הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

                                                                                שכבה ז'             שכבה ח'               שכבה ט'
* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה
                                      70%                   75%                     80%

* תפקוד התנהגותי
                                                              10%                   10%                     10%
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה
   - תלבושת
* תפקוד לימודי                                                                   20%                   15%                     10%
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

ציונים למעבר בין קבוצות לימוד תשע"ז 2016-2017

כיתה ז

מעבר בין קבוצות במהלך השנה

 

למצטיינים

מעל 95 בהמלצת מורה

 

לרגיל

בין 51- 89

 

למיצוי

נמוך מ50

 

כיתה ח

 

 

למצטיינים

מעל 95 והמלצת מורה

 

לרגיל

בין 51- 94

 

למיצוי

נמוך מ- 50

 

כיתה ט

 

מעבר לתיכון

למצטיינים

מעל 95 והמלצת מורה

5יחידות –מעל 65

4יחידות -50- 64

3יחידות –נמוך מ -50

לרגיל

בין 51- 94

5יחידות –מעל 80

4יחידות – 55- 79

3יחידות –נמוך מ-  54 

למיצוי

נמוך מ-50

4 יחידות מעל 85

3יחידות – נמוך מ-65