Documente vechi - 1897


5 mai 1897 – Adresa Prefecturii Olt privind motivarea construirii unei școli la Șerbăneștii de Jos și rezoluția Ministerului Instrucțiunii Publice (document original, 1 pagină, v. Fig. 1, document electronic din arhiva Asociației Culturale ”Memoria Oltului”)

 

PREFECTURA JUDEȚULUI OLT

Serviciul Județean

№  1280

1897 Maiu 5

 

Domnule Ministru,

 

Văzând lămuririle ce bine ați voit a ne da prin ordinul Domniei-Voastre № 2062 din 28 Aprilie expirat, am onoare a vă aduce la cunoșciință că populațiunea școlară a comunei Șerbănești de Jos este de 300 copii, după cum se vede notat chiar în ordinul D-voastră № 2031 din 3 Decbre 1896, că localul actual de școală este absolut neîncăpător nu numai pentru această populațiune dar mai ales că la această școală vin și copii din comuna Șerbănești de sus, situată în cea mai imediată apropiere, (nici 800 metri distanță), ceea ce face ca construirea unui local în Șerbănești de sus să fie chiar cu totul inutilă. Cât despre copii[i] din cătunul Jarcaleți, de la comuna Floru, și acesta nefiind situate de cât la depărtare de 2 ½ kilometri, mergerea lor la școala din Șerbănești de Jos nu poate presinta absolut nici un inconvenient și dacă insistăm a se construi localul în Șerbănești de Jos, motivele sunt.

 

Domniei Sale

Domnului Ministru al Instrucțiunei Publice

(Administrația Casei Școalelor) – București

 

CASA ȘCOALELOR

Intrat la 6 Mai 1897 № 3317

Ministerul Jnstrucțiunei Publice și al Cultelor

№ 24293 / 6 Mai 1897

Registratura Generală

 

Rezoluția din 12.V.97:

Se va răspunde că Ministerul, care cunoasce legea, care are datele statistice necesare și cunoasce îndestul împrejurările, și care are și răspunderea, este singur în drept a decide asupra acestor cestiuni. Menținem dar hotărârea luată și amintim din nou D-lui Prefect că pentru comune clădirea școlilor este o obligație pe care Șerbănescii de Sus ar trebui să o îndeplinească, dându-i-se pentru aceasta [încă] o decime, care e afectată esclusiv școlii, după cum spune legea. Prin urmare se menține decizia. La Șerbănescii de Jos se va face construcția atunci când îi va veni rândul.

 

(ss) indescifrabil

 

Comentarii:

-        În 1897, Prefectura Olt făcea demersuri către Ministerul Instrucțiunii Publice, insistând ca să își schimbe decizia de a se construi o școală la Șerbăneștii de Sus și să se aloce acești bani pentru construirea unui nou local de școală la Șerbăneștii de Jos, aducând mai multe argumente în acest sens.

-        Despre testamentul lui Ghiță Dumitrescu (v. [2]) prin care acesta dona, încă din 1896, o sumă importantă de bani în vederea construirii școlii de la Șerbăneștii de Jos, nu se mai amintește deja nimic...

Fig. 1. Adresa Prefecturii Olt privind motivarea construirii unei școli la Șerbăneștii de Jos

 

Aurică IVAȘCU

Craiova,  18 martie 2018

 

Referinţe:

 

1.      * * * - Adresa Prefecturii Olt privind motivarea construirii unei școli la Șerbăneștii de Jos și rezoluția Ministerului Instrucțiunii Publice. Prefectura Județului Olt, 5 mai 1897, ANR București.

2.      * * * - Corespondenţă între Prefectura Judeţului Olt și Administraţia Casei Şcoalelor referitoare la donaţia testamentară a lui Ghiţă Dumitrescu, pentru construirea unei şcoli în comuna Şerbăneştii de Jos, judeţul Olt; testamentul lui Ghiță Dumitrescu. SANIC București: Inv. 639/1, nr. UA: Nou 81, Vechi 31.


  Web-Stat web tracking Real Time Web Analytics

ClickyAccesați documentul în format pdf: Docummente vechi - 1897

Comments