sustainable energy/ duurzame energie

Sustainable energy is the provision of energy that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Sustainable energy sources include all renewable energy sources, such as hydroelectricity, solar energy, wind energy, wave power, geothermal energy, bioenergy, and tidal power. It usually also includes technologies designed to improve energy efficiency.

Energy efficiency and renewable energy are said to be the twin pillars of sustainable energy. Some ways in which sustainable energy has been defined are:
"Effectively, the provision of energy such that it meets the needs of the future without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ...Sustainable Energy has two key components: renewable energy and energy efficiency." – Renewable Energy and Efficiency Partnership (British)
"Dynamic harmony between equitable availability of energy-intensive goods and services to all people and the preservation of the earth for future generations." And, "the solution will lie in finding sustainable energy sources and more efficient means of converting and utilizing energy." – Sustainable energy by J. W. Tester, et al., from MIT Press.
"Any energy generation, efficiency & conservation source where: Resources are available to enable massive scaling to become a significant portion of energy generation, long term, preferably 100 years.." – Invest, a green technology non-profit organization.
"Energy which is replenishable within a human lifetime and causes no long-term damage to the environment." – Jamaica Sustainable Development Network
This sets sustainable energy apart from other renewable energy terminology such as alternative energy and green energy, by focusing on the ability of an energy source to continue providing energy. Sustainable energy can produce some pollution of the environment, as long as it is not sufficient to prohibit heavy use of the source for an indefinite amount of time. Sustainable energy is also distinct from Low-carbon energy, which is sustainable only in the sense that it does not add to the CO2 in the atmosphere.
Green Energy is energy that can be extracted, generated, and/or consumed without any significant negative impact to the environment. The planet has a natural capability to recover which means pollution that does not go beyond that capability can still be termed green.
Green power is a subset of renewable energy and represents those renewable energy resources and technologies that provide the highest environmental benefit. The U.S. Environmental Protection Agency defines green power as electricity produced from solar, wind, geothermal, biogas, biomass, and low-impact small hydroelectric sources. Customers often buy green power for avoided environmental impacts and its greenhouse gas reduction benefits.

Renewable energy and Renewable energy commercialization
Renewable energy technologies are essential contributors to sustainable energy as they generally contribute to world energy security, reducing dependence on fossil fuel resources,[citation needed] and providing opportunities for mitigating greenhouse gases. The International Energy Agency states that:
Conceptually, one can define three generations of renewables technologies, reaching back more than 100 years .
First-generation technologies emerged from the industrial revolution at the end of the 19th century and include hydropower, biomass combustion, and geothermal power and heat. Some of these technologies are still in widespread use.
Second-generation technologies include solar heating and cooling, wind power, modern forms of bioenergy, and solar photovoltaics. These are now entering markets as a result of research, development and demonstration (RD&D) investments since the 1980s. The initial investment was prompted by energy security concerns linked to the oil crises (1973 and 1979) of the 1970s but the continuing appeal of these renewables is due, at least in part, to environmental benefits. Many of the technologies reflect significant advancements in materials.
Third-generation technologies are still under development and include advanced biomass gasification, biorefinery technologies, concentrating solar thermal power, hot dry rock geothermal energy, and ocean energy. Advances in nanotechnology may also play a major role.

First- and second-generation technologies have entered the markets, and third-generation technologies heavily depend on long term research and development commitments, where the public sector has a role to play.
A 2008 comprehensive cost-benefit analysis review of energy solutions in the context of global warming and other issues ranked wind power combined with battery electric vehicles (BEV) as the most efficient, followed by concentrated solar power, geothermal power, tidal power, photovoltaic, wave power, coal capture and storage, nuclear energy, and finally biofuels.(source:wikipedia)

Velen zijn verontrust over het milieu van de Nederlandse kust. Behalve de verontreiniging vanwege uitbreiding van een tweede Maasvlakte (met uitstoot van gassen vanwege vuilverbranding en industriële verontreiniging) is er voor de bewoners een extra probleem: de laatste decennia liggen er steeds meer tankers voor onze kust. Lagen die tankers vroeger voor de haven van Rotterdam, nu liggen ze ver voorbij Scheveningen. Regelgeving is nodig om die tankers uit de buurt van woongebieden te houden, te meer nu is vast komen te staan dat een groot aantal tankers gebruik maakt van verontreinigde stookolie, stookolie waarin vaak giftige stoffen zijn opgelost (uitzending Zembla,februari 2012).

duurzame energie is noodzaak!

Toepassingen van duurzame energie. 
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit via PV cellen. 
Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte.

Thermische zonne-energie. Dit is een algemene term voor 3 soorten energie-toepassingen.
De eerder genoemde zonneboiler en ruimteverwarming, zon-instraling door ramen in gebouwen, dus benutting zonder speciale apparaten, en Concentrated Solar Power (CSP) genoemd in het Engels. Dit is vooral in zuidelijke landen toepasbaar. CSP is het door middel van spiegels concentreren van zonlicht op een te verhitten medium, dat op zijn beurt gebruikt wordt om stoom op te wekken voor de aandrijving van turbinegeneratoren. Een techniek die uitsluitend, maar zeer bruikbaar
is voor grootschalige energieopwekking, zoals bij de sinds midden jaren tachtig in bedrijf zijnde zonnekrachtcentrale bij Kramers Junction, Californië. 

Fotoëlektrochemische cellen. Deze hebben in plaats van twee lagen vaste stof als elektroden, één halfgeleidende vaste stof als elektrode en een vloeistof als de andere. Ze kunnen zonlicht direct gebruiken om water te ontleden in waterstof en zuurstof. De Engelse term PEC (Photoelectrochemistry) wordt gebruikt om aan deze technieken te refereren. Dit geldt natuurlijk alleen als een duurzame vorm van energie als de grondstoffen niet uit fossiele brandstoffen worden gemaakt.

Passieve zonne-energie. Passieve methoden voor het winnen van zonne-energie. Hierbij kan gedacht worden aan huizen en gebouwen die zo worden gebouwd dat de zon direct maximaal de ruimtes kan verwarmen, bijvoorbeeld met grote ramen aan de zonkant en kleine raampjes aan de schaduwkant.

Windenergie.Een windturbine gebruikt de kracht van de wind om een elektrische generator aan te drijven en zo elektriciteit op te wekken. Wind ontstaat doordat luchtstromingen van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied stromen om zo onevenwichten in luchtdruk op te
heffen. Die onevenwichten in luchtdruk ontstaan door verschillen in zonneinstraling op het aardoppervlak. Op deze manier gezien ligt dus ook dit soort zonne-energie aan de bron van windenergie, zoals de zonne-energie ook aan de bron ligt van bijvoorbeeld de energie opgeslagen in biomassa.

Energie uit Water. 
Golfslagenergie:de beweging van de golven van de zee wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.
Getijden-energie.De verschillen in waterhoogte van de getijden worden via turbines in elektrische energie omgezet.

Sustainable Energy Choices for the 21st Century

YouTube-video


Renewable Energy - NEW+ Science Documentary 2014

YouTube-videoYouTube-video


YouTube-video


YouTube-video


Comments