ENERGIEMUSEUM museum of energy

Energy Museum: information about forms of renewable energy such as solar energy and wind energy. The energymuseum we propose in Scheveningen is a museum and part of a research center of innovation. Not only the history of human-use energy forms is presented, but the exhibitions demonstrate the benefits of the use of renewable energy such as solar and wind energy.

The proposed design of the energy museum is an example of sustainable architecture and renewable energy: for a total of 1200m2 of solar panels installed, which provide the energy needs of the museum (equal to ten households), but also additional supply energy (equivalent to 90 households).
The museum is an energy power station, the solar panels provide renewable energy to a smartgrid.


Het energiemuseum is museum en kenniscentrum. Niet alleen de geschiedenis van de door mensen gebruikte energievormen wordt gepresenteerd, maar de tentoonstellingen laten zien welke voordelen er zijn bij het gebruik van duurzame energie, zoals zonne-energie, windenergie, energie uit afval. Het voorgestelde ontwerp van het energiemuseum is een voorbeeld van duurzame architectuur met duurzame energie:in totaal zijn er 1200m2 aan zonnecellen gemonteerd, die voorzien in de energie-behoeften van het museum (gelijk aan tien huishoudens), maar bovendien extra energie leveren (gelijk aan 90 huishoudens) aan hybride bussen die voor het energiemuseum een halte hebben of energie leveren. 

energiemuseum op de Pier van Scheveningen
initiatief ENERGIEMUSEUM

• Het energiemuseum is een museum dat permanent exposities zal verzorgen m.b.t. verschillende thema’s over duurzame energie: windenergie; zonne-energie; blue energy (stroom uit zoet-zout water); getijden-energie; golfslag-energie. Het energie-museum is een onderzoeks- en kennisinstituut, dat samenwerkt met technische universiteiten en bedrijfsleven. Duurzame energie, kennis en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor onze toekomstige economie. De presentatie van kennis over duurzame energie en innovaties zal daarin centraal staan. Het energiemuseum als instituut en als gebouw met tentoonstellingen staat in Scheveningen op de goede plek, omdat er veel toeristen uit binnen- en buitenland komen. Wij stellen voor om het energiemuseum te vestigen op de Pier en het energiemuseum als deel van de Pier te realiseren, misschien als een nieuw drijvend eiland.

• Duurzame energie is een noodzaak, omdat het de aarde niet belast en bovendien onuitputtelijk is. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft duurzame energie, ontwikkelingen waar de burger doorgaans pas van op de hoogte is, zodra er commerciële producten op de markt worden aangeboden. De burger loopt wat betreft ontwikkelingen in energieland vaak achter de feiten aan, terwijl die nieuwe ontwikkelingen van duurzame energie van groot belang zijn. In een democratie is het van belang dat de burger op de hoogte is van belangrijke nieuwe ontwikkelingen, dat ze op juiste manier kan participeren. Verspreiding van alle relevante kennis over duurzame energie is daarbij een voorwaarde. Een landelijk kennisinstituut energiemuseum zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

• Het energiemuseum zou prima gevestigd kunnen worden op een bestaand eiland van de Pier (oosteiland en westeiland) of op een nieuw te bouwen eiland tussen de bestaande eilanden. Zo’n energiecentrum op zee met wind, veel zon en golfslag, is ideaal voor een onderzoeks-centrum betreffende duurzame energie. Bezoekers kunnen in het museum kennis nemen van informatie en bovendien buiten een kijkje nemen hoe het er in de praktijk uitziet. Ten behoeve van exposities in de zomer kan de gehele zuidzijde van de looproute op het bovendek van de pier gebruikt worden om zonnepanelen en windturbines te exposeren, dat alles in combinatie met bijv. een muziek-festival. Energiemuseum te Scheveningen is een extra toeristische trekpleister en bovendien een belangrijk expertisecentrum wat betreft duurzame energie.

• Het energiemuseum zal een meerwaarde hebben voor de stad Den Haag. Er is ruimte voor nationale en internationale congressen. Het is een platform voor duurzame energie, waar onderwijs, bedrijven (leveranciers van zonnepanelen en windturbines) elkaar kunnen vinden. Technische universiteiten, politici, vertegenwoordigers van de duurzame energie-industrie ontmoeten elkaar hier jaarlijks om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Er zijn genoeg grote zalen voor het houden van een congres. Geen mooiere locatie dan de Pier te Scheveningen.

De politiek in Den Haag heeft nog niet besloten wat er met de pier moet gebeuren. Renoveren? Nieuwbouw? De bouw van een powerstation hoeft wat betreft het energiemuseum niet op zich te laten wachten. Er is ruimte voor duizenden zonnepanelen en windmolens die samen een deel van Scheveningen kunnen voorzien van stroom. Geen aggregators zijn dan meer nodig op de boulevard van Scheveningen; alle strandpaviljoens zullen goedkope groene stroom kunnen ontvangen als ze aangesloten zijn op de grid van het energiemuseum. Schone lucht aan zee!!

This website is still under construction

 "impressie" van het energiemuseum op de Pier te Scheveningen (uitwerking van dit project is nog niet  uitgewerkt).


energiemuseum 
is een initiatief van Nahied Koolen, architecte d.p.l.g.
ARC-architecten/ ARC-educatie

ċ
2009.06TUdelft.pdf
(64k)
nahied koolen,
7 Sept 2010, 04:26
Comments