סביבה לימודית

ציוד לימודי

לכלל התלמידים - מילון Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers אנגלי-אנגלי-עברי OXFORD

או מילון New OXFORD אנגלי-אנגלי-עברי, שישמש את התלמידים עד סוף כיתה י"ב.

מי שעומד לרכוש מילון חדש - יכול לרכוש את המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי של ש. זילברמן.