biological oil


The University of Twente has developed a biological oil in existing refineries can be processed into gasoline, diesel and kerosene. Thus the widespread use of biofuels in transport a big step closer. The new oil has the same properties as petroleum. The product does not require agricultural land which is intended to corn or corn to grow. That was it for the first generation biofuels such as ethanol. The new oil is made from wood chips and agricultural waste, scientists say in Twente. The development of bio-oil that has lasted six years, was one of cooperation with Shell. According to the University of Twente is technically possible within five years the new large-scale biofuels at the pump to refuel.

VIDEO

De Universiteit Twente heeft een biologische olie ontwikkeld die in bestaande raffinaderijen kan worden verwerkt tot benzine, diesel en kerosine. Daarmee is de grootschalige toepassing van biobrandstoffen in het verkeer een flinke stap dichterbij gekomen. De nieuwe olie heeft dezelfde eigenschappen als aardolie. Het product heeft geen landbouwgrond nodig die is bedoeld om graan of mais op te verbouwen. Dat gold wel voor de eerste generatie biobrandstoffen zoals bijvoorbeeld ethanol. De nieuwe olie wordt gemaakt van houtsnippers en landbouwafval, zeggen de wetenschappers in Twente. Bij de ontwikkeling van de bio-olie, die zes jaar heeft geduurd, werd onder meer samengewerkt met Shell. Volgens de Universiteit Twente is het technisch mogelijk om binnen vijf jaar op grote schaal de nieuwe biobrandstoffen aan de pomp te tanken.


YouTube-video


YouTube-video


YouTube-video


Comments