energiemuseum Scheveningen

Duurzame energie is een noodzaak voor de moderne maatschappij om te overleven. Te makkelijk wordt gekozen voor niet duurzame energie opwekking. Er is een grote behoefte aan objectieve en duidelijke informatie over de voordelen en mogelijkheden van duurzame energie. De website energiemuseum beoogt de kennis over duurzame energie bij een brede laag van de bevolking te vergroten en te populariseren. Duurzaam energieverbruik en energie-besparing staan wel centraal voor veel mensen, maar kennis over de mogelijkheden om daar zelf invloed op te hebben, is nog onvoldoende beschikbaar.

Het energiemuseum is een museum dat permanent exposities zal verzorgen m.b.t. verschillende thema’s over duurzame energie: wind-energie; zonne-energie; getijden-energie; golfslag-energie; blue energy (stroom uit zoet-zout water).
Locatie: de pier van Scheveningen. De pier is buitengewoon geschikt voor het tentoonstellen van verschillende soorten zonnepanelen en verschillende typen windmolens.
Het energiemuseum op de pier zal veel publiek trekken. Er is genoeg ruimte om veel publiek te trekken. Ook zijn er nu al geschikte ruimtes voor tentoonstellingen en congressen, zoals expositie-ruimtes, vergaderruimtes en restaurant. 

Het energiemuseum is de plaats waar onderzoeksinstituten en kennisinstituten in samenwerking met technische universiteiten en bedrijfsleven duurzame producten zoals zonnepanelen en windmolens aan het publiek kunnen presenteren. De nadruk ligt op innovatieve producten.

Duurzame energie, kennis en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor onze toekomstige economie. 
De presentatie van kennis over duurzame energie en innovatie zal daarin centraal staan.  

Het energiemuseum als instituut en als gebouw met tentoonstellingen staat in Scheveningen op de goede plek, vlakbij kennisinstituten zoals TNO en de TU-delft, ook omdat Scheveningen een aangename plaats biedt voor congresgangers. Dat er veel toeristen uit binnen- en buitenland komen, is een extra voordeel. 

Wij stellen voor om het energiemuseum te vestigen op de Pier en het energiemuseum als deel van de Pier te realiseren. Het energiemuseum zou prima gevestigd kunnen worden op een bestaand eiland van de Pier of op een nieuw te bouwen drijvend platform tussen de bestaande eilanden. Zo’n energiecentrum op zee met wind, veel zon en golfslag, is ideaal voor een onderzoek betreffende duurzame energie. 

Bezoekers kunnen in het museum kennis nemen van informatie en bovendien buiten een kijkje nemen hoe het er in de praktijk uitziet. Ten behoeve van exposities in de zomer kan de gehele zuidzijde van de looproute op het bovendek van de pier gebruikt worden om zonnepanelen en windturbines te exposeren, dat alles in combinatie met deskundige uitleg.
 
Energiemuseum te Scheveningen kan een extra toeristische trekpleister zijn en bovendien een belangrijk expertisecentrum wat betreft duurzame energie.
Er is ruimte voor congressen. Het kan een platform zijn voor duurzame energie, waar onderwijs, bedrijven (leveranciers van zonnepanelen en windturbines) elkaar kunnen vinden. Technische universiteiten, politici, vertegenwoordigers van de duurzame energie-industrie kunnen elkaar hier ontmoeten om de laatste ontwikkelingen te bespreken.  

Het energiemuseum zal een meerwaarde kunnen hebben voor het stadsdeel waar het museum gevestigd is. 
Geen mooiere locatie dan de Pier te Scheveningen. Als de politiek tenminste besluit renovatie en uitbreiding van de pier een kans te geven.

De pier is een prima vestigingsplaats voor het energiemuseum, omdat er veel kenniscentra in de naaste omgeving zijn. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid zijn er bovendien dagelijks veel bezoekers te verwachten. 

Vooral als het energiemuseum gecombineerd kan worden met een zwembad in zee, een drijvend eiland dat is verbonden met de pier en waar het prettig toeven is op een warme zomermiddag. (ARC heeft in dit verband onderzoek gedaan naar mogelijkheden in samenwerking met de T.U.-Delft, o.a. dhr. professor dr.ing. J.N.J.A.Vambersky en studenten). 

Duurzame energie is een noodzaak, omdat het de aarde niet belast en bovendien onuitputtelijk is. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft duurzame energie, ontwikkelingen waar de burger doorgaans pas van op de hoogte is, zodra er commerciële producten op de markt worden aangeboden. De burger loopt wat betreft ontwikkelingen in energieland vaak achter de feiten aan, terwijl die nieuwe ontwikkelingen van duurzame energie van groot belang zijn. In een democratie is het van belang dat de burger op de hoogte is van belangrijke nieuwe ontwikkelingen, dat ze op juiste manier kan participeren. Verspreiding van alle relevante kennis over duurzame energie is daarbij een voorwaarde. Een landelijk kennisinstituut energiemuseum zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

De huidige pier van Scheveningen is deels uitgebrand. Voor een renovatie ten behoeve van een energiemuseum aan zee zijn geen grote kapitalen nodig. En duurzame energie kan -als het goed wordt aangepakt- op korte termijn ook financieel voordeel opleveren.
De Pier, destijds door Van der Valk aangekocht voor de prijs van een gulden, heeft een groot oppervlak om zonnepanelen neer te leggen en kleine windmolens te plaatsen. Die zullen via een grid de boulevard en strandpaviljoens van stroom kunnen voorzien. De vervuilende aggregatoren hoeven niet meer gebruikt te worden. Er zijn natuurlijk kosten, maar ook baten. Scheveningen kan zich zo profileren als een stadsdeel dat werk maakt van duurzaamheid. De baten betreffen een leefbare toekomst voor ons en toekomstige generaties. 

YouTube-video How Solar Energy works


Wubbo Ockels over duurzame energie (intentie en oprechtheid)

YouTube Video Wubbo OckelsHet energiemuseum is een initiatief van ARC-architecten bureau van Nahied Koolen, architecte d.p.l.g.

YouTube-video


YouTube-video


YouTube-video


YouTube-video