wave power/ golfslag-energie

Wave power is the transport of energy by ocean surface waves, and the capture of that energy to do useful work – for example, electricity generation, water desalination, or the pumping of water (into reservoirs). Machinery able to exploit wave power is generally known as a wave energy converter (WEC).
Wave power is distinct from the diurnal flux of tidal power and the steady gyre of ocean currents. Wave-power generation is not currently a widely employed commercial technology, although there have been attempts to use it since at least 1890. In 2008, the first experimental wave farm was opened in Portugal, at the Aguçadoura Wave Park. The major competitor of wave power isoffshore wind power.

Tidal power, also called tidal energy, is a form of hydropower that converts the energy of tides into useful forms of power, mainly electricity.
Although not yet widely used, tidal power has potential for future electricity generation. Tides are more predictable than wind energy and solar power. Among sources of renewable energy, tidal power has traditionally suffered from relatively high cost and limited availability of sites with sufficiently high tidal ranges or flow velocities, thus constricting its total availability. However, many recent technological developments and improvements, both in design (e.g. dynamic tidal power, tidal lagoons) and turbine technology (e.g. new axial turbines, cross flow turbines), indicate that the total availability of tidal power may be much higher than previously assumed, and that economic and environmental costs may be brought down to competitive levels.
Historically, tide mills have been used both in Europe and on the Atlantic coast of North America. The incoming water was contained in large storage ponds, and as the tide went out, it turned waterwheels that used the mechanical power it produced to mill grain. The earliest occurrences date from the Middle Ages, or even from Roman times. It was only in the 19th century that the process of using falling water and spinning turbines to create electricity was introduced in the U.S. and Europe. The world's first large-scale tidal power plant is the Rance Tidal Power Station in France, which became operational in 1966. (source wikipedia)

Golfenergie – of golfslagenergie – is energie die te winnen is uit de snel wisselende waterhoogte op zee door aanwezigheid van golven.
Hoewel hieruit energie te winnen is, wordt dit tot op heden niet veel gedaan omdat de kosten de baten meestal nog overstijgen. Mechanische corrosie en stormbestendigheid van dergelijke apparaten blijven problematisch. Er zijn vaste en drijvende installaties te onderscheiden.

Men maakt bijvoorbeeld gebruik van vlotters die op een as bevestigd zijn met eenvrijloop mechanisme: als de vlotter omhoog gaat neemt hij de as mee, als de vlotter weer omlaag gaat loopt hij vrij. Een ander bekend voorbeeld van een boei of vlotter die door beweging een hydraulische pomp aandrijft, is de Pelamis.
Een ‘point absorber’ is als het ware een complexe boei die de golfbeweging volgt, waarbij de beweging van deze boei ten opzichte van de zeebodem als een vast referentiepunt, toelaat elektriciteit te produceren. Een generator kan worden gemonteerd op (of in) de boei. Verder bevindt zich in de boei een speciale lier waarop een kabel wordt gewonden. De andere zijde van de kabel is verankerd in de bodem. Wanneer nu een golftop passeert, wordt de boei naar omhoog getrokken. De kabel wordt daarbij afgerold, maar mits het overwinnen van enige weerstand van de generator: dit gaat gepaard met het absorberen van golfenergie. Steunend op dit principe heeft men in 2010, het Flansea proefproject opgestart.

Een andere techniek maakt gebruik van taps toelopende kanalen (tapchans), waardoor de energie van een binnenstromende golf wordt omgezet in een snelle beweging van een deel van de golf, die wordt gebruikt om dat water in een hoger gelegen reservoir te brengen; van hieruit stroomt het weer naar het zeeniveau terug via een turbine. Een bekend voorbeeld is de Wave Dragon.

Een derde methode maakt gebruik van een oscillerende luchtkolom waarbij het wisselende waterniveau in een vaste klok die met de rand onder water hangt luchtstromingen opwekt die een turbine aandrijven die op de luchtbeweging draait. Een kleine centrale (75 kW) die werkt op dit principe is geïnstalleerd in Islay,Schotland. Deze centrale maakt gebruik van een Wells turbine die steeds dezelfde kant op draait, onafhankelijk van de richting van de beweging van de lucht (wikipedia, 2014)
Giant Sea Snake Renewable Electricity Generation

YouTube-videoBlue Energy - Ocean Power (Piston Pump & Racks)

YouTube-videoTidal Energy Pty Ltd

YouTube-videoYouTube-video


YouTube-video


YouTube-video


YouTube-video


Comments