Welcome‎ > ‎Grammar - rules and exercises‎ > ‎Verb‎ > ‎

Regelbundna verb

 

Regelbundna verb

(WALK, WALKED, WALKED)


Första formen av verbet heter infinitiv.

Den formen hittar du i ordlistor.

T.ex

 • walk - gå

 • count - räkna


Andra formen av verbet heter imperfekt.

Den formen beskriver dåtid (förr, igår, förra veckan osv).

T.ex

 • walked - gick

 • counted - räknade


Tredje formen verbet heter perfekt.

Den formen bildas genom att man sätter have/has framför verbet.

T. ex

 • she has walked – hon har gått

 • they have counted – de har räknat


I engelska regelbundna verb lägger man till -ed både i imperfekt och perfekt.

T.ex

 • talk - talked

 • play - played


Om första formen (infinitivformen) slutar på konsonant + y far verbet ändelsen -ied.

T.ex

 • cry – cried

 • spy - spied


Om första formen (infinitivformen) slutar på -e lägger man enbart till -d.

T.ex

 • cykle – cykled


Översätt till engelska.


We ________________ (har pratat) about getting married.


The dog _____________ (hoppade) over the river.


She ________________ (låste) the door.


He _________________ (har frågat) her to marry him.


I___________________ (skrattade) a lot when I _____________ (tittade) the movie.


The boy ________________ (lekte) with cars.


They _______________ (har arbetat) very hard.

Översätt till engelska.


De har lekt med hunden hela dagen.


________________________________________________________________

Hon har ringt sin bror.


________________________________________________________________

Din bror har bott i Stockholm.


________________________________________________________________

Han öppnade en flaska.


________________________________________________________________

Vi pratade till midnatt igår.


________________________________________________________________

Jag har lånat din cykel.Översätt till svenska.


The party started at lunch.


________________________________________________________________

They cried tears of joy.


________________________________________________________________

She worked very hard.


________________________________________________________________

I washed my hands before dinner.


________________________________________________________________

The chef cooked a very nice meal.


________________________________________________________________

We talked on the phone for an hour.


________________________________________________________________
Comments