סביבה לימודית

המלצה על תרגול באנגלית לחופש לקראת שנה"ל תשע"ט
בוגרי כיתות ו' העולים לכיתה ז':
יעודכן ב 30/6/18

מסיימי כיתה ז העולים לכיתה ח':                          Summer English Grade 7

מסיימי כיתה ח' העולים לכיתה ט':                        Summer English Grade 8

מסיימי כיתה ט' העולים לכיתה י':                         Summer English Grade 9