після чого ставимо частку not. Замикає наш весь присудок інфінітив основного дієслова (без частки to).

Решта залишається без змін :)

Приклади заперечного  речення:

Marry will not move to the capital.

will not see him tomorrow.

We will not work hard next week.

 Запам’ятайте, що можна користуватись і скороченою формою сполучення will not –це won(для shall + not буде shan’t):

Marry won’t move to the capital.

won’t see him tomorrow.

We won’t work hard next week.

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ  

Допоміжне дієслово + Підмет + Основне дієслово + Доповнення

Наприклад:

Marry will move to the capital. – Will Marry move to the capital?

Відповідь на загальне питання:

-  у випадку позитивної:

Yes + підмет + допоміжне дієслово

-  негативна відповідь:

No + підмет + допоміжне дієслово + not

Приклади відповідей:

Will Marry move to the capital?  – Yesshe will /Noshe will not

Will I see him tomorrow?– YesI will /NoI will not

Will we work hard next week? – Yeswe will /Nowe will not

Випадки, коли потрібно використовувати Future Simple/Indefinite:

1) для передачі однієї простої дії в майбутньому:

He will buy this shirt.

2) для передачі послідовності певних дій в майбутньому:

I will call her and tell her this news.

3) для передачі дії, яка займе певний період часу в майбутньому:

Will you marry me?

4) для передачі майбутніх дій, які будуть повторюватись:

She will watch this film a few times.

5) коли ви хочете виразити свої припущення або думки на рахунок майбутньому. Найчастіше в такому випадку вживаються наступні дієслова:

think

believe

expect

imagine

вирази:

be sure

be afraid

be certain

та прислівники:

probably

certainly

perhaps

I belive she will find me.

I’m afraid the bus won’t stop here.

They will certainly stay with Mandy.

6) за допомогою Future Simple (Indefinite) ми можемо виразити пропозицію, прохання, обіцянку або ж погрозу:

I’ll fire you!

Don’t worry, she will help you.

7) майбутній простий час потрібно вживати, коли ви в даний момент (в момент розмови) приймаєте рішення на рахунок свого майбутнього і одразу ж його озвучуєте:

I will order only a soup, and you?

Слова-маркери – це слова, які допоможуть вам відрізнити Future Simple (Indefinite) від інших майбутніх часів: 

in aweek

next week

the day after tomorrow

tonight

in 2month

next year

tomorrow

soon


2. Виконайте тренувальні вправи Future Simple.Comments