Vispārīgā informācija


Meža un daudzgadīgo enerģētisko kultūru apsaimniekošanu lauksaimniecības zemēs

Šajā mājas lapā apkopota informācija par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, kas izstrādātas dažādu LVMI Silava projektu ietvaros.

Viens no apjomīgākajiem pēdējo gadu pētījumiem par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu ir Meža attīstības fonda projekts "Kritēriju izstrāde dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvai apsaimniekošanai" (2007.-2008.g.). Šī pētījuma mērķis ir radīt priekšnosacījumus ekonomiski, ekoloģiski un ainaviski efektīvai apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai, nodrošinot ES un Latvijas Meža nozares un Enerģētikas sektora politikas realizācijai nepieciešamos koksnes resursus.

Informācija par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju (DALZ) apsaimniekošanu apkopota 36 lapās brošūrā "Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošana".

Informācija par pētījumiem par DALZ apsaimniekošanu apkopota promocijas darbā "Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas priekšnosacījumi".

Izveidots atbalsta modelis lēmuma par DALZ apsaimniekošanu vienas mežaudzes līmenī - lejupielādēt.

Informācija par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu apkopoti promocijas darbā "Dabiski apmežojušos zemju efektīvas apsaimniekošanas nosacījumi".