תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ו

רציונאל
בתכנית הלימודים יש נושאים הלקוחים מתוך עולמו היומיומי של התלמיד, תוך שימת דגש על העשרת השפה, אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודקדוק.
מטרות ויעדים
בכיתות ז', ח', ט' רמת הלימוד מותאמת לגיל ולרמת הקבוצה:
1. קריאת סוגים שונים של טקסטים; לימוד אוצר מילים והבנת הנקרא.
2. פיתוח אסטרטגיית הבנת הנשמע - שירים, שיחות ודיווחים;
3. שימוש בשפה שבע"פ - שיחות בכיתה ושיחות בקבוצה;
4. משימות כתיבה - כתיבה מודרכת בנושאים הקשורים בתכנים הנילמדים;
5. פיתוח מיומנות השימוש במילון;
6. פעילות ברמת מיצוי, הרחבה והעשרה;
תכנים
כיתות ז'
ספר לימוד וחוברת עבודה "Way to Go" המחולקים לשש יחידות, המקנות מיומנויות של אינטראקציה חברתית, גישה לאינפורמציה, הערכת ספרות והערכת שפה.
כמו כן אוצר מילים בסיסי הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות השונות.
התרגול במיומנויות השפה נעשה באמצעות חוברת הדקדוק   "Grammar Worksheets 3'
לתלמידי קבוצת המיצוי:
ספר לימוד וחוברת עבודה "!Thumbs Up" המחולקים לשש יחידות המקנות מיומנות של אינטראקציה חברתית בסיסית,
גישה לאינפורמציה בעזרת טקסטים כתובים ומושמעים ושפה.
כמו כן לימוד וחזרה על אוצר מילים בסיסי הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות השונות.
ספר דקדוק 
לקבוצת המצטיינים 
ספר וחוברת "keep Thinking "
וספר דקדוק "Grammar Worksheets 3'

כיתות ח'
חוברת וספר "Just Thinking" המחולקים לשש יחידות, המקנות מיומנויות של אינטראקציה חברתית, גישה לאינפורמציה, הערכת ספרות והערכת שפה.
כמו כן אוצר מילים הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות השונות.
התרגול במיומנויות השפה נעשה באמצעות חוברת הדקדוק "Grammar Worksheets 4"
לתלמידי קבוצת המיצוי :
התלמידים לומדים בכיתה הרגילה ונבחנים במבחנים מותאמים. 
לתלמדי קבוצת המצטיינים:
הספר "Mind Matters"
וספר דקדוק  "New Practise Your Grammar For The 8th Grade"
כיתות ט'
לתלמידי קבוצת המצטיינים:
חוברת וספר "Take a Stand" המחולקים לשש יחידות, המקנות מיומנויות של אינטראקציה חברתית, גישה לאינפורמציה, הערכת ספרות והערכת שפה. כמו כן אוצר מילים הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות השונות.
התרגול במיומנויות השפה נעשה באמצעות חוברת הדקדוק 
"New Practise Your Grammar For The 9th Grade" 
ספר דקדוק
לכיתה הרגילה :
חוברת וספר "Imagine" המחולקים לשש יחידות, המקנות מיומנויות של אינטראקציה חברתית, גישה לאינפורמציה, הערכת ספרות והערכת שפה.
כמו כן אוצר מילים הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות השונות.
התרגול במיומנויות השפה נעשה באמצעות חוברת הדקדוק   "Grammar Worksheets 5"
לרמת מיצוי, 
התלמידים לומדים בכיתה הרגילה ונבחנים במבחנים מותאמים.