Proxecto: COCIÑA SOLAR PARABÓLICA

 PROPOSTA DE TRABALLO

 DESEÑO E CONSTRUCIÓN DUN PROTOTIPO DE COCIÑA SOLAR PARABÓLICA CON MATERIAIS DE BAIXO CUSTO QUE PERMITA EXPERIMENTAR COA ENERXÍA SOLAR 

 

 GRUPO DE TRABALLO

 Alumnado de Debuxo I e T. Industrial I do IES de Brión
 

ETAPAS

 1: Deseño e construción do reflector solar parabólico  2: Deseño e construción da estrutura de soporte  3: Experimentación e probas de campo

Durante o mes de Decembro construimos a 1ª etapa o reflector solar parabólico

Nunha segunda etapa tivo lugar a construción do soporte metálico