Lista documentelor ANR

O bună parte din istoria comunei Șerbănești este încă necunoscută sau neexplorată suficient. Din fericire pentru noi și pentru generațiile viitoare, cantități importante de documente se află însă, în păstrare, la Arhivele Naționale ale României (ANR), cele mai multe găsindu-se la Slatina, în administrarea filialei ANR Olt (v. Fig.1, [2]). Desigur că nu este suficient ca aceste documente să existe; ele trebuie, cumva, accesate și studiate. Și ca să poată fi accesate, trebuie ca, mai întâi, să știi care sunt aceste documente, ce informații conțin și unde își au ele locația în inventarele ANR, inventare ce conțin, probabil, zeci de kilometri de documente. Internetul vine să ne faciliteze mult accesul la aceste documente dar suntem încă departe de ceea ce ne-am dori. Așadar, dacă chiar vrem să cercetăm aceste documente, deocamdată, tot în sala de studiu a arhivelor va trebui să o facem! Prin acest documentar, eu voi încerca doar să facilitez calea spre aceste săli... E important, pentru început, să știm ce vrem de la ANR și, mai ales, să știm că acea informație există sau că ar putea exista într-o anumită locație arhivistică!

Fig. 1. Arhivele Naționale ale României - Filiala Olt

O altă cantitate importantă de documente referitoare la istoria comunei Șerbănești se află în păstrare, la Arhivele Naționale ale României (ANR) - Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (SANIC), la București (v. Fig. 2, [1]).  Și, evident, o altă parte dintre documentele istorice, ce fac referire la Șerbănești și la șerbăneștenii din toate timpurile, se găsesc rătăcite prin arhivele altor județe, așteptând a fi descoperite și valorificate...

În lista de mai jos, am centralizat o bună parte a acestor informații, privitoare la Șerbănești sau la unii dintre locuitorii acestei comune, cu scopul evident de a facilita cunoașterea și accesul, celor interesați, la aceste informații.

Toate detaliile descriptive, privitoare la documentele arhivate, sunt preluate întocmai din baza de date ANR (Portalul Arhivelor Naționale, [3]). Pe măsură ce baza de date a acestui portal va fi suficient de dezvoltată, acest documentar va fi și el completat și revizuit, dorința mea fiind ca acesta să se constituie, încetul cu încetul, într-un punct de plecare important spre tot ce înseamnă documentarea arhivistică asupra comunei Șerbănești, jud. Olt.

 Fig. 2. Arhivele Statului - București, 2013, [1]

Notă: Conform standardelor naționale de arhivistică, s-au folosit următoarele abrevieri:

UD - Unitate de Descriere

UA - Unitate Arhivistică

ML - Metri Liniari

Lista documentelor ANR:

Indicativ ordonare Date extreme Titlu și informații ANR despre conținut

OT-F-00002 1831 - 1839 SUBPREFECTURA PLĂŞII ŞERBĂNEŞTI. Înfiinţată ca toate celelalte plase din Muntenia prin reformele lui Constantin Mavrocordat, instituţia administrativă a plasei s-a numit în urma aplicării Regulamentului Organic, subocârmuire, fiind condusă de un subocârmuitor, aflat sub conducerea ocârmuirii judeţului. Subocârmuira plasei Şerbăneşti s-a înfiinţat astfel la 1831, fiind subordonată Ocârmuirii judeţului Olt. Reşedinţa subocârmuirii s-a aflat în comuna Şerbăneştii de Jos şi mai avea arondate comunele: Crâmpoia, Mihăieştii de Sus, Mihăieştii de Jos, Seaca, Şerbăneştii de Sus, Tâmpeni, Tituleşti şi Văleni. Din anul 1861, instituţia îşi va schimba denumirea în Subprefectura Şerbăneşti. Numărul de comune arondate va fluctua, ajungând ca în anul 1896, când îşi va muta reşedinţa în comuna Drăgăneşti, să numere 26 de comune, care aveau în administrare 48 de sate. În urma reformei administrative din anul 1904, plasa Şerbăneşti se desfiinţează, comunele arondate fiind preluate în cea mai mare parte de plasa Drăgăneşti. Documentele existente în cadrul acestui fond se referă la plata capitaţiei şi a altor dări, ca oeritul şi cornăritul, starea materială şi categoriile sociale existente, sprijinirea comerţului cu cereale. Astfel, găsim catagrafii ale plugarilor, patentarilor, boierilor mazili etc. Tot aici se găsesc informaţii privind bisericile, personalul de cult, cutiile satelor, măsurile luate pentru aprovizionarea armatelor străine, supuşii străini aşezaţi pe teritoriul plasei Şerbăneşti. Nu în ultimul rând sunt prezentate informaţii privitoare la starea de sănătate a populaţiei, semnificative fiind statisticile cu epidemiile, bolile sociale etc.

OT-F-00011-1-29 1832 Jalbă, adresă a Ocârmuirii județului Olt și raport al Magistratului orașului Slatina, referitoare la abuzul arendașului târgului din comuna Şerbănești care a impus la o taxă mai mare pe un cojocar slătinean, agresându-l fizic.

OT-F-00001-1-1832-84 1832 Adresă și poruncă privind aducerea în judecată a lui Tase logofătul, din București, pentru pricină cu Pavel Gheorghiu din Șerbănești (Olt).

OT-F-01011-34 1835 Listă de bani pentru deverul făcut pe moșia sa de chir Pavel (Gheorghiu?) cu Nicolai Căpitanu și Ghiță, tovarășul său, ot șerbănești; Pitacul Judecătoriei Județului Olt către neguțătorii de comerț, cu privire la pricina de judecată dintre Costandin Cernătescu, Gheorghe Logofăt, Gheorghe Gheorghe Urianu, socrul său, pentru lucruri lipsă din zestrea făgăduită. 

OT-F-01011-35 1835 Jalba lui Calotă sin Iene ot Șărbănești, trimisă Judecătoriei Județului Olt, în pricina zapisului de lei 955, ce i l-a dat lui chir Pavel Gheorghiu, fost arendaș al moșiei Șerbănești, pentru datorie.

OT-F-00001-1-1835-75 1835 - 1836 Porunci, adrese, rapoarte, declarații și liste de venituri privind sechestrul pus pe venitul moșiei Șerbănești, județul Olt, a medelniceresei Elenca Krețulescu, pentru datoria de a 14.000 lei avută la arhiereul Ioanikie Stratonikia. 

OT-F-00001-1-1835-110 1835 - 1836 Porunci, adrese, rapoarte și jalbă privind cercetarea cazului de însușire de bani și bunuri, prin înșelăciune, din venitul moșiei Momiceni, județul Olt, a fraților Ianache și Nuțu Anastasiu, de către nepotul lor, Hristodor Gheorghiu.

OT-F-01011-43 1836 Pitacul Judecătoriei Județului Olt către "neguțătorii comerițați", cu privire la pricina de judecată dintre Preda Mitrican din orașul Slatina și Barbu Ciobanu ot șărbănești, tocmit cu zapis, la 11 decembrie 1834, să-i strângă o sumă de ocale de lână.

OT-F-01011-70 1846 Listă cu oamenii care au intrat la lucru la zahana, din: Comănița, Potcoava, Bircii, Beria și logofătul Mărin din Drăgănești; Însemnări cu 715 ocale de sare date logofătului Dumitrache Găbunea și cu 308 ocale de sare date lui chir Hristodor Caracostea.

OT-F-00013-151 1846-1885 LOCALITATEA FLORU - Colectia Registre de Stare Civila

OT-F-00013-324-1 1846 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324 1846 - 1911 LOCALITATEA ŞERBĂNEŞTI - Colectia Registre de Stare Civila

OT-F-00013-49-1 1847 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-49 1847 - 1879 LOCALITATEA BUTA - Colecția Registre de Stare Civilă

OT-F-00013-49-2 1848 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-2 1848 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-3 1849 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-49-4 1851 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-3 1851 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-5 1852 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-4 1852 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-6 1853 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-5 1853 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-7 1854 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-49-8 1855 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-6 1855 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-9 1856 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-7 1856 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-10 1857 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-8 1857 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324-9 1857 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-11 1858 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-10 1858 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324-11 1858 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-12 1859 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-12 1859 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-13 1860 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-13 1860 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-14 1861 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-14 1861 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324-15 1861 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-15 1862 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-16 1862 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324-17 1862 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-324-18 1863 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-49-16 1864 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-19 1864 Șerbănești. Condică de botezați, cununați și morți

OT-F-00013-325-1 1864 Șerbăneștii de jos. Registru de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-325 1864 - 1894 LOCALITATEA ŞERBĂNEŞTII DE JOS - Colecția Registre de Stare Civilă.

OT-F-00307 1864 - 1948 ŞCOALA PRIMARĂ PRISEACA. În anul 1889 se înfiinţează primul post oficial de învăţător plătit la Priseaca, ocupat de I. Popovici din Şerbăneşti. Postul se menţine până în anul 1891 când se desfiinţează pentru a fi reînfiinţat în anul 1895. Localul de şcoală, mic şi neîncăpător, se afla în curtea primăriei, iar frecvenţa la cursuri era slabă. În anul 1900 se dă în folosinţă localul de şcoală după modelul tip Casa Şcolilor, cu două săli de clasă şi cancelarie, din contribuţia moşierului D. Protopopescu în cătunul Săltăneşti. La început o sală servea pentru cursuri, iar cancelaria şi o altă sală drept locuinţă pentru învăţător. Datorită numărului mare de copii care erau interesaţi de şcoală şi a copiilor cu vârstă pentru şcoală aceasta devenise neîncăpătoare fiind nevoie şi de sala donată de Banca populară "Protopopescu" când de o casă particulară sau chiar de încăperea de la primărie, până în anul 1923 când au început lucrările la noul local, terminat în 1924, din contribuţia sătenilor dar şi a proprietarului Tache Protopopescu, în satul Priseaca. În 1929 datorită distanţei mari între cele două clădiri ale şcolii şi pentru a venii în ajutorul copiilor mai mici sau transformat în două şcoli mixte distincte, una în Săltăneşti şi alta în Priseaca. Dintre învăţătorii acestei şcoli putem amintii: I. Popovici, D. Marinescu, Gh. Gogorici, C-tin Preoţescu, Călinescu Constanţa, Marin sandu, Filofteia Nicolescu, M. Brâncoveanu şi alţii. Pe lângă şcoală mai funcţiona biblioteca şcolară, cantina, cooperativa şcolară. Documentele din acest fond (registre matricole, cataloage de clasă, ordine, instrucţiuni, circulare de la Revizoratul Şcolar şi Ministerul Instrucţiunii Publice), conţin informaţii referitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ, condiţii de şcolarizare, programe şcolare, dotarea materială a şcolii.

OT-F-00013-324-20 1865 Șerbănești. Registru de morți

OT-F-00001-1-1865-1 1865 Statul de soldă a amploiaților biroului poștal rural despărțirea Șerbănești Oltu și Vedea - mai-decembrie 1865.

OT-F-00992 1865 - 1950 COLECŢIA DE PLANURI ŞI HĂRŢI. Colecţia a fost constituită în anul 2002, în urma depistărilor de planuri şi hărţi, fără nici o legătură cu restul documentelor sau contextul acestora, în cadrul altor fonduri preluate de la diverse instituţii de-a lungul timpului. În cea mai mare parte provin din cadrul unor colecţii particulare sau au fost preluate odată cu arhivele celor două tribunale judeţene, Olt şi Romanaţi. Pentru perioada interbelică documentele au fost depistate, în principal, în fondurile Camerelor Agricole Olt şi Romanaţi sau Serviciul Silvic al Judeţului Romanaţi, iar planurile de ansamblu şi de detaliu la unele primării orăşeneşti.

OT-F-00013-49-17 1866 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-21 1866 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-22 1866 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-49-18 1867 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-23 1867 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-24 1867 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-2 1868 Șerbăneștii de jos. Registru de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-25 1869 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-26 1869 Șerbănești. Registru de căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-3 1870 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-27 1871 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-28 1871 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-29 1872 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-30 1872 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-31 1873 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-32 1873 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-4 1873 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-1 1873 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326 1873 - 1892 LOCALITATEA ŞERBĂNEŞTII DE SUS - Colecția Registre de Stare Civilă.

OT-F-00145 1873 - 1951 PRIMĂRIA COMUNEI ŞERBĂNEŞTII DE SUS. Până în anul 1875, localitatea Şerbăneştii de Sus a fost unită cu Şerbăneştii de Jos, formând împreună comuna Şerbăneşti-Domneşti, considerată a fi una dintre cele mai vechi comune ale judeţului Olt, fostă proprietate a domnitorului Şerban Basarab, de unde se pare că îi vine şi denumirea. În anul 1895, comuna Şerbăneştii de Sus aparţinea plasei Şerbăneşti, având în componenţa sa cătunele Buta, Şerbăneştii de Jos şi Momiceni. Populaţia comunei număra 870 locuitori care trăiau în 159 case şi 17 bordeie, ocupaţia principală a acestora fiind agricultura. În anul 1916, localitatea Şerbăneştii de Sus era sat aparţinător al comunei Şerbăneşti, care se afla în administrarea plăşii Perieţi, iar în anul 1925 se afla în administrarea păşii Potcoava. În anul 1931, localitatea Şerbăneştii de Sus era comună aparţinătoare plasei Drăgăneşti, iar în anul 1936 se afla în administraţia plasei Mijlocu, funcţia de primar fiind ocupată de Ion M. Pârvu, iar cea de notar de Tănase Drăghici. În anul 1940, comuna Şerbăneştii de Sus făcea parte din plasa Vedea, cu reşedinţa în comuna Potcoava, iar în anul 1948 făcea parte din plasa Văleni. După anul 1950, localitatea Şerbăneştii de Sus devine sat aparţinător comunei Şerbănesti, care se afla în administraţia Raionului Potcoava. În anul 1960 Raionul Potcoava se desfiinţează, comuna Şerbăneşti trecând la raionul Drăgăneşti Olt. Documentele conţin informaţii referitoare la Eroii Neamului căzuţi în războaiele din 1877-1878, primul şi al doilea război mondial, din comuna Şerbăneşti;de asemenea, documentele oferă date privind viaţa social-economică a localităţii în perioada interbelică şi cea după anul 1945.

OT-F-00013-324-33 1874 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-34 1874 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-5 1874 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-2 1874 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-6 1875 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-35 1877 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-36 1877 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-37 1877 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-7 1877 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-3 1877 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-38 1878 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-326-4 1878 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-49-19 1879 Buta. Condică de botezați, cununați și morți.

OT-F-00013-324-39 1879 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-8 1879 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-5 1879 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-9 1880 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-6 1880 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-40 1881 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-10 1881 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-41 1881 - 1884 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-325-11 1882 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-12 1883 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-7 1883 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-13 1884 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-8 1884 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-14 1885 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-15 1885 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-9 1885 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-42 1885 - 1886 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00013-324-43 1886 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00013-324-44 1887 - 1888 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1916-116 1888 - 1947 Ordine, decizii, certificat eliberat de Cercul Recrutare Olt relativ la situația militară a sergentului milițian Ghiocheanu Ilie (notar la comuna Șerbănești de Jos), prizonier în Germania

OT-F-00013-325-16 1889 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-10 1889 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-17 1890 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-11 1890 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-45 1890 - 1892 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00013-325-18 1891 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-326-12 1892 Șerbăneștii de sus. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-46 1893 - 1894 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00013-325-19 1894 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-325-20 1895 Șerbăneștii de jos. Registru de născuți, căsătoriți și morți.

OT-F-00013-324-47 1895 - 1896 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00013-324-48 1896 - 1898 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00328 1898 - 1948 ŞCOALA PRIMARĂ ŞERBĂNEŞTII DE SUS. Şcoala din Şerbăneştii de Sus a fost înfiinţată de preotul din localitate în anul 1898, acesta fiind învăţător timp de doi ani, perioadă după care va veni un învăţător din Bucureşti. Construcţia localului propriu s-a început în anul 1924 şi s-a terminat în anul 1935. În anul 1940 localul şcolii este refăcut pentru că suferise de pe urma cutremurului;şcoala dispunea de două clase şi o cancelarie, însă nu dispunea de un internat. Documentele acestui fond conţin informaţii referitoare la organizarea învăţământului, dotarea materială a şcolii. De asemenea, cataloagele, registrele matricole, condicile de prezenţă ale învăţătorilor oferă informaţii referitoare la materiile predate şi nivelul de instruire al elevilor.

OT-F-00037 1898 - 1950 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT. În anul 1864, prin legea instrucţiunii publice, se pun bazele organizării moderne a învăţământului. Prin această lege au fost înfiinţate revizoratele şcolare judeţene care aveau misiunea de-a inspecta şi îndruma şcolile pe linie de învăţământ din raza lor de activitate. Regulamentul de aplicare a legii de organizare a Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, din anul 1892, fixa pentru întreaga ţară trei circumscripţii şcolare, iar în anul 1919, în vederea realizării descentralizării, au fost înfiinţate şapte circumscripţii şcolare alcătuite fiecare din trei până la şase judeţe. Circumscripţia a II-a şcolară era compusă din judeţele: Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Olt şi Teleorman cu centrul la Piteşti. Prin legea din 1939 revizoratele se vor numi inspectorate şcolare. Fiecare circumscripţie şcolară era condusă de un inspector secundar, doi inspectori primari şi de revizori şcolari. Inspectoratele şcolare judeţene aveau ca atribuţii generale îndrumarea, supravegherea şi controlul din punct de vedere didactic, educativ şi administrativ ale tuturor instituţiilor de învăţământ preşcolar, elementar şi mediu. Fondul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt conţine documente din perioada 1911 - 1949. Documentele aparţinând acestui fond conţin informaţii referitoare la starea materială a şcolilor din judeţul Olt ( localuri necorespunzătoare, lipsa mobilierului, construirea de şcoli), la înfiinţarea de şcoli în comunele judeţului, la populaţia şcolară ( numărul elevilor înscrişi, a celor care frecventau cursurile şi a celor promovaţi) şi la activitatea cadrelor didactice ( perfecţionare, numiri, transferări şi retribuţia acestora), la inspecţiile şcolare, la culturalizarea sătenilor, la activitatea străjerilor, la pensionarea învăţătorilor.

OT-F-00013-324-49 1899 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1899-1 1899 Situații privindu-i pe servitorii din județ și petiții ale acestora adresate autorităților.

OT-F-00001-1-1901-113 1899 Tablou de recensământul tinerilor clasei anului 1901, din plasa Șerbănești

OT-F-00001-1-1900-18 1900 Situații statistice privind culturile agricole din comunele aparținătoare Subprefecturii Șerbănești.

OT-F-00001-1-1900-32 1900 Tabele cu locuitorii din comunele județului care sunt lipsiți de hrană.

OT-F-00001-1-1900-58 1900 Corespondență cu Primăria comunei Șerbănești, plasa Șerbănești, privind probleme de interes local.

OT-F-00001-1-1900-69 1900 Date și informații privind aplicarea Legii comunale din 1887 de constituire a unităților administrativ-teritoriale cu minimum 200 contribuabili.

OT-F-00001-1-1900-71 1900 Corespondență cu Primăria comunei Șerbăneștii de Sus, Plasa Șerbănești, privind probleme de interes local.

OT-F-00001-1-1901-31 1901 Corespondență cu primăria comunei Șerbăneștii de Jos, Plasa Șerbănești, privind probleme de interes local.

OT-F-00001-1-1901-64 1901 Aprobarea bugetelor locale comunelor locale rurale din Plasa Șerbănești.

OT-F-00001-1-1901-110 1901 Ștate de salarii pentru personalul din subordinea Prefecturii, plasa Șerbănești.

OT-F-00013-324-50 1901 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1902-20 1902 Corespondență cu primăria comunei Șerbăneștii de Sus, privind probleme de interes local.

OT-F-00001-1-1902-23 1902 Corespondență cu Primăria comunei Șerbăneștii de Jos, privind probleme de interes local.

OT-F-00001-1-1902-73 1902 Aprobarea bugetelor locale pentru comunele aferente Plasei Șerbănești. Vol I

OT-F-00001-1-1902-74 1902 Aprobarea bugetelor locale pentru comunele aferente Plasei Șerbănești. Vol II

OT-F-00013-324-51 1902 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1903-42 1903 Probleme de interes local, privind Primăria comunei Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00013-324-52 1903 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1903-59 1903 - 1904 Bugetele comunelor din Plasa Șerbănești, pe exericțiul financiar 1903-1904.

OT-F-00001-1-1904-49 1904 Probleme de interes local, privind Primăria comunei Șerbănești.

OT-F-00013-324-53 1904 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00013-324-54 1904 - 1906 Șerbănești. Registru născuți, căsătoriți, decedați. 

OT-F-00001-1-1904-63 1904 - 1905 Bugetele comunelor din Plasa Șerbănești pe anul financiar 1904-1905.

OT-F-00001-1-1905-51 1905 Probleme de interes local, privind Primăria comunei Șerbănești.

OT-F-00001-1-1905-66 1905 Bugetele de venituri și cheltuieli ale comunelor din Plasa Șerbănești.

OT-F-00013-324-55 1905 - 1906 Șerbănești. Registru de născuți, căsătoriți și morți

OT-F-00001-1-1906-76 1906 Probleme de intere local, privind Primăria comunei Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1906-77 1906 Probleme de intere local, privind Primăria comunei Șerbăneștii de Sus.

OT-F-00001-1-1906-102 1906 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale comunelor și cercurilor comunelor rurale din plasa Șerbănești pe anul 1906-1907.

OT-F-00013-324-56 1906 - 1908 Șerbănești. Registru nascuti

OT-F-00001-1-1907-8 1907 Adrese ale Penitenciarului Slatina, procese-verbale de inspecție privind situația din penitenciar (întărire a pazei, transfer, eliberări, stare de sănătate, încarcerarea celor care au participat la răscoala din 1907).

OT-F-00001-1-1907-13 1907 Adrese ale Companiei de Jandarmi Rurali Olt referitor la activitatea jandarmilor în județ pe timpul răscoalei.

OT-F-00001-1-1907-22 1907 Adrese ale Corpului I-II Armată ale Regimentului 3 Olt, ale Poliției oraș Slatina, ale Primăriilor către Prefectură însoțite de note (către Prefectură) privind problemele militare din județ (dezertări, hrană, echipament, boli, manevre, concentrări, întocmirea hărţilor topografice).

OT-F-00001-1-1907-23 1907 Adrese al Ministerului de Interne și Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor; ale inspectorilor comunali și primarilor către Prefectură însoțite de note, privind contractele de învoială; cereri pentru a lua pământ în arendă și tabele cu cei care au arendat pământul; plângeri împotriva arendaşilor şi proprietarilor; anchete împotriva ţăranilor care au ocupat cu forţa diferite proprietăţi. Vol. 1

OT-F-00001-1-1907-24 1907 Adrese ale Ministerului de Interne și Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor, ale inspectorilor comunali și primarilor către Prefectură însoţite de note privind cereri ale țăranilor de a lua pământ în arendă; tabele de arendare, plângeri împotriva abuzurilor arendaşilor şi proprietarilor. Vol. 2

OT-F-00001-1-1907-35 1907 Telegrame și adrese ale Ministerului de Interne către Prefectură, ordine ale Corpului I Armată, adrese ale primarilor către Prefctură privind desfășurarea răscoalei , alungarea proprietarilor și a arendașilor, distrugerea conacelor și a bunurilor existente, folosirea armatei pentru potolirea răsculaţilor, arestări şi împuşcări; inventar de imobile incendiate de răsculaţi; cereri ale arendaşilor şi proprietarilor de a fi despăgubiţi. 

OT-F-00001-1-1907-36 1907 Corespondență între Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Prefectură și proprietari prin care solicită despăgubiri pentru daunele provocate pe timpul răscoalei

OT-F-00001-1-1907-118 1907 Adrese ale primăriei comunei Șerbăneștii de Jos, plasa Perieți către Prefectură, însoțite de note privind problemele financiare ale comunei; alegerea consiliului comunal, procurarea de materiale pentru serviciul poștal; intervențiile școlii pentru plățile neachitate.

OT-F-00001-1-1907-119 1907 Adrese ale Primăriei comunei Șerbăneștii de Sus, plasa Perieți către Prefectură, însoțite de note referitor la arendarea veniturilor provenite din diferite încasări; tabel cu cetățenii impuși la prestație în natură, probleme financiare ale comunei. 

OT-F-00001-1-1907-142 1907 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1907-1908 al primăriilor din plasa Șerbănești.

OT-F-00001-1-1907-154 1907 Adrese ale Ministerului de Interne și Penitenciarului Județean către Prefectură însoțite de note, privind problemele financiare determinate de arestarea țăranilor răsculați în 1907; tabel cu cei intrați și ieșiți din arest; foi zilnice privind drepturile cuvenite ca hrană şi actele justificative cu cheltuielile de întreţinere a răsculaţilor. 

OT-F-00001-1-1907-157 1907 Adrese ale Ministerului de Interne, ale Jandarmeriei Rurale Olt, ale Inspectoratului de Plasă, ale cetățenilor către Prefectură însoțite de note privind procurarea și închirierea localurilor pentru secțiile de jandarmi rurali; completarea efectelor de cazarmament pentru jandarmi; plata chiriilor localurilor închiriate; pedepse pentru unii funcţionari.

OT-F-00001-1-1907-164 1907 Adrese ale Ministerului de Interne, Ministerului Agriculturii și Domeniilor, ale Inspectoratelor de Plasă către Prefectură însoțite de note privind întocmirea unor situații legate de componența populației din județ; organizarea comunelor; starea recoltelor; incendierea conacelor în timpul răscoalei; tabele privind componenţa comunelor care intră în plasele judeţelor. 

OT-F-00001-1-1907-167 1907 Telegrame și adrese ale Ministerului de Interne către Prefectură privind strămutarea reședinței comunei Gostavățu. Tabele ale Inspectoratelor comunale privind componența consiliilor comunale, a sfaturilor sătești, a juraților comunali și delegații sfaturilor săteşti.

OT-F-00001-1-1907-171 1907 Corespondență între Ministerul de Interne, Ministerul de Război și Prefectură privind situația marinarilor de pe vasul "Potemkin"; măsuri de potolire a răscoalei; tablou privind amplasarea unităților militare pentru înăbușirea răscoalei.

OT-F-00001-1-1907-172 1907 Penitenciarul Județului Olt. Liste nominale cu cei aflați în arest în luna mai și cheltuielile efectuate pentru hrănirea lor. 

OT-F-00001-1-1907-173 1907 Penitenciarul Județului Olt. Liste nominale cu cei aflați în arest în luna iulie și cheltuielile efectuate pentru hrana lor.

OT-F-00001-1-1907-176 1907 Ordine, telegrame, relativ la Constantin C. Marin [C. Manu], prefect.

OT-F-00001-1-1907-179 1907 Telegrame relativ la C. D. Anghel, prefectul județului Olt.

OT-F-00013-324-57 1907 Șerbănești. Registru căsătoriți.

OT-F-00001-1-1908-117 1908 Adrese ale Primăriei comunei Șerbăneștii de Jos, plasa Văleni către Prefectură privind problemele locale (alegeri locale, prestație în natură). 

OT-F-00001-1-1908-118 1908 Adrese ale Primăriei comunei Șerbăneștii de Sus, plasa Văleni către Prefectură privind problemele locale (arendare, reclamații împotriva impunerii la prestație în natură a celor care au participat la înăbușirea răscoalei din 1907). 

OT-F-00001-1-1908-143 1908 Adrese ale primăriilor comunelor din plasa Șerbănești către Prefectură privind situația bugetelor generale de venituri și cheltuieli pe anul 1908-1909. 

OT-F-00001-1-1908-144 1908 Ședințele Consiliului Județean pentru dicutarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale primăriilor din plasa Șerbănești pe anul 1908-1909. 

OT-F-00001-1-1908-182 1908 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1908 al comunelor din plasa Șerbănești.

OT-F-00013-324-58 1908 - 1911 Șerbănești. Registru căsătoriți.

OT-F-00013-324-59 1909 - 1911 Șerbănești. Registru născuți.

OT-F-00001-1-1911-35 1911 Adrese, rapoarte, procese-verbale, tabele cu privire la împroprietărirea cu pământ a țăranilor din plasa Văleni și organizarea unei licitații pentru vânzarea unui cal din satul Șerbănești. 

OT-F-00001-1-1910-60 1911-1915 Contul de gestiune al anului financiar 1910 - 1911, de la comuna Șerbănești.

OT-F-00001-1-1912-30 1912 Proces-verbal, adrese ale primăriei, cerere a locuitorilor din Șerbănești către Prefectură privind problema școlii (reparare, dotare). 

OT-F-00001-1-1914-49 1914 - 1920 Bugetele generale și conturile de gestiune ale comunelor: Mierlești, Oporelu, Păroși, Potcoava, Râjlețu, Scornicești, Șerbănești, Spineni, Valea Ungureni, Vața și Văleni, însoțite de procese verbale de încheiere a conturilor, a datoriilor comunale și rapoarte privind situaţia financiară a casieriilor comunale pe exerciţiile financiare 1914/1915 şi 1915/1916. 

OT-F-00327 1914 - 1945 ŞCOALA PRIMARĂ ŞERBĂNEŞTII DE JOS. Şcoala din Şerbăneştii de Jos s-a înfiinţat după reforma învăţământului din 1864. În anul 1902 s-a ridicat localul propriu al acestei şcoli cu două săli de clasă.Şcoala funcţiona cu 4 posturi, având învăţători pe M. Dumitrescu, Petre Popovici, C. Niţulescu şi Maria I. Leabu.După primul război mondial localul acestei şcoli s-a extins. În anul şcolar 1940/1941, Şcoala Primară Mixtă din Şerbăneştii de Jos funcţiona cu 7 clase primare, având înscrişi un număr de 370 de elevi.În anul 1943, şcoala avea local propriu cu două săli de clasă, funcţiona cu patru posturi, având înscrişi un număr de 475 elevi. Documentele acestui fond, mai ales corespondenţa şcolii cu instituţiile publice locale, prezintă aspecte referitoare la condiţiile de viaţă şi de şcolarizare, programele şcolare, manualele folosite, dotarea materială a şcolii.

OT-F-00245 1914 - 1949 Şcoala primară Buta s-a înfiinţat în 1914. Şcoala nu a avut local propriu ea a funcţionat o perioadă într-un local particular închiriat construit din lemn cu o singură sală de clasă şi fără locuinţă pentru director. Învăţător era Ştefan Nicolescu. Numărul elevilor înscrişi era de 32 ajungând în anul şcolar 1924 - 1925 la 62, în anul şcolar 1930- 1931 la 58, în 1938- 1939 la 88. În anul 1924 încep lucrările la localul de şcoală construit după modelul tip Casa şcoalelor cu 2 săli de clasă şi cancelarie cu sprijinul în mare parte a locuitorilor. Şcoala a funcţionat cu două posturi. Cadre didactice ce s-au remarcat la această şcoală Theodor Pârvan, Maria Chiriţescu, Alexandrina Teofilescu. Pe lângă şcoală mai funcţiona biblioteca şcolară cu un număr de 190 volume date gratis de Casa Şcoalelor şi citite atât de elevi cât şi de părinţii lor. Unităţile arhivistice aparţinând acestui fond constau în ordine, instrucţiuni, procese verbale, registre matricole, cataloage şi condici de prezenţă, documente care oferă informaţii cu privire la numărul elevilor şcolarizaţi şi nivelul de instruire al acestora la un anumit moment, numele părinţilor şi categoria socială din care au făcut parte, numele cadrelor didactice, procesul de învăţământ, inspecţii, plata salariilor etc.

OT-F-00001-1-1915-129 1915 Registrul pentru recensământul animalelor ce pot fi rechiziționate din comuna Șerbănești.

OT-F-00001-1-1915-144 1915 Registrul pentru recensământul trăsurilor și vechiculelor de toate categoriile ce pot fi rechiziționate din comuna Șerbănești.

OT-F-00202 1915 - 1929 BANCA POPULARĂ "ŞERBĂNEŞTI – DOMNEŞTI“. Documentele din acest fond ( cereri pentru contractări împrumuturi, statute şi librete ale unor membri în consiliul de administraţie), conţin informaţii referitoare la motivele solicitării împrumutului (cumpărarea locurilor de cultură, a seminţelor pentru cultivarea pământului, cumpărarea vitelor de muncă şi a celor pentru obţinerea hranei, cumpărarea sau construirea de locuinţe), precum şi informaţii referitoare la membrii băncii. Documentele din acest fond ( cereri pentru contractări împrumuturi, statute şi librete ale unor membri în consiliul de administraţie), conţin informaţii referitoare la motivele solicitării împrumutului (cumpărarea locurilor de cultură, a seminţelor pentru cultivarea pământului, cumpărarea vitelor de muncă şi a celor pentru obţinerea hranei, cumpărarea sau construirea de locuinţe), precum şi informaţii referitoare la membrii băncii.

OT-F-00001-1-1916-10 1916 Corespondență cu ministerul de Interne și cu primăriile rurale referitor la achiziționarea de produse agroalimentare și vegetale pentru aprovizionarea populației și armatei; situații cu recoltele obținute și tabele cu producătorii agricoli obligați de a preda cereale.

OT-F-00001-1-1916-11 1916 Corespondență cu Ministerul de Interne și cu primăriile rurale referitor la achiziționarea de produse agroalimentare și vegetale pentru aprovizionarea populației și a armatei; situații cu producătorii agricoli cărora li s-au stabilit obligații de a preda o cotă parte din cerealele recoltate; corespondenţă cu Biroul comercial Britanic referitor la achiziţionarea de cereale.

OT-F-00001-1-1916-16 1916 Corespondență cu primăriile comunale referitor la formarea comitetelor comunale de executarea muncilor agricole pe timpul războiului.

OT-F-00001-1-1916-48 1916 Împărțirea administrativă a localităților din județ.

OT-F-00001-1-1917-1 1917 Cereri ale locuitorilor din comune de a le restitui o parte din bunurile supuse rechiziționării pentru armatele de ocupație; reclamații însoțite de actele de anchetare a abuzurilor comise de autoritățile comunale care și-au însușit o parte din bunurile rechiziţionate.

OT-F-00001-1-1917-2 1917 Corespondență cu primăriile comunale și Comandatura militară germană de ocupație referitor la numiri și confirmări de personal, completarea consiliilor comunale.

OT-F-00001-1-1917-3 1917 Corespondență cu Ministerul de Interne și autoritățile militare germane de ocupație referitor la amenzi aplicate populației, interzicerea exportului de produse alimentare, cereri ale locuitorilor de a li se acorda ajutoare bănești sau de a fi scutiți de diferite impozite; situaţii cu personalul diverselor servicii şi instituţii, al meseriaşilor existenţi în judeţ, precum şi al invalizilor de război.

OT-F-00001-1-1917-4 1917 Situații cu ofrandele și colectele strânse în fiecare localitate pentru ajutorarea prizonierilor români.

OT-F-00001-1-1917-6 1917 Situații înaintate de Administrațiile de plăși cu persoanele care întrunesc condițiile legii de a fi desemnați jurați; situația proprietarilor din județ, cu venituri de peste 1500 lei.

OT-F-00001-1-1917-9 1917 Corespondență cu primăriile comunale și cu Ministerul de Interne referitor la modul de întocmire a situațiilor statistice agricole; situația stocurilor de cereale declarate de locuitori, a proprietarilor și arendașilor care și-au părăsit moșiile; rapoarte ale Administraţiilor de plăşi privind executarea învoielilor agricole.

OT-F-00001-1-1917-13 1917 Corespondență cu Ministerul Instrucțiunii Publice, primăriile și școlile rurale, referitor la numiri de cadre didactice, situația personalului didactic existent în județ, precum și cel al celor care au părăsit județul, situația școlilor care și-au sistat cursurile; ştate de plată a salariilor, arendarea terenurilor şcolare şi situaţia ridicării obiectelor de mobilier de către trupele de ocupaţie. În limba germană.

OT-F-00001-1-1917-18 1917 Situații privind componența consiliilor comunale existente, în vederea alegerii noilor organe comunale.

OT-F-00001-1-1917-22 1917 Informări primite de la primăriile rurale cu privire la starea vremii, a semănăturilor agricole, a viilor și plantațiilor de livezi.

OT-F-00001-1-1917-51 1917 Corespondență cu Ministerul Instrucțiunii și Cultelor, precum și cu Administrațiile plășilor referitor la pregătirea noului an școlar; situații cu localurile de școală existente în comună, a eșlevilor înscriși, a învățătorilor prezenți la posturi, etc.; devize ale Serviciului Tehnic Judeţean, ale lucrărilor de reparaţie necesare localurilor de şcoală. În limba germană.

OT-F-00001-1-1918-1 1918 Corespondență cu Comandatura germană de ocupație a Districtului Olt și Administrațiile de plăși, referitor la numiri și destituiri de funcționari comunali; reclamații însoțite de acte de cercetare a funcționarilor care au săvârșit abuzuri, etc. În limba germană.

OT-F-00001-1-1918-5 1918 Corespondență cu Ministerul de Război și Administrațiilor de plăși referitor la reformarea invalizilor de război; situații cu invalizii de război existenți în comunele județului.

OT-F-00001-1-1918-8 1918 Inventare de averea mobilă și imobilă a orfanilor de război din județ.

OT-F-00001-1-1918-13 1918 Corespondență cu primăriile comunelor rurale referitor la alegerea consilierilor comunali, însoțite de situații cu alegătorii camerelor legislative.

OT-F-00001-1-1918-18 1918 Corespondență cu Ministerul de Interne și cu Administrațiile de plăși referitor la obligarea țăranilor de a executa lucrările agricole; situații cu mașinile agricole existente în Slatina. Dări de seamă administrative despre situația socio-economică din judeţ, reclamaţii ale ţăranilor împotriva proprietarilor care nu respectă prevederile contractelor de învoieli agricole, etc.

OT-F-00001-1-1918-20 1918 Ștate de plata salariilor notarilor comunali și a administratorilor de plăși. În germană.

OT-F-00001-1-1918-23 1918 Corespondență cu Ministerul de Interne și Administrațiile de plăși referitor la numiri de personal, reintegrarea în vechile posturi a personalului demobilizat. În germană.

OT-F-00001-1-1918-26 1918 Corespondență cu autoritățile comunale referitor la stabilirea cotelor de bunuri agroalimentare care trebuie predate autorităților militare de ocupație, etc., însoțite de statistici referitorare la posesorii de vii și producțiile obținute, a exportatorilor de cereale, situaţii cu personalul din diverse servicii publice. Demersuri pentru eliberarea localurilor de şcoală, ocupate de unităţi militare. În germană.

OT-F-00001-1-1918-28 1918 Corespondență cu Ministerul Instrucțiunii Publice referitor la arendarea terenurilor parohiale și școlare, închiderea unor școli din lipsa cadrelor, numiri de cadre didactice, deschiderea cursurilor serale de limba germană, etc. În germană.

OT-F-00001-1-1918-31 1918 Corespondență cu Ministerul Agriculturii și Domeniilor referitor la modul de utilizare al islazurilor, contracte de învoirea vitelor la pășunat, reclamații ale locuitorilor din comuna Bălțați contra taxelor de pășunat; situații cu suprafețele de izlaz existente în judeţ.

OT-F-00001-1-1918-35 1918 Corespondență cu Serviciul Sanitar privind măsurile de combatere a epidemiilor apărute în rândul locuitorilor; raportări venite din partea autorităților comunale de cazurile de tifos și febră tifoidă apărute în localitățile din județ. În gernmană.

OT-F-00001-1-1918-36 1918 Corespondență cu Comandatura militară germană a Districtului Olt, referitor la amenzi, numiri și suspendări de notari, precum și ancheta realizată în legătură cu abuzurile săvârșite de aceștia în timpul ocupației. În germană.

OT-F-00001-1-1918-46 1918 Corespondență cu Ministerul Agriculturii și Domeniilor și cu Administrațiile de plăși referitor la creșterea viermilor de mătase și solicitările de sămânță ale comunelor.

OT-F-00001-1-1918-55 1918 Corespondență cu autoritățile locale referitor la trecerea trupelor militare în retragere prin județ și a distrugerilor provocate, scoaterea la licitație a terenurilor bisericești din județ; situații cu locuitorii cărora le-au fost rechiziționate bunuri de trupele germano-austriece în retragere, a efectelor cumpărate de locuitori de la acestea; a locuitorilor care au luat cu forţa animale de la Şcoala de agricultură Strihareţ, a proprietarilor de mori, etc.

OT-F-00001-1-1918-56 1918 Ordonanțe și instrucțiuni primite din partea Ministerului de Interne, referitor la declararea stării de război cu Puterile Centrale, întocmirea situațiilor cu bunurile rămase după retragerea ocupanților, etc.; raport privitor la devastările și luarea cu forţa de către săteni a animalelor şi bunurilor existente la Şcoala de agricultură Strihareţ. Situaţii cu locuitorii cărora li s-au rechiziţionat bunuri de către trupele militare austro-germane în retragere, a bunurilor distruse tot cu aceeaşi ocazie, etc.

OT-F-00001-1-1918-57 1918 Dări de seamă, memorii și situații referitoare la pagubele provocate de trupele militare străine instituțiilor administrative, de învățământ, ecleziastice, precum și locuitorilor în perioada ocupației.

OT-F-00001-1-1918-58 1918 Corespondență și situații referitoare la localnicii care au ajutat autoritățile militare străine, în timpul ocupației, a celor care au comis abuzuri, a cetățenilor Puterilor Centrale rămași în județ; telegrame ale Ministerului de Interne privind urmărirea sindicaliştilor ce fac propagandă socialistă.

OT-F-00001-1-1918-61 1918 Situații cu locuitorii cărora li s-au rechiziționat bunuri de către trupele de ocupație (cu sau fără plată); a locuitorilor mobilizați, începând cu data de 28 octombrie, a însămânțărilor făcute cu floarea-soarelui, etc. În germană.

OT-F-00001-1-1918-126 1918 Ordine, rapoarte, tabele, procese-verbale, relativ la: colecte pentru prizonierii români, situația jandarmilor rurali, meseriași, situația imobilelor ocupate de armata germană, drepturi bănești pentru familiile celor mobilizați, etc.

OT-F-00001-1-1918-127 1918 Ordine, rapoarte, tabele, procese-verbale, relativ la: colecte pentru prizonierii români, situația jandarmilor rurali, meseriași, situația imobilelor ocupate de armata germană, drepturi bănești pentru familiile celor mobilizați, etc.

OT-F-00001-1-1918-128 1918 Ordine, rapoarte, tabele, procese-verbale, relativ la: colecte pentru prizonierii români, situația jandarmilor rurali, meseriași, situația imobilelor ocupate de armata germană, drepturi bănești pentru familiile celor mobilizați, etc.

OT-F-00001-1-1918-145 1918 Tabel cu primarii, ajutorii de primar, consilierii și notarii (întocmit pe comune).

OT-F-00031-1919-19 1919 - 1928 Procese - verbale, fișele suprafețelor, hotărâri, privind exproprierea moșiilor Momicenii de Jos, prop. C. Basarab - Brâncoveanu și Momicenii de Sus, prop. C. Mihail, comuna Şerbănești. Planuri ale moșiilor expropriate. 

OT-F-00031-1919-21 1919 - 1928 Hotărâri, procese - verbale, fișele suprafețelor, măsurători privind exproprierea moșiilor Topana - Păroși, Şerbănești - Buta, Şerbănești - Momiceni și Şerbănești - Domnești.

OT-F-00031-1919-41 1919 - 1935 Procese - verbale, hotărâri, decizii, fișa moșiei, fișa suprafețelor, calcule pentru parcelare privind exproprierea moșiilor Şerbănești, Negreni și Şerbănești - Momiceni, prop. Caracostea. Tabele pentru împroprietărirea locuitorilor din comuna Comani (1948).

OT-F-00266 1919 - 1949 ŞCOALA PRIMARĂ DĂNEASA. Şcoala din satul Dăneasa (care a purtat şi numele de "Pr. Alexandru Georgescu) îşi începe activitate în jurul anului 1895, primul învăţător, Iancu Popovici, oferind una dintre camerele casei sale pentru sală de clasă copiilor, atât din satul Dăneasa, cât şi celor din Berindei, Pestra sau Zănoaga. Şcoala va avea local propriu din 1905 cu o singură sală de clasă. În anul 1924 se finalizează lucrările pentru extinderea localului cu o a doua clasă. Şcoala funcţiona cu doi învăţători. Documentele existente în acest fond (cataloage de clasă, matricole şcolare, cotoare ale certificatelor de absolvire, corespondenţă cu inspectoratul şcolar şi autorităţile locale, registre de inspecţie, recensăminte ale copiilor de vârstă şcolară, condici de prezenţă, registre de intrare-ieşire) conţin informaţii referitoare la organizarea şi evoluţia procesului de învăţământ, condiţiile în care se desfăşurau cursurile şi nivelul de instruire a elevilor, dotarea materială a şcolii, programele şcolare, eforturile de eradicare a analfabetismului. Totodată, în cadrul fondului sunt cuprinse şi documentele create de comitetul şcolar din care se reflectă situaţia financiară a şcolii, obţinerea surselor de finanţare, corespondenţa cu comitetul şcolar judeţean, etc. În cadrul fondului avem şi documente create de Şcoala primară rurală mixtă Cioflanu, care mai târziu a fost comasată cu Şcoala Dăneasa.

OT-F-00033 1919 - 1949 SERVICIUL ZOOTEHNIC ŞI VETERINAR AL JUDEŢULUI OLT. Cu ocazia promulgării Decretului-Legen nr. 3746 din 1919, prin care se unifica Serviciul Sanitar din Direcţia Generală a Serviciului Sanitar din cadrul Ministerului de Interne cu Serviciul Zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii şi trecerea sub autoritatea celui din urmă minister, începe să funcţioneze ca instituţie de sine-stătătoare Serviciul Veterinar al Judeţului Olt. Prin Legea de unificare administrativă din 14 iunie 1924, instituţia va funcţiona sub titulatura de Serviciul Zootehnic şi Veterinar. Serviciul era condus de medicul veterinar primar al judeţului şi era compus din: serviciul de reşedinţă; circumscripţiile sanitare veterinare; agenţiile sanitare veterinare. Serviciul de reşedinţă cuprindea un birou zootehnic (care se ocupa cu aplicarea dispoziţiilor privitoare la dezvoltarea creşterii animalelor, potrivit planului de lucru anual şi normelor stabilite de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor) şi un birou sanitar veterina (care se ocupa cu aplicarea dispoziţiilor privitoare la poliţia sanitară veterinară, colaborând cu celelalte instituţii administrative la combaterea epizotiilor. Circumscripţia sanitară avea îndatorirea de a aplica dispoziţiunile sanitare veterinare şi de a da asistenţă veterinară. Judeţul Olt era împărţit în patru circumscripţii veterinare, cu reşedinţele în Slatina, Drăgăneşti, Potcoava şi Spineni. Pe lângă reşedinţa fiecărei circumscripţii funcţiona câte un dispensar veterinar. Agenţiile sanitare veterinare funcţionau pe lângă primăriile comunale. Serviciul veterinar al judeţului suferea foarte mult de lipsa fondurilor şi a personalului. În anul 1932, medicul veterinar primar al oraşului Slatina, dr. D. Negoescu, era şi delegat la conducerea serviciului. Fiecare medic veterinar avea în grijă 25 - 30 de comune. Pe lângă numărul mic de medici, se adăuga şi dificultăţile ridicate de lipsa mijloacelor de transport şi a vaccinurilor. În anul 1949, odată cu înfiinţarea comitetelor provizorii ale sfaturilor populare, serviciile zootehnice şi veterinare judeţene au trecut în cadrul secţiilor agricole ale acestor comitete provizorii. Materialul arhivistic creat de acest serviciu cuprinde diverse categorii de acte, situaţii, rapoarte, regulamente, ordine, instrucţiuni, tabele, referate, buletine statistice etc., care ilustrează activitatea zootehnică şi sanitar-veterinară cu diversele sale aspecte desfăşurată în cuprinsul judeţului Olt, ca de exemplu: verificarea sanitar-veterinară a animalelor şi produselor animale exportate, producţia şi comercializarea laptelui, prevenirea şi combaterea epizotiilor, întreţinerea staţiunilor de montă de la Brebeni, Crăciuneii de Jos, Şerbăneşti şi Oporelu, îmbunătăţirea raselor de animale, înfiinţarea fondului zootehnic în judeţul Olt pentru întreţinerea loturilor zootehnice, statistici anuale despre numărul animalelor - pe specii, situaţi vaccinărilor executate la animale, tăierile clandestine de vite, etc.

OT-F-00001-1-1920-53 1920 Licitații comuna Șerbănești, în vederea stingerii debitelor.

OT-F-00031-1921-21 1921 - 1922 Procese - verbale, contestații, certificate, hotărâri privind exproprierea islazului din moșia Şerbănești, prop. Gr. Caracostea.

OT-F-00594 1921 - 1934 JUDECĂTORIA RURALĂ ŞERBĂNEŞTI. Judeţul Olt a avut începând cu anul 1920, 6 judecătorii de ocol printre care şi Judecătoria Şerbăneşti. Apărută ca urmare a Legii pentru judecătoriile de ocol din 30 decembrie 1907. Având ca personal un judecător, un magistrat stagiar, doi copişti- grefieri, un copist - arhivar şi un camerier. Judecătoria Şerbăneşti avea în componenţa sa 18 comune, judecător fiind I. Jianu iar ajutor N.B. Niţeanu. Judecătoria a funcţionat până în anul 1934 apoi s-a desfiinţat iar comunele au intrat în componenţa Judecătoriei Drăgăneşti. Documentele din acest fond conţin mape cu sentinţe civile, penale şi cu acte autentificate ca: contracte de vânzare-cumpărare şi arendare, acte de cesiune, ipotecă, donaţie, foi dotale, rectificări de nume, etc.

OT-F-00001-1-1922-17 1922 Strângerea de fonduri pentru construirea de monumente în cinstea eroilor neamului; tabele cu eliberații din penitenciar; sărbătorirea unor zile ale suveranilor.

OT-F-00062-49 1922 Ordine și rapoarte cu privire la procese având ca obiect exproprierile pe moșiile: Zorleasca, Corbu, Coteana, Şerbănești, Ciomăgești, etc.

OT-F-00062-74 1925 - 1927 Ordine, acțiune, rapoarte, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Casa Centrală a Cooperației și Împroprietăririi Sătenilor și Marin G. Popescu, comerciant, Petre P. Arcadian și Eugenia căpitan Grigore Dinu, toți din orașul Slatina, pentru aproximativ 62 de hectare din moșia Şerbănești - Negreni, pendinte de comuna Şerbănești. Cererea de intervenție în dosar, făcută de Obștea de cumpărare de pământuri Şerbănești de Jos, din comuna Şerbănești. 

OT-F-00030-1938-74 1925 - 1938 Procese - verbale, adrese, petiții privind acordarea de locuri de casă în noua vatră de sat Şerbănești. Tabele privind locuitorii cărora li s-a acordat locuri de casă. Plan parcelar al noii vetre de sat Şerbănești. 

OT-F-00001-1-1926-88 1926 Bugetul de venituri și cheltuieli, contul de gestiune pe anul 1926 al Primăriei comunei Șerbănești, plasa Potcoava.

OT-F-00001-1-1926-205 1926 Alegerile comunale ale comunei Șerbănești, decizii, procese-verbale, declarații, listă candidați, Monitorul Județului, 1926-1929.

OT-F-00030-1926-19 1926 Planul parcelar al noii vetre de sat Şerbănești, plasa Potcoava

OT-F-00062-73 1926 - 1927 Ordine trimise de Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Casa Centrală a Cooperației și Împroprietăririi Sătenilor și Inspectoratul II Pitești, cu privire la contestațiile făcute contra măsurătorii moșiilor: C. Fântâneanu (Perieți), Smaranda Nedelcovici (Prooroci), Smaranda Penciu ș.a. (Milcov), Alexandru Dumitrescu (Radomirești - Zănoaga), Paulina Dacian (Buta), Ana lt. col. Tărtășescu (Bălănești), Ecaterina general G. Corvin (Viișoara), C. Ştefănescu Zănoagă (Zănoaga), Alexandru Dumitrescu (Crăciunei de Jos), etc.

OT-F-01014-18 1926 - 1945 ȘERBĂNEȘTI - Cooperative scolare

OT-F-01014-18-1 1926 - 1945 Jurnalul operațiunilor financiare pe perioada 1926-1945 înregistrate de Cooperativa școlară "Economia" Șerbănești.

OT-F-00062-77 1927 Ordine, adrese, cu privire la procesele susținute pentru Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Casa Centrală a Cooperației și Împroprietăririi Sătenilor. Ordin cu privire la vânzarea a 59,5 hectare din moșia Şerbănești - Rogojina către Obștea de cumpărare "Şerbănești de Jos" din comuna Şerbănești.

OT-F-00001-1-1927-127 1927 Adrese, rapoarte și situații referitoare la statistica resurselor agricole, pe localități, ridicări de monumente închinate eroilor, ținerea de serbări pentru strângerea de fonduri. 

OT-F-00001-1-1928-6 1927 - 1928 Decizii, ordonanțe, procese-verbale, rapoarte, dări de seamă, adrese tabele și cereri, declarații referitoare la: arendarea unor venituri, reguli de respectat de către localnici, lucrări de efectuat, fonduri necesare, modificări în bugete, inspecții ale pretorilor, impuneri ale populaţiei, anchetarea unor abuzuri politice, în comunele: Râjleţu-Govora şi Vieroşi, Sârbi-Măgura, Schitu-Greci, Scorniceşti, Seaca, Sineşti, Spătaru, Spineni. Sprâncenata, Stejaru, Stoicăneşti, Şerbăneşti şi Tătuleşti. 

OT-F-00030-1927-32 1927 - 1931 Contract de arendare, procese - verbale, fișa și schița lotului demonstrativ din comuna Şerbănești - arendaș D. Cacionea.

OT-F-00001-1-1927-90 1927 - 1933 Bugetul și contul de gestiune, pe anul 1927, comuna Șerbănești, bani pentru localul de școală.

OT-F-00464 1927 - 1943 PAROHIA "SF.IOAN BOTEZĂTORUL“ ŞERBĂNEŞTII DE JOS. Despre comuna Șerbănești se crede că e cea mai veche comună din județul Olt, fiind formată din satele Șerbăneștii de Jos, Șerbăneștii de Sus și Buta. Biserica parohială cu hramul ”Sf. Ioan Botezătorul” a fost construită din cărămidă la anul 1874. În urma reformei agrare din 1864 această parohie a fost împroprietărită cu 8 ha 1690 mp, teren arabil aflat în folosința personalului bisericii. Parohia dispunea și de o bibliotecă parohială, înființată în anul 1936, ce număra 208 exemplare. Printre preoții care au slujit această parohie poate fi amintit pr. Gh. I. Popovici, hirotonisit pe seama acestei biserici la 24 aprilie 1924 și, care, îndeplinea și rolul de președinte al Căminului Cultural din sat, ce a luat ființă în 1940, sub denumirea ”Renașterea”. Printre cântăreții ce au activat în această parohie pot fi amintiți Ilie Ghiocheanu și Dumitru Grigorescu, numit la 01 ianuarie 1920. Materialul arhivistic păstrat în acest fond constă în: registre intrare- ieșire, registre stare civilă, registru inventar avere mobilă- imobilă, liste cu membrii adunărilor parohiale, corespondență cu Episcopia Argeșului, Protopopiatul Slatina, Protopopiatul Văleni, Ministerul Cultelor și Artelor - ordine, circulare, instrucțiuni, adrese privind activitatea cultural- educativă desfășurată.

OT-F-00001-1-1928-52 1928 Ordine, rapoarte, adrese, procese-verbale, cereri privind organizarea de acțiuni și strângerea de fonduri necesare construirii de monumente ale eroilor sau efectuarea de diferite lucrări în localități ale județului Olt. 

OT-F-00001-1-1928-89 1928 - 1929 Bugetele de venituri și cheltuieli și conturile de gestiune ale comunelor: Spătaru, Spineni, Sprâncenata, Stejaru, Stoicănești, Șerbănești, Tătulești, Tâmpeni și Teiuș pe exercițiul financiar 1928-1929. 

OT-F-00001-1-1929-90 1928 - 1929 Ordine, rapoarte, relativ la arendarea unor taxe comunale și procese-verbale de inspecție ale pretorului, în comuna Șerbănești.

OT-F-00001-1-1930-109 1929 - 1931 Corespondență cu Primăria comunei Șerbănești privind arendarea unor taxe comunale, liste electorale, instalarea consiliilor sătești, modificarea unor prevederi bugetare. 

OT-F-00001-1-1929-284 1929 - 1936 Contul de gestiune și bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei comunei Șerbănești. 

OT-F-00890-1-17 1930 Recensământul întreprinderilor din jud. Olt pe anul 1930 - localități cu litera Ş ( Şerbănești; Şerbănești de Jos; Şerbănești de Sus; Şuica ). 

OT-F-00030-1930-69 1930 Adrese și tabel privind împărțirea județului pe regiuni agricole. Harta județului Olt (foarte deteriorată)

OT-F-00001-1-1931-28 1930 - 1931 Corespondență cu Primăria comunei de reședință Șerbănești referitor la cercetarea unor plângeri ale cetățenilor; mutarea postului de jandarmi din satul Șerbăneștii de Sus în satul Tâmpeni, datorită creșterii activităților infracționale în această localitate.

OT-F-00001-1-1931-52 1930 - 1931 Corespondență cu Primăria comunei Șerbănești privitor la arendarea unor taxe comunale, instalări și dizolvări de consilii sătești, numiri de personal, bugetul de venituri și cheltuieli al satului Buta, situația capilor de familii din satul Floru, etc.

OT-F-00001-1-1930-243 1930 - 1936 Contul de gestiune și bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei comunei Șerbănești. 

OT-F-00001-1-1930-244 1930 - 1936 Contul de gestiune și bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei sătești Șerbănești de Jos (comuna Șerbănești).

OT-F-00001-1-1930-245 1930 - 1936 Contul de gestiune și bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei sătești Șerbănești de sus (comuna Șerbănești).

OT-F-00001-1-1930-140 1930 - 1937 Contul de gestiune și bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei sătești Buta (comuna Șerbănești).

OT-F-00030-1931-5 1931 Borderou, chitanțe, cereri pentu justificarea unor cheltuieli realizate pentru plata muncilor pe moșiile Mihăiești și Momiceni, prop. H. Sternberg.

OT-F-00001-1-1931-216 1931 - 1936 Contul de gestiune și bugetul Primăriei comunei de centru Șerbănești.

OT-F-00001-1-1932-1 1932 Instrucțiuni, telegrame, publicații, procese-verbale ale Ministerului de Interne și primăriilor către Prefectură, însoțite de note, cu privire la pregătirea alegerilor parlamentare din iunie 1932.

OT-F-00001-1-1932-7 1932 Corespondență cu ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, costurile recensământului populației, tabele cu orfanii, invalizii și văduvele de război din localitățile județului Olt.

OT-F-00001-1-1932-8 1932 Corespondență între autoritățile centrale și locale cu privire la efectuarea transportului de călători, precum și la construcțiile și reparațiile de drumuri și poduri din județul Olt.

OT-F-00001-1-1932-18 1932 Rapoarte, adrese, procese-verbale adresate Ministerului Domeniilor de către autoritățile locale și județene cu privire la statisticile pe anul 1932 la pomii fructiferi.

OT-F-00001-1-1932-44 1932 Inventarele serviciilor județului și comunelor rurale. Vol. 1

OT-F-00001-1-1932-45 1932 Inventarele serviciilor județului și comunelor rurale. Vol. 2

OT-F-00001-1-1932-59 1932 Rapoarte, adrese, procese-verbale cu privire la alipiri și deslipiri de sate și comune și demersurile făcute.

OT-F-00001-1-1932-60 1932 Rapoarte, adrese, procese-verbale, liste electorale cu alegerile comunale din decembrie 1932.

OT-F-00001-1-1932-68 1932 Corespondență cu primăriile comunelor din județ.

OT-F-00001-1-1932-69 1932 Corespondență cu primăriile comunelor din județ.

OT-F-00001-1-1932-80 1932 Listele electorale întocmite pentru alegerile din anul 1932 în comunele județului Olt.

OT-F-00001-1-1932-82 1932 Inventarele cu averea mobilă și imobilă proprietatea primăriilor comunale.

OT-F-00001-1-1932-83 1932 Listele electorale pentru alegerile din anul 1932 predate de către primăriile comunale.

OT-F-00001-1-1932-84 1932 Rapoarte, adrese, procese-verbale cu privire la buletinele electorale și alegerile comunale.

OT-F-00001-1-1932-95 1932 Corespondență cu primarii din județ.

OT-F-00001-1-1932-166 1932 Corespondență cu Primăria comunei Șerbăneștii de Sus.

OT-F-00001-1-1932-167 1932 Prefectura Olt - Corespondență cu Primăria comunei Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1932-201 1932 Conturi de gestiune, bugete generale ale comunelor județului Olt, declarațiile de venituri și cheltuieli ale Camerei de Agricultură a Județului Olt pe luna mai 1932.

OT-F-00001-1-1932-204 1932 Bugete și conturi de gestiune ale comunelor Buzești, Sinești, Șerbănești, Drăgănești, Gura-Boului, Otești, Dobrotinet, Mărunței, Spineni. 

OT-F-00001-1-1932-207 1932 Bugetele comunelor Stejarul, Șerbăneștii de Sus, Jarcaleți, Tătulești, Tâmpeni, Teslui.

OT-F-00001-1-1932-238 1932 State de plată - notari, ianuarie - decembrie 1932.

OT-F-00541-1 1933 Registrul "Controlul Md I1" al Şefului de Garnizoană, comuna Şerbăneşti de Jos, judeţul Olt, cuprinzând date privitoare la mobilizarea locuitorilor. 

OT-F-00001-1-1933-5 1930 - 1933 Incendii, dezastre naturale, măsuri de limitare a consecințelor, starea sanitară, decese suspecte, refacerea podurilor și a podețelor, convocarea corpurilor legiuitoare.

OT-F-00001-1-1933-14 1933 Tabele cu posesorii de mori și autovehicule din județ, liste cu prețuri de vânzare maximale, târguri de animale, constituirea camerei de muncă și documente emise de Camera de Comerț și Industrie Slatina.

OT-F-00001-1-1933-24 1933 Situația pe localităție a tinerilor aflați la studii universitare; organizarea serviciilor prefecturii pe anul 1934.

OT-F-00001-1-1933-38 1933 Activitatea Legiunii de Jandarmi, soluționări ale unor reclamații, chirii localuri, cercetarea unor abuzuri ale personalului propriu.

OT-F-00001-1-1933-44 1933 Execuția bugetară, Primăria Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1933-48 1932 - 1933 Alegerea primarilor și consilierilor, decembrie 1932.

OT-F-00001-1-1933-51 1933 Probleme de interes local privind primăriile rurale: Icoana, Izvoru, Lisa, Leleasca, Mihăeștii de Jos, Mihăeștii de Sus, Mărunței, Mierlești, Milcov, Moțoești, Mogoșești, Mărgineni, Mircești, Maldăr, Mereni, Negreni, Oporelu, Optași,. Otești, Poiana, Perieţi, Potcoava, Priseaca, Poboru, Radomireşti, Râjleţu-Govora, Stoicăneşti, Seaca, Şerbăneştii de Jos, Sâmbureşti.

OT-F-00001-1-1933-58 1933 - 1934 Demiteri și demisii de primari și de comisii comunale interimare.

OT-F-00001-1-1933-67 1932 - 1935 Demersuri pentru construirea și repararea școlilor rurale și a bisericilor, documente ale delegațiunii Consiliului județean.

OT-F-00001-1-1933-69 1933 Populația județului pe comune și sate.

OT-F-00001-1-1933-70 1933 Ștate de salarii personalprefectură; lucrări executate la primării și școli rurale.

OT-F-00001-1-1933-71 1933 Examenul de capacitate al funcționarilor din primăriile rurale; reparați biserici și școli.

OT-F-00001-1-1933-74 1933 Listele electorale pe anul 1933.

OT-F-00001-1-1933-75 1933 Listele electorale pe anul 1933.

OT-F-00001-1-1933-83 1933 - 1934 Bugetul general al administrației comunale pe anul financiar 1933-1934: Poiana, Potcoava, Poboru, Profa, Râjlețu-Govora, Râjlețu-Vieroși, Radomirești, Sâmburești, Sârbii-Măgura, Scornicești, Seaca, Șerbăneștii de Sus, Sinești.

OT-F-00001-1-1933-86 1933 - 1934 Bugetul general al administrației comunale pe anul financiar 1933-1934: Șuica, Alimănești, Mărgineni, Cornățel, Tătulești, Șerbăneștii de Jos, Comani, Stoicănești, Verguleasa, dejești, potcoava, Râjlețu-Govora, Colonești.

OT-F-00001-1-1933-89 1933 - 1946 Inspecții efectuate de către prim-pretori la primării, 1933-1934. Situația statistică a mișcării populației pe anul 1946.

OT-F-00001-1-1933-107 1933 Buletinul de mișcarea populației pe anul 1933.

OT-F-00001-1-1933-110 1930 - 1933 Lucrări preliminare pentru recensământul populației, schițe ale unor comune, documente privind execuția bugetară.

OT-F-00541 1933 - 1950 POSTUL DE JANDARMI ŞERBĂNEŞTI. Jandarmeria rurală a fost organizată pe teritoriul ţării în conformitate cu prevederile Legii din 1893 şi ale regulamentului de aplicare a acesteia. Menirea corpului jandarmeresc era aceea de a asigura menţinerea ordinii şi siguranţei publice, executarea legilor în comunele rurale. Astfel că, în urma legii s-au înfiinţat companiile de jandarmi prevăzute, câte o secţie de jandarmi pe lângă fiecare subprefectură. Prin articolul 10 din legea pe anul 1908 se stabilea că o campanie cuprindea pe toţi jandarmii dintr-un judeţ, iar secţia organiza activitatea celor care-şi exercitau autoritatea într-o plasă. Prin legea pentru organizarea jandarmeriei rurale din martie 1929 aceasta era structurată pe formaţiuni teritoriale care cuprindeau la rândul lor posturile de jandarmi, secţiile, legiunile, inspectoratele şi un inspectorat general. În anul 1949 se desfinţează jandarmeria rurală. Teritoriul unui post, conform legii, era format din mai multe comune rurale. Dar, în mod excepţional el putea cuprinde şi teritoriul unei singure comune, atunci când întinderea, densitatea populaţiei şi importanţa comunei sau ordinei şi al siguranţei publice necesitau şi justificau acest lucru. Posturile erau conduse de un şef de post şi erau ierarhic subordonate secţiilor. Jandarmeriei i-au fost atribuite sarcini de poliţie administrativ-preventivă şi de natură judiciară. Acesteia îi reveneau obligaţiile să efectueze cercetări şi anchete, să urmărească şi, după caz, să aresteze pe cei ce încălcau legile, să-şi aducă sprijinul pentru aplicarea legilor, la încasarea impozitelor, executarea hotărârilor judecătoreşti, ducerea la îndeplinire a ordinelor de rechiziţii şi concentrare. În judeţul Olt, în anul 1942, existau 38 de posturi de jandarmi şi 6 sectoare (secţii). Documentele din acest fond conţin informaţii privind: mobilizarea, controalele şefului de garnizoană, obţinerea autorizaţiilor pe CFR, furturi, crime etc.

OT-F-00091-1934-34 1934 Dosar eroi, monumente, liste de subscripție.

OT-F-00001-1-1934-106 1934 Liste electorale și situația centralizată a alegătorilor de consilieri județeni în Circumscripția a V-a Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1934-163 1934 Bugetul de venituri și contul de gestiune al comunelor: Sinești, Spineni, Urși, Ursoaia, Șerbăneștii de Jos, pe anul financiar 1934-1935.

OT-F-00001-1-1934-164 1934 Bugetul de venituri și contul de gestiune al comunelor: Șerbăneștii de Sus, Șuica, Teslui, Titulești, Tătulești, pe anul financiar 1934-1935. 

OT-F-00062-105 1934 - 1937 Ordine, rapoarte, înaintate Ministerului Justiției, cu privire la procesele susținute de avocatură: cheltuieli, jurisprudență; inspecția făcută avocaturii de consilierul Grigore Cara - Costea (delegat al Ministerului de Justiție, etc.). Inventar cu mobilierul și biblioteca Avocaturii Statului Slatina (iulie 1937). Situații statistice referitoare la procesele susținute, în anii 1933 și 1936.

OT-F-01014-18-2 1934 - 1939 Acte justificative privind cheltuielile realizate de Cooperativa școlară "Economia" Șerbănești.

OT-F-00091-1935-41 1935 Monografia județului. Dosar cu investiții și alte lucrări.

OT-F-00001-1-1935-183 1935 Ordine, rapoarte, procese-verbale, relativ la: demisia primarului, arendarea debitelor de băuturi spirtoase, etc., de la comuna Șerbănești de Jos. 

OT-F-00001-1-1935-184 1935 Ordine, rapoarte, procese-verbale, relativ la: deschiderea creditelor extraordinare, lucrări edilitare, etc., de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-01014-18-3 1935 - 1936 Registru-chitanțier pentru sumele încasate de la membrii Cooperativei școlare "Economia" Șerbănești.

OT-F-00001-1-1935-303 1935 - 1936 Bugetele de venituri și cheltuieli ale comunelor Râjlețu Vieroși, Râjlețu Govora, Sârbii Măgura, Stejaru, Șerbăneștii de Jos, Șerbăneștii de Sus, Sâmburești, șuica, Seaca și Stoicănești, pe exercițiul 1935-1936.

OT-F-00001-1-1941-464 1935 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1933-1934, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00385 1935 - 1943 PAROHIA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ BUTA. În Parohia Buta, care avea arondat satul cu acelaşi nume (aflat în componenţa comunei Şerbăneştii de Jos, în prezent la comuna Crâmpoia), primele referiri despre existenţa unei biserici sunt din anul 1797, când a fost construită cu cheltuiala familiei Enache Bălan din zid biserica care avea hramul "Adormirea Maicii Domnului". Lăcaşul de cult, la nivelul anului 1864, avea nevoie de reparaţii şi protopopul raportează episcopiei că Ioan Bălan şi Ioan Momiceanu vor s-o repare. La 27 aprilie 1867 se raportează episcopiei că enoria cătunului Buta, din comuna Şerbăneştii de Sus, a terminat de reparat biserica, făcându-se următoarele lucrări: reparat zidul pe unde era crăpat şi legat cu fier; bolţile s-au dat jos fiind de cărămidă şi s-au înlocuit cu altele de lemn; tâmpla s-a făcut de lemn; s-a zugrăvit din nou şi s-a făcut un balcon înaintea uşii bisericii. I s-au mai făcut reparaţii în anul 1936. Aceast lăcaş de cultură va deveni biserică parohială a nou înfiinţatei Parohii Buta în toamna anului 1935, care număra 140 de familii cu 495 de enoriaşi. În perioada postbelică parohia se va desfiinţa, biserica din Buta devenind filială a Parohiei Crâmpoia. Documentele create de această instituţie de cult şi care s-au păstrat până în zilele noastre constau în ordine şi corespondenţă cu Episcopia Argeşului şi Protoieria judeţului Olt, documente de natură contabilă (bugete şi conturi de gestiune), mărturii scrise care, pe lângă informaţiile oferite despre viaţa ecleziastică, situaţia financiară şi materială a bisericilor, reliefează aspecte ale conexiunii cu viaţa laică, informaţii despre viaţa economică, situaţia demografică, gradul de cultură şi chiar momente istorice trăite de comunitatea locală.

OT-F-00001-1-1936-16 1936 Adrese, tabele și proces-verbal referitoare la: mașinile și uneltele agricole din comuna Șerbănești, însămânțări și recolte în comuna Valea Mare și în județul Olt, pepinierele pomicole și viticole din țară. 

OT-F-00001-1-1936-69 1936 Corespondență referitoare la școli, debite, biserici, cereri diferite, reclamații, etc., cu comunele: Stoicănești, Seaca, Șerbănești de Jos, Șerbănești de Sus. Sâmburești, Ioan Kalinderu. 

OT-F-00001-1-1935-308 1936 - 1937 Conturile de gestiune pe anul financiar 1935-1936 ale comunelor: Lelasca, Mierlești, Mihăești de Sus, Mogoșești, Moțoești, Mircești, Maldăr, Milcov, Mărunței, Mereni, Otești, Optași, Oporelu, Priseaca, profa, Perieți, potcoava, poiana, poboru, Râjlețu-Govora, Radomireşti, Scorniceşti, Spineni, Seaca, Sârbii-Măgura, Stejaru, Spătaru, Sâmbureşti, Stoicăneşti, Sprâncenata, Sineşti, Şuica, Şerbăneşti de Sus, Topana, Tituleşti, Turia, Tătuleşti, Teiuş, Teslui, Urşi, Ursoaia, Urluiasca, Valea -Ungureni, Valea-Mare, Verguleasa, Vlaici, Viişoara şi Vultureşti. 

OT-F-00001-1-1937-47 1936 - 1937 Dosar privind împuterniciri ale primarilor comunelor: Sprâncenata, Stoicănești, Seaca, Șerbăneștii de Jos, Șerbăneștii de Sus, Sâmburești, Schitu-Greci (Ioan Kalinderu), Spătaru, Stejaru, Scornicești, Sinești și Spineni pentru administrarea fondurilor bugetare, deschideri de credite, rectificări bugetare etc.; act de donaţie făcut de cpt. Jean Udrişteanui (din Piteşti) pentru un imobil care să servească ca sediu pentru Primăria Spătaru.

OT-F-00091-1937-53 1937 Dosar relativ la subscripții, construcții, monumente eroi.

OT-F-00030-1937-62 1937 Circulare, instrucțiuni, adrese, tabele privind măsuri de cultivare a viței-de-vie altoită; Tabele pe comune privind numărul de specii de pomi fructiferi și suprafețe; Tabel privind proprietarii mari de livezi din județ; Harta județului Olt. 

OT-F-00001-1-1937-82 1937 Hotărâri, decizii, procese-verbale și tabele privind alegerea celor 5 consilieri ai comunei Șerbăneștii de Sus.

OT-F-00001-1-1937-83 1937 Hotărâri, decizii, procese-verbale privind alegerea consilierilor comunei Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1937-123 1937 Hotărâri, decizii și procese-verbale ale Serviciului Contabilitate din cadrul Prefecturii județului Olt privind bugetul comunelor: Spătaru, Șuica, Șerbăneștii de Sus, Șerbăneștii de Jos, Scornicești, Sinești, Stoicănești, Seaca, Sprâncenata. Vol. II

OT-F-00001-1-1937-148 1937 Hotărâri, decizii și procese-verbale ale Serviciului Contabilitate din cadrul Prefecturii județului Olt privind bugetul comunei Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1937-153 1937 Hotărâri, decizii și procese-verbale ale Serviciului Contabilitate din cadrul Prefecturii județului Olt privind bugetul comunei Șerbăneștii de Sus.

OT-F-00001-1-1938-1 1938 Nominalizarea bisericilor monumente istorice din unele localități rurale.

OT-F-00001-1-1938-63 1938 Probleme de interes local, privind comunele: Poboru, Profa, Radomirești, Râjlețu-Vieroși, Râjlețu-Govora, Sprâncenata, Stoicănești, Seaca, Șerbăneștii de Jos, Șerbăneștii de Sus, Sâmburești, Ion Kalinderu, Spătaru, Stejaru, Scornicești, Sinești, Spineni, Şuica, I.G.Duca, Tituleşti, Turia, Tătuleşti, Teiuş, Topana, Urluiasca, Ursoaia, Urşi, Văleni, Viişoara, Verguleasa, Vultureşti, Vaţa, Valea Ungureni, Vlaici, Teslui, Călugări.

OT-F-00001-1-1938-217 1938 Bugetul general al administrației comunale, pe anul financiar 1938/1939, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1938-218 1938 Bugetul general al administrației comunale, pe anul financiar 1938/1939, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1941-462 1938 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1936-1937, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1941-463 1938 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1937-1938, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1941-465 1938 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1937-1938, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1939-77 1939 Acte de proprietate ale imobilelor și terenurilor aparținând primăriilor din comunele: Optași, Scornicești, Ursoaia, Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00001-1-1939-85 1939 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1939-1940 al comunelor Chilia, Șerbăneștii de Sus, Teslui, Topana, Turia, Văleni.

OT-F-00001-1-1939-94 1939 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1939-1940 al comunelor Șerbăneștii de Jos, Seaca, Sinești, Sprâncenata, Stoicănești, Spătaru.

OT-F-00001-1-1939-109 1939 Cont de gestiune pe anul financiar 1939-1940 însoțit de inventarul de avere mobilă și imobilă al comunelor Mihăeștii de Jos, Spineni, Șerbăneștii de Sus, Tătulești și Mereni.

OT-F-00001-1-1939-112 1939 Adrese, decizii, ordonanțe ale Primăriei comunei Șerbăneștii de Sus către prefectură.

OT-F-00001-1-1941-466 1939 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1938-1939, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1940-109 1940 Decizii, ordonanțe, adrese, cereri privind problemele locale ale primăriilor comunelor Șerbăneștii de Sus, Șerbăneștii de Jos și Sâmburești.

OT-F-00001-1-1940-176 1940 Bugetul geneeral de venituri și cheltuieli pe anul financiar 1940-1941 al comunelor Spineni, Șerbăneștii de Jos, Spătaru, Sinești.

OT-F-00001-1-1940-177 1940 Bugetul geneeral de venituri și cheltuieli pe anul financiar 1940-1941 al comunelor Șerbăneștii de Sus, Scornicești, Sârbii Măgura, Sâmburești.

OT-F-00001-1-1940-191 1940 Rapoarte și tabele cu proprietarii de suprafețe de peste 150 ha, de mori, de mașini de treiereat și de bătut porumbul, din comunele județului Olt. 

OT-F-00001-1-1940-192 1940 Raport și tabele referitoare la caii, mijloacele de transport și harnașamentul rechiziționate de la locuitorii din comunele județului Olt.

OT-F-00001-1-1940-238 1940 Decizii, procese-verbale, tabele, relativ la bugetul general de venituri și cheltuieli, pe exercițiul financiar 1940-1941, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00706 1940 GARDA NAŢIONALĂ FRN ŞERBĂNEŞTI. Frontul Renaşterii Naţionale, înfiinţat din iniţiativa regelui Carol al II-lea, urma să preia rolul de „partid unic” pe scena politică românească după decretarea desfiinţării tuturor partidelor politice şi instaurarea dictaturii regale. "Decretul-Lege pentru înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale" (nr.4.321/1938), emis pe 16 decembrie 1938, va consimţi această stare de lucruri. În rândurile acestui partid urmau să se înscrie funcţionarii administraţiei de stat şi fruntaşii satelor, care urmau să constituie organizaţii locale ale noii formaţiuni politice intitulate gărzi F.R.N. La 22 iunie 1940, este publicat Decretul-Lege nr.2.056/1940 privind transformarea Frontului Renaşterii Naţionale în "Partidul Naţiunii". Formaţiunea politică va avea o istorie scurtă pe scena politică românească deoarece în urma abdicării regelui din vara anului 1940, formaţiunea se dezintegrează de la sine. Oficial, actul desfiinţării Partidului Naţiunii şi a Gărzilor Partidului Naţiunii va fi semnat la 9 septembrie 1940 de generalul Ion Antonescu. În cadrul singurei unităţi arhivistice existentă în fond sunt cuprinse documente privind constituirea structurilor de conducere ale organizaţiei F.R.N. din comuna Şerbăneştii de Jos: proces-verbal prin care se stabilea lista de recomandări pentru desemnarea preşedinţilor şi a secretarilor pe categorii profesionale şi a sfatului comunal, însoţit de fişele personale ale membrilor propuşi din care reies informaţii privind starea socială, materială şi activitatea politică a acestora.

OT-F-00001-1-1940-220 1940 - 1941 Conturile de gestiune ale comunelor: Sâmburești, Sinești, Spineni, Sprâncenata, Stoicănești, șerbăneștii de Sus, Tătulești, Teslui, Topana, Urși și Valea mare, pe exercițiul financiar 1940-1941.

OT-F-00001-1-1941-467 1940 - 1941 Contul de gestiune al anului financiar 1939-1940, de la comuna Șerbănești de Jos. 

OT-F-00001-1-1941-645 1940 - 1941 Ordine, decizii, rapoarte, tabele, relativ la: zile de prestație, meseriași, pomi sădiți, lucrări de executat, circulație, licitații, hărți, inundații, etc. 

OT-F-00465 1940 - 1944 PAROHIA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ ŞERBĂNEŞTII DE SUS. Biserica parohială cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", din satul Şerbăneştii de Sus, a fost construită din cărămidă, în anul 1853 şi reparată în anii 1887, 1929. Parohia Şerbăneştii de Sus ţinea de Protoieria Văleni şi Eparhia Argeşului. Ca preot ce a slujit la această biserică putem amintii pe Gheorghe Dutchevici, hirotonit preot aici la 5 septembrie 1935. Documentele din acest fond - ordine, corespondenţă cu Protoieria Olt, Episcopia Argeşului, publicaţii cu caracter religios, registre de încasări şi plăţi, de venituri şi cheltuieli, procese verbale de inspecţie - conţin informaţii cu privire la activitatea cultural educativă desfăşurată de parohie, la activitatea cântăreţilor bisericii, averea mobilă şi imobilă a parohiei etc.. 

OT-F-00008 1940 - 1950 PRETURA PLĂŞII VĂLENI. Urmare deselor reorganizări administrativ-teritoriale făcute în România, şi pe raza fostului judeţ Olt, au fost numeroase grupări şi regrupări de comune în cadrul plăşilor. Fără a avea un contur identic, pe întreaga perioadă de funcţionare, Pretura Plăşii Văleni a gestionat din punct de vedere administrativ comune precum: Crăciunei de Sus, Floru, I.Gh. Duca, Mihăieşti de Sus, Mihăieşti de Jos, Şerbăneşti de Sus, Şerbăneşti de Jos, Stoicăneşti, Tituleşti, Văleni, Seaca, Stoicăneşti, Crîmpoia. Aceste comune, în anul 1936, conform ANUARULUI JUDEŢULUI OLT, erau arondate Preturii Plăşii Drăgăneşti. Conform schemei de organizare stabilite prin Regulamentul de organizare administrativă din anul 1938, pretura era încadrată cu un pretor ajutat de secretar (plătiţi de stat) şi alţi funcţionari plătiţi de judeţ. Pretorul, ca şi prefectul în judeţ, era agentul puterii centrale în plasă. El executa: Hotărârile Consiliului şi ale Delegaţiei Judeţene, îndeplinirea oricăror altor însărcinări date prin legi şi regulamente, fiind sub ordinele directe ale prefectului. Pretorul era şeful poliţiei în plasă şi în această calitate, sub controlul prefectului, lua măsuri pentru prevenirea delictelor şi îngrijea de menţinerea ordinii şi a siguranţei publice, dând în această privinţă ordinele necesare organelor de poliţie şi jandarmerie, punea în mişcare forţa publică în caz de rebeliune ori de împotrivire la executarea ordinelor şi ordonanţelor legale. În acelaşi timp era şi ofiţer al poliţiei judiciare putând lucra în această calitate fie din iniţiativă proprie, fie din delegaţie. Pretorul era numit prin Decizie ministerială. Pentru a putea fi numit pretor, pe lângă celelalte condiţii cerute funcţionarilor publici, candidatul trebuia să fie diplomat al Şcolii de pregătire profesională administrativă sau să fi funcţionat un anumit număr de ani ca secretar de plasă sau în calitate de notar stabil cu titlu academic. Ca autoritate de control, pretorul îndruma, supraveghea şi controla administraţia comunelor din plasa sa, revizuia casele comunale, ţinea scriptele de contabilitate şi de existenţa fondurilor împreună cu actele justificative de venituri şi cheltuieli. La sfârşitul fiecărei luni, pretorul raporta Prefecturii Judeţului Olt constatările făcute şi măsurile ce trebuiau luate pentru bunul mers al administraţiei comunale. Ca şi subprefectul, pretorul era însărcinat cu aplicarea legilor şi a regulamentelor, cu supravegherea activităţii şcolilor şi a bisericilor, cu aplicarea măsurilor de igienă şi salubritate pentru asigurarea sănătăţii publice. Tot în atribuţiile pretorului intrau: întreţinerea căilor de comunicaţie, a reţelei telefonice, problemele edilitare, supravegherea industriei, a agriculturii, a comerţului; întocmirea statisticilor cerute de organele centrale, aprobarea bugetelor comunale, organizarea alegerilor comunale, etc. Documentele deţinute de SJAN OLT au fost preluate la data de 20 iulie 1956 de la Drăgăneşti-Olt (pe atunci comună, în prezent oraş), prin Marin Constantinescu, şeful Secţiei Secretariat din cadrul Sfatului Popular al Raionului Drăgăneşti-Olt. La 16 noiembrie 1977, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Olt înaintează încă 2 u.a. Categoriile de documente create sau deţinute de fosta Pretură a Plăşii Văleni sunt alcătuite din: ordine, circulare şi instrucţiuni primite de la Prefectura Judeţului Olt, rapoarte, memorii, adrese, situaţii statistice şi altă corespondenţă. Cercetarea documentelor păstrate până astăzi dă posibilitatea cunoaşterii unor date importante cu privire la principalele aspecte ale vieţii economice, social-politice şi culturale din aria geografică de răspândire. S-au păstrat documente privind: invalizii, văduvele şi orfanii de război; inventarul bunurilor mobile şi imobile; aprovizionarea cu cereale; Regulamente pentru organizarea prestaţiei în natură; Bugete de venituri şi cheltuieli ale comunelor din plasa Văleni; registrul-jurnal de casă al Asociaţiei Comunelor din Plasa Văleni.

OT-F-00001-1-1941-162 1941 Ordine, decizii, rapoarte, relativ la: arendare debituri, modificarea bugetului, arendare teren, etc.; de la comuna Șerbănești de Jos. 

OT-F-00001-1-1941-163 1941 Ordine, decizii, rapoarte, relativ la: modificarea bugetului, fixarea unor prețuri, muncitori agricoli, etc.; de la comune Șerbănești de Sus. 

OT-F-00001-1-1941-574 1941 Bugetul general de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbănești de Jos. 

OT-F-00001-1-1941-646 1941 Ordine, decizii, rapoarte, tabele, relativ la: zile de prestație, meseriași, pomi sădiți, lucrări de executat, circulație, licitații, hărți, inundații, etc. 

OT-F-00001-1-1941-788 1941 Contul de gestiune pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1941-789 1941 Contul de gestiune pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1941-823 1941 Harta Județului Olt și lucrările propuse a se executa cu plata din bugetul județului pe anul financiar 1941-1942 de Serviciul Județean de Lucrări Publice și Comunicații Olt. 

OT-F-00890-2-B-49 1941 Buta - Recensamant agricol

OT-F-00890-3-2 1941 Recensământul Agricol B OLT 1941- localități cu litera B (Bacea, Băceni, Bălănești, Bălteni, Bălțați, Bărăști, Bărăști- Bărăști de Vede, Bărcănești, Bătăreni, Beciu, Beria de Sus, Berindei, Bircii, Bîrca, Bîrsești de Jos, Bîrsești de Sus, Boba, Boroești, Braniștea, Brebeni- Romîni, Brebeni-Sîrbi, Broscari, Buciumeni, Buta, Buzești).

OT-F-00890-3-8 1941 Recensământul Agricol B OLT 1941- localități cu litera J (Jarcaleți, Jitaru).

OT-F-00890-3-16 1941 Recensământul Agricol B OLT 1941- localități cu litera Ş (Şerbănești de Jos, Şerbănești de Sus, Ştefănești, Şuica).

OT-F-00890-4-B-59 1941 Buta - Recensamant menaj

OT-F-00890-5-B-5 1941 Buta - Recensamant clădiri

OT-F-00890-2-J-1 1941 Jarcaleți - Recensamant agricol.

OT-F-00890-5-J-1 1941 Jarcaleți - Recensamant clădiri.

OT-F-00541-4 1941 Registrul "Controlul Md I1" al Şefului de Garnizoană, comuna Şerbăneşti de Sus, judeţul Olt, cuprinzând date privitoare la mobilizarea locuitorilor. 

OT-F-00890-4-Ş-1 1941 Şerbănești de Jos - Recensamant menaj.

OT-F-00890-4-Ş-2 1941 Şerbănești de Jos - Recensamant menaj.

OT-F-00890-4-Ş-3 1941 Şerbănești de Jos - Recensamant menaj.

OT-F-00890-4-Ş-4 1941 Şerbănești de Jos - Recensamant menaj.

OT-F-00890-4-Ş-5 1941 Şerbănești de Jos + 1 formular cu lista A pentru înscrierea populației în gospodăriile colective; (Şatră de Ţigani) - Rec. Menaj.

OT-F-00890-4-Ş-6 1941 Şerbănești de Sus - Recensamant menaj.

OT-F-00890-4-Ş-7 1941 Şerbănești de Sus - Recensamant menaj.

OT-F-00890-2-Ş-1 1941 Şerbănești de Jos - Recensamantul agricol.

OT-F-00890-2-Ş-2 1941 Şerbănești de Jos - Recensamantul agricol.

OT-F-00890-2-Ş-3 1941 Şerbănești de Jos - Recensamantul agricol.

OT-F-00890-2-Ş-4 1941 Şerbănești de Jos - Recensamantul agricol.

OT-F-00890-2-Ş-5 1941 Şerbănești de Jos - Recensamantul agricol.

OT-F-00001-1-1941-1 1941 Ordine, instrucțiuni, rapoarte, procese-verbale, tabele referitoare la organizarea și desfășurarea unor activități, programe de lucru în unele comune, situația gospodărească în unele localități, locuitorii știutori de carte din câteva comune, acțiuni de cruce roşie.

OT-F-00001-1-1941-3 1941 Ordine, instrucțiuni, circulare, rapoarte, tabele și procese-verbale referitoare la pregătirile făcute în vederea Recensământului din 1941: metodologie, comisii, obligații și drepturi, situații cu localități, locuitori, clădiri.

OT-F-00001-1-1941-6 1941 Ordine, rapoarte, înștiințare și dare de seamă privind evenimentele petrecute în localitățile județului Olt în perioada rebeliunii legionare.

OT-F-00001-1-1941-14 1941 Procese-verbale de controalele făcute de către pretorii plășilor în comunele din județul Olt.

OT-F-00001-1-1941-18 1941 Ordine, și rapoarte referitoare la evreii din județul Olt: statistică, magazine, muncile la care erau folosiți și plata făcută, unde să locuiască, drepturi și obligații.

OT-F-00001-1-1941-19 1941 Ordine, ordonanțe, comunicate, raport și declarație privind situația din țară, măsuri de asigurare a ordinei și liniștei populației, mesajul de Anul Nou al lui Ion Antonescu, persoane publice și particulare din Olt simpatizante ale mișcării legionare.

OT-F-00001-1-1941-23 1941 Tabele cu cantitățile de cereale deținute de locuitorii din comunele județului Olt, totale, peste și sub 5000 kg sau blocale.

OT-F-00001-1-1941-26 1941 Ordine, rapoarte și tabele referitoare la cantitățile de cereale deținute de locuitorii unor comune din județul Olt, locurile de depozitare a lor, locuitorii și suprafețele cultivate de fiecare, cantitățile repartizate pentru consumul populației și armatei.

OT-F-00001-1-1941-28 1941 Ordine, instrucțiuni, rapoarte și tabele referitoare la mobilizări, concentrări, rechiziții, încartiruiri, cantități, prețuri, etc.

OT-F-00001-1-1941-31 1941 Rapoarte, tabele și declarații cu cantitățile de produse alimentare vândute de către comercianții din comunele din județul Olt și numărul persoanelor deservite.

OT-F-00001-1-1941-32 1941 Ordine, rapoarte, tabele, borderouri și cereri referitoare la cereale, ulei, zahăr și alte produse - cantități existente, procurări, expedieri în și din alte județe, țărani lipsiți de hrană, prețuri de vânzare, programul vizitei în județul Olt a Mariei Antonescu.

OT-F-00001-1-1941-33 1941 Ordine, rapoarte și tabele referiotoare la numărul de vite și porci, cantitățile de cereale și alte produse alimentare existente, necesare, colectate sau expediate, locuitori din diferite comune care au nevoie de porumb pentru hrană, comercianții din judeţul Olt.

OT-F-00890-11-3 1941 Recensământul General al României din 1941, jud.OLT - Recensământ Agricol C (Moșieri): Batia, Batia și C.Mare, Bălănești, Bîrsești, Beria, Cireașov, Crăciunei de Sus, Drăgănești, Dudu, Dumitrești, Floru, Milcoveni, Mogoșești, Morlovești, Murgești, Otești de Jos, Slatina, Sîmburești, Spătaru, Stoicănești, Şerbănești de Sus, Tîmpeni, Turia, Valea Merilor, Valea Mare Veche, Văleni, Verguleasa, Vitănești. 

OT-F-00001-1-1941-790 1941-1942 Contul de gestiune pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1942-227 1942 Corespondență cu Primăria comunei Șerbănești de Sus privitor la deschiderea de noi credite bugetare, cereri ale familiilor cerlor concentrați pentru a fi înscrise la ajutoare, cercetarea diverselor reclamații etc. 

OT-F-00001-1-1942-229 1942 Corespondență cu Primăria comunei Șerbăneștii de Jos referitor la deschiderea de noi credite bugetare; aprobarea ordonanței emise de primărie privind respectarea normelor de sănătate publică. Cereri ale familiilor concentraților pentru diverse scutiri etc.

OT-F-00001-1-1942-281 1942 Bugetul general de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 1942-1943 al comunelor Negreni și Șerbăneștii de Sus.

OT-F-00001-1-1942-379 1942 Corespondența cu comunele Floru, I.G. Duca, Crâmpoia, Șerbăneștii de Jos și Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1942-469 1942 Conturi de gestiune ale comunelor Priseaca, Profa, Șerbănești de Jos.

OT-F-00001-1-1941-772 1942 Contul de gestiune pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1941-773 1942 Contul de gestiune pe exercițiul financiar 1941-1942, de la comuna Șerbăneștii de Jos.

OT-F-00561 1942 - 1948 POSTUL DE JANDARMI VĂLENI. Jandarmeria rurală a fost organizată pe teritoriul ţării în anul 1893, în scopul de-a asigura menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi executarea legilor în comunele rurale. În anul 1908 vor fi aduse modificări legii din 1893, stabilindu-se că o companie cuprindea toţi jandarmii dintr-un judeţ, iar secţia organiza activitatea celor care-şi exercitau autoritatea într-o plasă. Prin legea din iunie 1939, jandarmeriei i s-au atribuit sarcini de poliţie administrativ-preventivă şi de natură judiciară, având obligaţia să efectueze cercetări şi anchete, să-i aresteze pe cei care încălcau legile, să-şi aducă contribuţia la încasarea impozitelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti. Fondul Postul de Jandarmi Văleni conține documente din perioada 1943-1948. În anul 1944, Secția de Jandarmi Văleni avea în componența sa posturile de jandarmi Șerbănești, Stoicănești, Văleni și Urluiasca. Documentele aparținând acestui fond conțin informații referitoare la străinii stabiliți în comună în urma evacuărilor și bombardamentelor, la starea de spirit a populației, la întreprinderile industriale de pe raza Secției de Jandarmi Văleni și la diferite evenimente petrecute în comuna Văleni.

OT-F-00001-1-1943-47 1943 Hărți, planuri, tabele privind organizarea și funcționarea apărării pasive în județul Olt.

OT-F-00001-1-1943-122 1943 Bugetele generale de venituri și cheltuieli ale comunelor Spătaru, Sprâncenata, Tătulești, șerbănești de Sus pe exercițiul financiar 1943/1944; decizii de aprobare și modificare ale acestora; regulamente pentru înființarea taxelor și impozitelor locale; programe de lucrări edilitare; contract de închiriere a unei case din Şerbăneşti de Sus pentru postul de jandarmi. 

OT-F-00001-1-1943-134 1943 Proces - verbal de încheiere a contului de gestiune, liste cu sume restante pe exercițiul financiar 1943/1944 și inventar cu averea mobilă și imobilă a comunei Șerbănești de Sus; tabloul avocaților din Baroul Olt în anul 1943. 

OT-F-00062-151 1943 - 1944 Ordine, adrese, ordonanță, etc., cu privire la 35 de hectare din moșia Momiceni, situat în comuna Crâmpoia, cumpărat de inginerul D. Caciona de la evreul expropriat Herman Sternberg. Idem, trupul de 20 de hectare situat în comuna Şerbănești de Sus, cumpărat de Alexandrina Cacionea de la evreul expropriat Herman Sternberg.

OT-F-00001-1-1944-144 1944 Conturile de gestiune ale comunelor Scornicești, Seaca, Sinești, Spineni, Spătaru, Șerbănești de Sus, Șerbănești de Jos. 

OT-F-00001-1-1944-158 1944 Bugetele generale de venituri și cheltuieli ale comunelor Stejaru, Șerbănești de Sus, Șerbănești de Jos, Tătulești, Teslui. 

OT-F-00541-11 1945 Buletin de evenimente, referate, procese - verbale de anchetă, foi personale ale celor anchetaţi, corespondenţă cu Parchetul şi Tribunalul Olt referitoare la tâlhăria comisă în pădurea Dumbrăviţa, de pe raza satului Icoana - Floru de către o serie de locuitori din acest sat, împotriva altora din Tufeni (Teleorman), Şerbăneşti şi Crâmpoia. 

OT-F-00030-1945-154 1945 Titluri de proprietate pentru locuitorii din comunele Şerbănești de Jos și Ursoaia

OT-F-00030-1945-171 1945 Titluri de proprietate pentru locuitorii din comuna Şerbăneștii de Sus.

OT-F-00030-1945-234 1945 Titluri de proprietate pentru locuitorii din comunele Bălteni și Şerbăneștii de Jos.

OT-F-00030-1945-55 1945 - 1946 Avize ale Comisiei Județene, procese - verbale, inventarul terenurilor expropriate privind exproprierea moșiilor: M. Rădulescu, N. Ghiorghiu și M.E. Baillavoine din comuna Şerbănești de Sus, județul Olt; Dosar Reforma Agrară pentru localitățile Şebănești de Jos și Buta

OT-F-00001-1-1945-94 1945 - 1946 Bugetul general de venituri și cheltuieli pe exercițiul 1945 - 1946: Bălteni, Frunzaru, Cornățel, Bălăneștii de Jos, Șerbăneștii de Jos, Sprâncenata, Potcoava.

OT-F-00030-1945-101 1945 - 1946 Procese - verbale, hotărâri, adrese și tabele nominale privind exproprierea moșiilor de pe raza comunei Şerbănești de Jos și împroprietărirea locuitorilor. Schițe de plan privind moșiile expropriate. 

OT-F-00001-1-1946-205 1946 Bugetul general de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 1946/1947, de la comuna Șerbănești de Jos.

OT-F-00030-1947-23 1946 - 1947 Instrucțiuni, adrese, reclamații, procese - verbale, avize privind rezolvarea litigiilor declanșate în urma exproprierii și împroprietăririi locuitorilor. Lista conacelor expropriate. 

OT-F-00030-1946-69 1946 - 1948 Adrese, procese - verbale privind definitivarea exproprierii unor moșii; Situații pe ocoale privind suprafețele cultivate și producția obținută la floarea - soarelui. Planuri de cultură - colectarea grîului. Situația graniturilor de treer din județ și ocoale. Memoriu Ing. D. Cacionea pentru înființarea unei ferme model.

OT-F-00719 1946 - 1949 OCOLUL AGRICOL VĂLENI. Concomitent cu organizarea Consilieratelor Agricole, în România, s-au constituit în anul 1919, regiunile agricole, ca organe de execuţie şi aplicare a legilor şi regulamentelor agrare elaborate după primul război mondial. Fiecare regiune agricolă era condusă de un agronom regional care răspundea de bunul mers al lucrărilor. De la constituire până în anul 1930, ele au fost subordonate Consilieratelor Agricole Judeţene, iar din anul 1930 până în 1939 au fost subordonate şi Serviciilor Agricole. Legea privind organizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor din 6 aprilie 1939 stabilea înfiinţarea Ocoalelor Agricole, care preluau atribuţiile fostelor regiuni agricole, fiind subordonate Camerei de Agricultură a judeţului. Pe teritoriul judeţelor erau create Ocoale Agricole în fiecare plasă. Acestea aveau sarcina să organizeze şi să conducă unul sau mai multe centre agricole, care vor avea: un câmp demonstrativ, o şcoală agricolă de iarnă, pentru pregătirea ţăranilor, depozit, etc. Ocoalele Agricole au fost desfiinţate în anul 1949, când atribuţiile lor au fost preluate de Secţiile Agricole ale Comitetelor Provizorii din plasele respective. Documentele deţinute de SJAN OLT au fost depistate printre alte fonduri arhivistice cu ocazia lucrărilor de prelucrare a arhivei, la 9 martie 1981. Este unul dintre fondurile arhivistice deţinute de SJAN OLT extrem de reduse sub raport cantitativ. Nu s-au păstrat decât nişte planuri de exploatare şi câteva bugete de la comunele care în anii 1946-1949 erau în raza de activitate a acestui Ocol Agricol: Crăciunei, Crîmpoia, I. Gh. Duca, Floru, Mihăieşti de Sus, Seaca, Stoicăneşti, Şerbăneşti de Sus, Şerbăneşti de Jos, Tituleşti, Văleni. Documentele păstrare aduc precizări cu privire la activitatea agricolă desfăşurată în zona Câmpiei Boianului, în anii imediat următori celui de-al II-lea război mondial, ani care au precedat colectivizarea agriculturii. Pentru extinderea cercetărilor pot fi consultate fondurile "Consilieratul Agricol Olt" şi "Camera Agricolă a Judeţului Olt".

OT-F-00001-1-1947-25 1947 Procese - verbale ale ședințelor Consiliului Politic și conferințelor administrative ale Prefecturii. Adrese și decizia de expropriere a prop. Elena Toma din Șerbăneștii de Sus. Regulamentul comunal al comunei Mărgineni și schița de funcționare.

OT-F-00001-1-1947-27 1947 Regulamente comunale și decizii de încadrare ale Primăriilor I.G. Duca; Șerbăneștii de Jos și Șerbăneștii de Sus.

OT-F-01039-1947-6 1947 Rapoarte de activitate ale organizației județene și ale secțiilor sale; statistici privind organizațiile de partid; tabele cu membrii Federalei Oltul, funcționarii din instituții; membrii celulelor de partid, școlile și învățătorii din județ; documentare propagandistice pentru ședințe și pentru presă.

OT-F-00001-1-1947-110 1947 Statisticei agricole privind suprafețele agricole deținute și cultivate întocmite pe comune (Floru, Mihăiești, Titulești, Șerbănești, I.G. Duca, Văleni, Seaca, Crâmpoia, Crăciunei, Stoicănești).

OT-F-00001-1-1947-158 1947 Bugetele generale de venituri și cheltuieli pe anul 1947 / 1948 pentru comunele Șerbănești de Jos și Serbănești de Sus.

OT-F-00001-1-1948-76 1948 Ordine, rapoarte tabele, relativ la: mori și prese de ulei, împărțirea administrativ - teritorială, averea personală, terenuri arabile, lucrări agricole, colecte, pepiniere, etc. 

OT-F-00064-141 1948 Corespondență între Postul de Jandarmi Şerbănești și Legiunea de Jandarmi Olt privind activitatea jandarmilor acestui Post; ordine circulare privind starea armamentului. 

OT-F-00001-1-1948-60 1948 - 1949 Note informative privind starea de spirit a populației; Situații cu personalul administrativ după orientarea politică; Evidența personalului parohiilor din județ; Situația regrupării gospodăriilor agricole de stat din județ din oct. 1949; Trecerea în administrarea comunei Bărcăneşti a 1726 ha teren arabil de la comuna Serbăneştii de Sus.

OT-F-00001-1-1949-153 1948 - 1949 Ordine, tabele, rapoarte, cereri, relativ la: însămânțări, cursuri administrative, cărți și periodice, colecte, regularizarea cursului râului Vedița, serbări, Sindicatul Salariaților Publici, imobile proprietatea supușilor italinei, etc. 

OT-F-00017-1-1949-123 1949 Tablou colectiv de impunere a gospodăriilor agricole din comuna Şerbănești de Jos, vol. I.

OT-F-00017-1-1949-124 1949 Tablou colectiv de impunere a gospodăriilor agricole din comuna Şerbănești de Jos, vol. II.

OT-F-01039-1949-18 1949 Corespondență între secția "Propagandă și agitație" și C.C. al P.M.R., referitoare la: organizarea agitației politice, cursurile de studiu individual, inagurarea gospodăriilor colective, prelucrarea hotărârilor P.M.R. instructaje etc; Tabele cu profesorii de la școlile secundare și medii din Slatina, de la școlile elementare și grădinițele din județ; date statistice generale despre județ și membrii de partid. 

OT-F-00030-1949-8 1949 Acte de schimb de teren, proprietate particulară din comuna Şerbănești de Jos și Ministerul Agriculturii.

OT-F-00030-1949-15 1949 Acte de schimb de teren, proprietate particulară din comuna Şerbănești de Sus și Ministerul Agriculturii.

OT-F-00017-1-1949-123 1949 Tablou colectiv de impunere a gospodăriilor agricole din comuna Şerbănești de Jos, vol. I.

OT-F-01039-1950-9 1950 Dări de seamă ale organizațiilor de partid din plăși și rapoarte de activitate ale instrucțiunilor de partid, referitoare la colectarea de cereale, munca de partid, colectivizarea forțată, propaganda, stadiul lucrărilor agricole; procese - verbale ale organizațiilor de bază din comune și note informative ale unor informatori. 

OT-F-00944 1951 - 1970 INSPECTORATUL STATISTIC AL RAIONULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT. În cadrul măsurilor luate pentru corelarea întregii activităţi economico-sociale şi politice cu noua situaţie creată, în urma împărţirii administrative, se înscrie şi Decretul nr. 246 din 30 septembrie 1950, pentru reorganizarea statisticii din România. Conform acestuia, organul central al statisticii generale a statului era Direcţiunea Generală a Statisticii. Organele Direcţiunii Generale a Statisticii erau următoarele: direcţiile, inspectoratele generale, inspectoratele regionale şi ale oraşelor republicane, birourile statistice raionale. După legea de reorganizare administrativă a teritoriului R.P.R. din 19 sept. 1952, birourile statistice raionale se vor transforma în inspectorate statistice raionale, care vor funcţiona până la data de 26 febriarie 1968, când prin Legea pentru organizarea administrativă a teritoriului R.S.R., se desfiinţează regiunile şi raioanele ca unităţi administrativ teritoriale şi se înfiinţează judeţele. Prima parte a fondului cuprinde recensăminte şi liste pentru diverse domenii de activitate, începând cu recensăminte ale populaţiei, ale animalelor domestice, inventarierea întreprinderilor industriale şi comerciale, centralizatoare pentru diverse date cu privire la agricultură ( suprafeţe cultivate, producţii obţinute, înscrieri în GAC, situaţiiale gospodăriilor individuale). Anual au fost întocmite centralizatoare cu date statistice pentru diverse domenii de activitate: agricultură, industrie, construcţii, investiţii, categorii de salariaţi, învăţământ şi cultură. O categorie deosebit de importantă o reprezintă caietele statistice ale comunelor din raion, caiete care conţin date statistice din toate domenile mai sus menţionate, pentru perioada 1956-1970. Documentele oferă informaţii cu privire la evoluţia instituţiilor din fiecare localitate, evoluţia agriculturii, a economiei, creşterea numărului populaţiei şi a nivelului instructiv - educativ al acesteia, etc.

OT-F-01027-1-1952-13 1952 - 1954 Procese - verbale, rapoarte de activitate, dări de seamă, Proiect de Hotărâri, de la organizațiile de bază din comunele: Optași, Șerbănești, Schitu, Sârbii - Măgura, Scornicești, Slătioara, Teslui, Valea Mare, Piatra și Pleșoiu. 

OT-F-00589 1952 - 1960 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI POTCOAVA. Începând cu decembrie 1950, prin Decretul nr. 259, au luat fiinţă Sfaturile Populare Raionale fiind desfinţate plasele ca formă administrativ-teritorială. Ca urmare acestui decret, ceva mai târziu - în anul 1956, s-a constituit şi Sfatul Popular al Raionului Potcoava, în urma înfiinţării raionului cu acelaşi nume, care era arondat Regiunii Piteşti. Rolul instituţiei era acela de-a asigura respectarea legilor şi hotărârilor organelor superioare, de-a participa la realizarea Planului de Stat, a bugetului general al Republicii Populare Române, de-a întocmi şi executa planul şi bugetul local, de-a conduce activitatea întreprinderilor şi instituţiilor economice şi culturale subordonate lor. Sfatul Popular al Raionului Potcoava coordona activitatea structurilor administrative ale raionului, şi anume, sfaturile populare din 16 comune (inclusiv comuna Potcoava - reşedinţa raionului), care numărau împreună, în anul 1956, 50.686 locuitori. Sfatul popular raional Potcoava era condus de un preşedinte raional, un secretar şi un consiliu format din şefii de secţii. Instituţie funcţiona cu următoarele secţii: cadre, comercială, drumuri, financiară, învăţământ, juridică, organizatorică, planificare, secretariat - administrativ, sănătate şi prevederi sociale, valorificare şi agricol. Sfatul îşi va înceta activitatea în anul 1960 în urma desfiinţării raionului Potcoava, cele 16 comune componente fiind repartizate raioanelor Slatina şi Costeşti, iar comunele Şerbăneşti şi Tufeni au fost arondate raionului Drăgăneşti. Documentele din acest fond constituite din ordine, instrucţiuni, circulare primite de la regiune, hotărâri, decizii ale sfatului raional, procese - verbale, situaţii statistice, rapoarte, planuri, bugete, dări de seamă cu privire la activitatea desfăşurată, conţin informaţii de natură administrativă, economică, socială şi culturală din perioada funcţionării Sfatului Popular Raional Potcoava. Astfel, regăsim informaţii referitoare la înfiinţarea Gospodăriilor Agricole Colective, la abatoare şi târguri, campanii de însămânţări, activitatea întovărăşirilor agricole, colectări produse, evidenţa chiaburilor. De asemenea regăsim informatii privind asistenţa socială, sănătate, drumuri, sistematizarea localităţilor, demolări şi construcţii noi, activităţi cultural-artistice în instituţiile de învăţământ, etc. 

OT-F-01027-1-1953-14 1953 Dări de seamă, procese - verbale, Proiecte de Hotărâri, Proiect de măsuri, de la organizațiile de bază din comunele: Schitu, Slătioara, Scornicești, Sârbii - Măgura, Șerbănești, Tâmpeni, Teslui, Valea Mare. 

OT-F-01027-1-1955-20 1955 Dări de seamă, Proiecte de Hotărâri, procese - verbale, referate, planuri de măsuri, de la organizațiile de bază din comunele: Șerbănești, Scronicești, Tîmpeni, Teslui, Valea Mare, Vîlcele. 

OT-F-00960 1956 - 1960 TRIBUNALUL POPULAR AL RAIONULUI POTCOAVA. După reforma administrativă din anul 1950 ( înfiinţarea raioanelor), judecătoriile populare sunt desfiinţate în anul 1952, fiind înlocuite de tribunalele raionale în centrele devenite reşedinţă de raion. Raionul Potcoava avea în anul 1956 în componenţa sa comunele: Cioceşti, Coloneşti, Corbu, Icoana, Mărgineni, Mogoşeşti, Mozăceni, Negreni, Optaşi, Potcoava, Scorniceşti, Sârbi Măgura, Şerbăneşti, Tâmpeni, Tufeni din Vale şi Urluieni. Fondul conţine sentinţe civile şi penale din perioada 1954-1960. Documentele aparţinând acestui fond conţin informaţii referitoare la diferite cauze civile şi penale dezbătute de Tribunalul popular raional Potcoava în perioada 1956-1960.

OT-F-01033-1-1957-15 1957 Hotărâri, dări de seamă și procese - verbale ale ședințelor organizațiilor de bază PCR din comunele șerbănești și Tâmpeni.

OT-F-01033-1-1958-17 1958 Hotărâri, informări, procese - verbale de ședință și dări de seamă privind activitatea organizațiilor de bază PCR din comunele Sârbii - Măgura și Șerbănești. 

OT-F-01033-1-1959-18 1959 Hotărâri, planuri de măsuri, procese - verbale de ședință și dări de seamă privind activitatea organizațiilor de bază PCR din comuna Șerbănești. 

OT-F-01031-1-1960-1 1960 Documentele Conferineți Raionale a P.M.R. Drăgănești - Olt (dare de seamă, proces - verbal, poiect de hotărâri, raport comisie revizie); Informări, buletine informative, procese - verbale privind activitatea Comitetului Raional al P.M.R.; Referat și situații statistice funciare privind dezvoltarea economică - social culturală a Raionului Drăgănești-Olt, pe perioada 1960 - 1975. Harta raionului. 

OT-F-01031-1-1960-16 1960 Dări de seamă, procese - verbale, referate ale organizațiilor de bază P.M.R. din unitățile existente pe raza comunelor Seaca, Șerbănești și Stoicănești. 

OT-F-01031-1-1961-17 1961 Dări de seamă, planuri de măsuri, procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comunele Radomirești, Seaca, Șerbănești. 

OT-F-01031-1-1962-17 1962 Dări de seamă, proiecte de hotărâri, informări, procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comunele Șerbănești și Titulești. 

OT-F-01031-1-1963-21 1963 Dări de seamă, planuri de măsuri, proiecte de hotărâri, procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comuna Șerbănești. 

OT-F-01031-1-1964-22 1964 Dări de seamă, proiecte de hotărâri și procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comunele șerbănești, Sprâncenata și Seaca. 

OT-F-01031-1-1965-20 1965 Dări de seamă, planuri de măsuri, proiecte de hotărâri, procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comuna Șerbănești. 

OT-F-01027-1-1966-57 1965 - 1966 Procese - verbale, raport, dări de seamă, Proiecte de Hotărâri, cu privire la: analiza activității desfășurate, adunări de dări de seamă și alegeri, etc., de la CAP Slatina, de la comunele Slătioara și Șerbănești. 

OT-F-01031-1-1966-26 1966 Dări de seamă, planuri de muncă, planuri de măsuri și procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comuna Șerbănești. 

OT-F-01031-1-1967-13 1967 Dări de seamă, informări, planuri de măsuri, planuri de muncă, proiecte de hotărâri și procese - verbale privind activitatea organizațiilor de bază P.M.R. din comunele Seaca, șerbănești și Sprâncenata. 

OT-F-00001-2-T-13 Fără dată Tudorică C. Nicolae, notar - Șerbănești de Jos - Dosare de personal

OT-F-00001-2-A-18 Fără dată Anton M. Luchian, casier - Șerbănești de Jos

În afară de aceste documente inventariate și aflate, oarecum, în siguranță, trebuie știut că mai există încă și multe alte documente vechi referitoare la Șerbănești și la șerbăneșteni, documente aflate la fiecare dintre noi, ca arhive de familie, colecții, suveniruri sau moșteniri spirituale diverse. Enciclopedia comunei Șerbănești, prin intermediul colaboratorilor săi, va încerca să alcătuiască o bibliotecă digitală a acestui tip de documente, clasate pe categorii: fotografii, scrisori, cărți poștale, manuscrise, titluri de proprietate, acte de stare civilă, contracte, adrese, diplome etc. 

Ediția: 18.06.2016
Enciclopedia comunei Serbanesti (EcS), jud. Olt
  Web-Stat web tracking Real Time Web Analytics

Clicky

Comments