צוות אנגלית


מקשרת המקצוע -   שרוני בן דוד       052-5434425 

צוות המורים:

טלי סטרומזה         054-8008206        

אלכס בוקאי          0544898339                         

דמלה טייך            054-4618400                     

שרי קרר               09-8991998

יובל קריגר         0506689595

ירדן אופיר          050-2021990

שרון עיני           050-4052830  

רובה מרעי          0542112214 

פידא אבו בכר     0526201887

רן ויטנר            0528701406