Видатні вчені-фізики

Люди з давніх часів намагалися зрозуміти властивості матерії: чому одні тіла падають на землю, чому начебто схожі речовини мають різні властивості, тощо. Цікавили людей також питання про будову світу, про природу Сонця і Місяця.
Спочатку відповіді на ці запитання намагалися шукати в філософії. Здебільшого філософські теорії, які намагалися дати відповіді на такі запитання не перевірялися на практиці. Проте, незважаючи на те, що нерідко філософські теорії неправильно описували спостереження, ще в древні часи людство добилося значних успіхів в астрономії, а грецький мудрець Архімед навіть зумів дати точні кількісні формулювання багатьох законів механіки й гідростатики.
Деякі теорії древніх мислителів, як, наприклад, ідеї про атом, які були сформульовані у стародавніх Греції та Індії, випереджали час.
Поступово від загальної філософії почало відокремлюватися природознавство, як та її частина, яка описує навколишній світ.
В основі сучасної фізики лежить експериментальне дослідження явищ природи, а її задача -- формулювання законів, якими пояснюються ці явища. Фізика зосереджується на вивченні найфундаментальніших та найпростіших явищ і на відповідях на найпростіші запитання: з чого складається матерія, яким чином частинки матерії взаємодіють між собою, за якими правилами й законами здійснюється рух частинок, тощо.
Пошуком відповідей на ці питання у різні періоди історії займалися вчені-фізики. Так, наприклад, Стівен Ґрей помітив, що електрику можна передавати на доволі значну віддаль за допомогою зволожених ниток і почав досліджувати це явище. Георг Ом зумів знайти для нього кількісну закономірність -- струм у провіднику пропорційний напрузі(закон Ома). За результатами подальших досліджень вдалося абстрагуватися від форми та довжини провідників і ввести такі феноменологічні характеристики, як питомий опір провідника та внутрішній опір джерела живлення. Так, на підставі попередніх, з'являлися нові відкриття в області фізики.
Згадаймо про найвизначніших вчених-фізиків, праці яких стали фундаментальними в історії фізики, чиї імена назавжди увійшли в історію розвитку людства.