מבנה ארגוני

כיתות ז'
תלמידי ז' לומדים אנגלית חמש שעות שבועיות:
שני מפגשים במחצית ראשונה, שלושה  מפגשים במחצית שנייה.
במרכז לאנגלית לומדות:
13 כיתות אם בשלושה גושים, כולל כיתת חינוך מיוחד, באחד מהגושים.        
בכל גוש קבוצת מצטיינים 
אחת, שלוש קבוצות ברמה רגילה וקבוצת מיצוי בתוך הכיתה .תיגבור בימי שלישי .

כיתות ח'
תלמידי ח' לומדים אנגלית ארבע שעות שבועיות:
שני  מפגשים במחצית ראשונה, שני מפגשים במחצית שנייה.
במרכז לאנגלית לומדות:              
13 כיתות אם בשלושה גושים,
כולל כיתת חינוך מיוחד, באחד מהגושים.      
בכל גוש קבוצת מצטיינים 
אחת, שתי קבוצות ברמה רגילה וקבוצת מיצוי בתוך הכיתה הרגילה. 


כיתות ט'
תלמידי ט' לומדים אנגלית חמש שעות שבועיות:
שלושה מפגשים במחצית ראשונה, שני מפגשים במחצית שנייה.
במרכז לאנגלית לומדות:                  
12 כיתות אם בשלושה גושים,
כולל כיתת חינוך מיוחד, באחד מהגושים.
כל גוש קבוצת מצטיינים אחת, שתיים/שלוש קבוצות ברמה רגילה וקבוצת מיצוי בתוך הכיתה .

בכיתת הלימוד - קריאה דמומה בתחילת השיעור, מליאה ,עבודה בקבוצות ו/או בזוגות, משחקים ותרגול.
העבודה על פי רמות למידה.
כיתת מצטיינים- תלמידים מצטיינים, הנחשפים לאנגלית ברמה גבוהה יותר מאשר בכיתת האם. 
מושם דגש רב על העשרת אוצר מילים בכתב ובע"פ, כתיבה והבנת הנקרא.