PRESENTACIÓ

En el núvol és una consultoria i centre de formació en TIC que té com a àmbit d'actuació el sector educatiu i empresarial.
              
                  
                    EDUCACIÓ

Consultoria i formació en el sector educatiu, tant a nivell de docents com a nivell d'equips directius.
Anàlisi de necessitats i dissenys de plans de formacio específics.Servei de consultoria i formació a empreses pel que fa referència a les TIC, tant en la formació inicial com en l'avançada.
Formació i assessorament en treball col·laboratiu, en l'optimització del temps mitjançant l'us de les TIC, en la  formació d'equips directius, etc.
Disseny i suport a l'empresa en la implantació i presència a les xarxes socials.Formació individualitzada, presencial, on-line o mixta. Iniciació a la informàtica, xarxes socials, fotografia, multimèdia, etc.


visites Xavier Bargalló 

Formador i assessor TIC, especialitzat en el món de la Web 2.0 i en la formació en noves tecnologies aplicades al món de l'educació i de l'empresa.

Formador d'equips directius tant de centres educatius com d'empreses.

Community manager.