Documente vechi - 1867

18 mai 1867 – Proces verbal de sigilare a bunurilor aparținând lui State Ioan, după decesul  acestuia (copie legalizată, parafată cu timbru fiscal de 1 leu și timbru sec; 1 pagină, v. Fig. 1, document electronic din arhiva Costel Vasilescu)

 

Procesu Verbal

 

Astăzi 18 Maiu 1867 în baza Ordinului D-lui Polițaiu local No 1398 urmatu dupe adresa D-lui Președinte al Onor Tribunal local local No 3995 prin care m-au delegatu pe mine ca Comisar al Colori[i] de Albastru de a merge la domiciliul decedatului State Ioanu; și Conformu Art. 654 din procedura Codului Civil să sigilezu totu avutul său rămasu.

Pe dată am și mersu în fața locului și în fața D-ei D. Marica consoarta numitului decedat și a persoanelor ce se vădu subscrise la valle am și intratu în Operație și altu avutu nu am mai găsitu de câtu numai Două perechi Casse ce suntu Clădite totu în truă curte din care unele vin la fața Străzi compuse de cinci odăi și uă [Clm]inie [n.a.: probabil, cuhnie] și care suntu închirieate către Doamna Mariea Musuri și cea lantă pereche în fundul Curți compuse de șase odăi, uă cămară și o chuinie  [n.a.: cuhnie] în care casse lăcuește însuși Consoarta decedatului cu Minori săi rămași și altu nimicu nu s-a pututu sigila de cîtu numai unu salon cu mai multe objecte și unu scrinu și unu Dulapu cu mai multe hârtii ale decedatului, care toate aceste objecte băgându-se în acelu salonu s-au închueatu Ușa și … [pagină lipsă, n.a.]

 

De luat aminte!

-       State Ioan era același cu Eustatie Ioan, tatăl lui Ion E. Momiceanu (v. DV 1861), și el murise, probabil, puțin înainte de 18 mai 1867;

-       Comisarul, din ordinul Polițaiului, ”pe dată a mersu” la domiciliul acestuia, la solicitarea familiei decedatului, în vederea efectuării succesiunii (se subînțelege!);

-       Eustatie Ioan locuia în București, culoarea Albastru (Sectorul III) și sigilarea bunurilor sale se făcea în baza art. 654 din Procedura Codului Civil, articol referitor la ”ocrotirea servituților continue și aparente”, [2];

-       Comisarul delegat pentru a face constatarea bunurilor succesorale, a găsit ”numai două perechi case”, care erau clădite într-o singură curte; în popor, la acea vreme, când se zicea ”o pereche de case” se înțelegea, de fapt, ”o casă” cu toate dependințele sale, [4];

-       Casa de la stradă era închiriată, la acea dată, Mariei Musuri, iar casa din ”fundul curții” era locuită de soția decedatului (Maria sau Marica) cu copii minori ai acestora;

-       S-a sigilat, în cele din urmă, un salon în care s-a pus sigiliul, de asemenea, pe un scrin și un dulap în care se găseau mai multe obiecte și documente ale decedatului;

-       Conform procedurii (lipsind pagina următoare a procesului verbal în cauză), este de presupus că urma să vină o comisie și să facă inventarierea (catagrafia) bunurilor astfel sigilate.

 

17 iunie 1867 – Catagrafia averii decedatului State Ioan (copie legalizată, parafată cu timbru fiscal de 1 leu și timbru sec; 7 pagini, v. Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 și Fig. 8; document electronic din arhiva Costel Vasilescu)

 

Calagrafia [n.a.: corect, Catagrafia]

Averei mobilă și emobilă a averei Decedatului State Ioan

 

Numirea objectelor

 

Paturi de Nucu cu saltele lor care suntu umplute cu lână și mindirile lor umplute cu pae avându fie care patu câte două perne și două suluri care și acestea suntu umplute cu lână îmbrăcate cu damască de lână verde cu flori.

 

Fig. 1. Proces verbal de sigilare a bunurilor decedatului State Ioan – pag.1, [5]

1 - Patu micu de copil de Aninu

12 - Scaune de paie

5 - Oglinzi mari de perete cu cercevelele de lemnu

1 - Massă de Nucu cu postavu verde

2 - Idem din una mai mică de lemnu

3 - Garderope mari de haine toate de lemnu și văpsite

1 - Scrinu de Nucu mare cu patru despărțituri avându culoarea văpseli galbenă

1 - Dulapu micu de Aninu văpsitu

1 - Lavuar de Nucu micu

1 - Etajeră de Nucu cu două polițe văpsitu

8 – Galerii de aninu văpsitu pentru ferestre

1 – Sipetu mare de lemnu și îmbrăcatu cu piele

3 – Lăzi mari de Brașov de lemnu

1 – Gardiropă de haine de lemnu văpsitu

2 – Putini mari de Ștejaru una pentru achrit varz și alta pentru apă

5 – Putinele mici pentru brânză

2 – Tingiri de aramă mari cu capacele lor

3 – Idem mici cu capacele lor

4 – Sahane mici de aramă turcească cu capacele lor

2 – Tingiri mari de aramă pentru făcutu dulceață

2 – Tăvi mari de aramă

1 – Idem mică

1 – Cazan mare de aramă pentru spălatu ruffele

2 – Căldări de aramă din care una mare și alta mică

5 – Tingiri de aramă mediocre cu capacele loru

1 – Thigae de Tiuci

1 – Piuliță de aramă cu pisălogu ei

1 – Vătraiu de fieru

1 – Clește Idemu

3 – Oale de tuciu, două mari și una mică

1 – Cratiță Idemu

3 – Topoare din care două mari și unu micu

1 – Tavă de Tuciu

1 – Idem mică de Caffia

1 – Lighian de aramă cu Ibricu și capacu lui

1 – Sefertasu de Alamă turcească cu patru despărțituri

1 – Piuă de Marmură

1 – Narghilea

1 – Răsătoare de chitră

1 – Cântaru

4 – Tăvi pentru dulceață din care trei mari și una mică

1 – Fieru de călcatu cu două limbi

1 – Mașină totu pentru călcatu rufele

1 – Una colivie de fieru pentru Canaru

4 – Sfeșnice de Arfan plachie

2 – Idem de Alamă

12 - Linguri de masă Arfan plachie

12 – Cuțite Idemu

12 – Furculițe Idemu

1 – Lingură mare pentru supă de Argintu

10 – Farfurii adânci

10 – Idem întinse

1 – Castronu mare de supă

8 – Ceșci mari poleite

6 – Idemu mici

2 – Pahare de cristal cu flori

 

 

 

Fig. 2. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.1, [1]

 

Fig. 3. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.2, [1]

 

Fig. 4. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.3, [1]

 

Fig. 5. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.4, [1]

 

Fig. 6. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.5, [1]

 

Fig. 7. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.6, [1]

 

Fig. 8. Catagrafia averii decedatului State Ioan – pag.7, [1]

2 – Chisele Idem cu capacele lor

2 – Sticle albe de cristal pentru lichioru

1 – Idem săpată cu flori

6 – Lingurițe de Argintu pentru dulceață

4 – Pahare de vinu

 

Lenjerie

 

8 – Perdele albe

8 – Transperante vărgate

16 – Ciarșafuri

12 – Fețe pernă de madipolonu

12 - Șervete de masă

9 – Fețe de masă

6 – Prosoape

 

Objecte diverse

 

3 – Covoare mari (vechi)

1 – Blană de Ursu Rusescu mare

1 – Pernă cusută cu flori

6 – Perne de patu de capu

4 – Clistiruri de cositoru

3 – Plapămi

1 – Ladă din celle menționate plină cu cărți diferite

2 – Imamele de ciubucu Turcească de chihlimbaru

1 – Brățare de Argintu sârmă

5 – Monede vechi antice

4 – Idem mici

1 – Cumpănă de drămuitu monezi

 

Hârtiile găsite atingătoare de diferite chestiuni

 

1 – Actu de învoeală făcutu între decedatul și Ghiorghe Caracostea și Vasilichi relativ la posesia Moșii Momiceni din Districtu Oltu legalisată de fosta înaltă Curte în anul 1856 Septembrie 28 la No 7 al Condicii.

2 – Unu idem între decedatul și Hrisdor Ghiorghiu legalisatu de Trib. Comercial Ilfov la No 16 al Condici în anul 1851 Noembrie 30 relativ la încetarea Judecăți ce se trata între dumnealor.

3 – Uă Sentință a Trib. Vlașca cu No 8 din 1863 Martie 16 dată în procesul D-ei Joița, fiica răposatului Sc. Gregoriad soția D-lui Mincă Popescu și D-lor frați Iancu, Iorgu, Marghioala și Frasa Grigoriadi relativă la protectarea vânzări unor casse.

4 – Idem cea cu No 29 din anul 1852 August 12 relativă la procesu ce l-au avutu decedatu cu D-nu Pitar Sotir Chiru pentru un hanu și locu.

5 – Idem cea cu No 9 din anul 1857 relativă la nișca daraveri de tovărășie ce au avutu decedatul cu D-nu Sotiru Chiru.

6 – Idem cea cu No 25 din anul 1860 Septembrie 12 relativă la procesul ce decedatul au avutu cu foști Ipitropi ai Asiguratăți Uniri pentru datorie de bani și prin care s-a apăratu.

7 – Sentința No 21 a Trib. Vlașca din anul 1861 August 2 relativă la procesu ce l-au avutu cu D-nu Chiril Tuzov pentru luminele de ferestre ce le avea în Curtea acestuia și pre care vroia a i le astupa.

8 – Sentința cu No 35 a Curții Civile de Apel,  secsia II din Bucureșci din anul 1864 aprilie 6, dată în procesul ce l-au avut decedatul cu D-nu Hagi Chiril Popovu pentru despăgubirea unui beneficiu.

9 – Uă Poliță de Galbeni Una sută duoi spre zece trasă de D-nu N. Apolonu cu Nume deschisu girată de decedatul din 1848 februarie 20.

10 – Sentința cu No 9 a Trib. Vlașca din 1849 Decembrie 23 – dată în procesul ce l-au avutu decedatul cu unu Stan Crăcia pentru datorie de bani.

11 – Unu zapisu de lei 4200 al lui Marin Popescu Chieză șuitu și de alți doi, adică de lei patru mii două sute, prin care cel dintâi datorează decedatului din anul 1856 Septembrie 1.

12- Adresa Trib. Vlașca cu No 1881 din anul 1863 Aprilie 11 pe lângă care s-au înapoeat decedatului actul de Cumpărătoarea caselor din Coloarea Albastră și a unor magazii cu No 3801 din anul 1847 Iuie 6 întărită și de Domnitor sub No 389 același anu Iunie 28.

13 – Contractu prin care decedatul a închirieatu casele cele mici din Coloarea Albastră D-ei Maria Musuri pe timpu de trei ani și pe prețu de Galbeni patru zeci No 40 începându de la anul 1865 Octombrie 26 și până la 1868.

14 – Actu subscrisu de Hagi Chiru Toma și decedatulu pentru desfacerea tovărășiei ce au avutu și legalisat de Trib. sub No 3 din anul 1848 Decembrie 27.

15 – Unu actu datu de Consulatul Britanicu prin care atestă că decedatul n-a fost nici uă dată sub protecția sa;  acestu Actu poartă No 108 din 11 februarie 1861.

16 – Listă de cărțile aflate în ladă ce se menționează în acestu Inventariu.

17 – Actu ligalisat de Trib. Oltu sub No 8395 din 11 Septembrie 1863 prin care decedatul State Ionu s-au asigurat de la fiul D-ssale I. E. Momiceanu prin darea jumătate a Moșii Momiceni acestuia spre stingerea pretințiilor ce le avea și prin care intentase procesu la Trib. Vlașca, dându-i totu uă dată acesta decedatului pe fiecare anu și câte Galbeni una sută No 100 # pe câtu timpu va trăi.

18 – Contractu subscrisu de I.E. Momiceanu ce aluat cu arendă de la decedatul cealaltă jumătate din Moșia Momiceni pe termenu de cinci ani cu începere de la 1866 Aprilie 23 și cu prețu de 200 #, adică două sute.

19 – Înscrisu datu de Badea Bălăceanu și Stanciu Drăgan pentru împrumutarea ce au făcut cu lei trei zeci și trei de mii No 33000 cu data de 1856 Septembrie 1 de la decedatul.

20 – Actu subsemnat de P. Drăgănescu și V. Drăgănescu cu data 1864 Septembrie 15 prin care t[r]anșază toate daraverile de tovărășie și datorie ce au avutu decedatul cu Badea Bălăceanu și aceaștia rămânându datori lei 6000, adică șase mii lei.

21 – Copie dupe zapisu lui Marin Popescu și alții legalisat de Poliția locală la No 392 anul 1859 Iulie 15 prin care da[to]reasă aceștia decedatului suma de lei patru mii două sute No 4200.

22 – Foaea dotală a D-nei Marghioala, soția decedatului, legalisat de Trib. Comercial din Brăila la No 14 anul 1857 Aprilie 24.

23 – Sentința Trib. de Vlașca cu No 20 din anul 1860 Iunie 24 relativă la procesul ce a avut decedatul cu Cassa răposatului Stanciu Drăganu și Moștenitori Badea Bălăceanu pentru datoria de lei trei zeci și trei mii No 33000.

24 – Actu subsemnat de Dobrița, soția răposatului Marin Cavafu și alte persoane prin care vinde cassele salle din acestu orașu către Dumitru Baiciu din Rușciucu [n.a.: Ruse], legalisat de Trib. Vlașca cu No 2 anul 1833 februarie 8 pe lângă care mai ecsistă și alte trei acte.

25 – Actu subsemnat de Irina Apolonie și N. Apolonie cu data 1848 Septembrie 20 legalisat de Comisia Culorii Verde din Bucureșci la No 1146 anul 1848 Septembrie 20 prin care cea din tâi da putere bărbatului său cel de-al doilia pentru a putea înstreinea uă vie de trei zeci și șase pogoane și niște Țigani pentru a putea să despăgubească pe decedatulu de bani[i] ce îi datora.

26 – Actul de Botezu a fiicii decedatului, anume Sevastița, din anul 1844.

27 – Actu de Botezu a fiului decedatului, anume Scarlatu, din anul 1855.

 

Procesu Verbal

 

Astăzi 17 Iunie 1867, în urma procesului Verbal închieat de noi la deșchiderea și ridicarea sigiliurilor puse de Poliția locală pe averia decedatului State Ioanu în virtutea Art. 675, al. I din Codicele de procedură Civilă, procedându am Inventariatu toate Objectele ce se menționează în aceasta cum și toate Hârtiile care suntu în număr de (27). Douăzeci și șapte pe care conform Jurnalului cu No 1313 din anul corent al Trib. Vlașca le-am datu în primirea D-ei Marghioala soția decedatului State Ioanu orânduită tutrice și de a cărora primire D-ssa au subscrisu din josul acestui procesu Verbal fără de a se ridica vre uă contestație, atâtu la predarea lor câtu și la Ridicarea peceții lor pentru conform citatului Art. Al. II s-a dresat acest procesu Verbal.

 

 (ss) Suplininte              I. Dedulescu

(ss) Substitutu              A. C. Scurtu

(ss) Comisar                 I. Z. Argeșu

 

p. conformitate

(ss) Indescifrabil

 

România

Greffa Trib. Vlașca

Presenta copie fiindu conformă cu Originalul se atestă.

Greffier (ss) Indescifrabil

De reținut ar fi, din acest document, cu precădere, acele aspecte legate de istoria comunei Șerbănești și a oamenilor ce i-au marcat, cândva, destinul... Astfel:

-       Imediat după moarte lui State Ioan (alias Eustatie Ioan), tatăl lui Ioan E. Momiceanu, poliția locală sigilase o parte din averea acestuia din București, în vederea efectuării succesiunii, conform prevederilor legale de atunci (v. procesul verbal de sigilare de mai sus, datat din 18 mai 1867);

-       După o lună, pe 17 iunie 1867, o comisie desemnată de Tribunalul Vlașca a venit la fostul domiciliu al decedatului State Ioan pentru a face catagrafia (inventarierea) averii acestuia, ridicând sigiliile puse de poliția locală;

-       După cum se poate observa, lista obiectelor inventariate se rezuma doar la o serie întreagă de bunuri, considerate a fi de mare preț, precum și a actelor ce aparținuseră decedatului; de reținut că, printre acele bunuri considerate a fi de mare preț, se afla și o ladă ”plină cu cărți diferite”, cărți ce erau menționate într-o listă separată;

-       Pe 28 septembrie 1856, State (Eustatie) Ioan încheiase un act de învoială cu Gheorghe Caracostea și Vasilichi (probabil același cu Enache Bălan, oricum toți din neamul lui Caracostea!) privind posesia moșiei Momiceni;

-       Pe 12 august 1852, State Ioan avusese un proces cu pitarul Sotir Chiru pentru un han și locul aferent; în 1857, el se judeca cu același Sotir Chiru pentru ”nișca daraveri de tovărășie”, după ce, pe 27 decembrie 1848, ieșea din tovărășie cu un anume Hagi Chiru Toma, ambii fiind, probabil, din același neam;

-       Prin 1861, State Ioan fusese acuzat că se află sub protecția Consulatului Britanic;

-       Pe 11 septembrie 1863, State (Eustatie) Ioan dădea jumătate din partea lui de moșie de la Momiceni fiului său, Ion E. Momiceanu, cu scopul de a stinge pretențiile pe care acesta le avea într-un proces pe care-l intentase împotriva tatălui său...; State Ioan nu avea să rămână însă în pagubă deplină, Momiceanu obligându-se să-i dea tatălui său, an de an, până la moartea acestuia, câte 100 de galbeni;

-       Pe 23 aprilie 1866, Ion E. Momiceanu lua cu arendă de la tatăl său, State (Eustatie) Ioan, cealaltă jumătate a moșiei acestuia de la Momiceni, pe termen de cinci ani, pentru 200 de galbeni;

-       Soția lui State Ioan se numea Marghioala și provenea, se pare, din Brăila, unde fusese legalizată foaia dotală, pe 24 aprilie 1857;

-       State Ioan, în afară de Ion E. Momiceanu, mai avea, cel puțin, alți doi copii: o fată, Sevastița (botezată în anul 1844) și un băiat Scarlat (botezat în anul 1855); aceasta înseamnă că State Ioan se căsătorise cu Marghioala cu mult timp mai nainte de 1857, când se legaliza, la Tribunalul din Brăila, acea foaie dotală de care aminteam mai sus.

 

Decembrie 1867 (datare după șirul evenimentelor relatate) – Conținutul actului de împrumut al Vasilichii Zotu, soția lui Enache Bălan (copie legalizată, parafată cu timbru fiscal de la 100 la 200 lei și timbru sec; 1 pagină, v. Fig. 9; document electronic din arhiva Costel Vasilescu)

 

Coprinderea actului.

Galbeni 1090. Adică una mie nouă zeci galbeni c.c. ferecați și ne-găuriți, după socoteala ce s-a urmat între mine subsemnata cu D-lu Alecse Romanov, asupra procenteloru la capitalul de două mii galbeni ce datorez cu valabil actu adeverit de onor Trib. Oltu la No 26 din anul 1863 Decembrie 19 și Ipoteca proprietăți[i] Momiceni și care procent mi s-a răspunsu de la anul 1864, potrivit condițiunilor din acest actu și care dobânzi împreună cu procentul până la anul 1868 Decembre pentru când, după înțelegerea cu rugăciune ce am dat ca să nu vândă moșia dupe titlu esecutoriu ce mi s-a înfăcișat sub No 68 cu anul 1867 Decembre 11.

Mă oblig a-i respunde fără împotrivire findu D-nu asigurat în proprietatea mea Momiceni, Județul Oltu, și care rămâne bună asigurată și capitalul de două mii galbeni ce mai datorez, la care sumă să cuvine procentul arătat mai sus pentru care mă oblig ca la 19 Decembre cu anul 1868 să răspund arătata sumă de una mie nouă zeci galbeni precum și suma de două mii coprinși în zapisul cu anul 1863 vorbit mai sus, la caz de a nu putea D-lu creditor să aibă dreptu a cere valoarea Ipoteca fără ca să

 

Fig. 9. Act adițional de împrumut al Vasilichii Zotu, soția lui Enache Bălan – pag.1, [3]

mijlocească vreo Judecată căci astfel a fost transacțiunea, având dreptu să investeze acest act  cu titlu esecutoriu în temeiul căruia să urmărească Imobilul Ipotecat și spre credință m-am iscălitu însumi cu mâna mea cerând și de la […] – pagină lipsă

 

De remarcat:

-       Urmare a împrumutului de 2000 galbeni făcut în 1863 (v. actul de împrumut din 26 Decembrie 1863, DV 1863), Vasilichi Zotu, soția lui Enache Bălan, în calitatea sa de plătitor, nu s-a putut ține de prevederile actului de împrumut, potrivit cărora banii trebuiau restituiți până în decembrie 1866, inclusiv dobânda anuală de 10%;

-       Potrivit aceluiași act de împrumut din 1863, partea din moșia Momiceni ce le aparținea, ei și lui Enache Bălan, fusese pusă zălog pentru acest împrumut;

-       După un an de păsuire, pe 11 decembrie 1867, creditorul Alecse Romanov a înaintat titlu executoriu de vânzare a moșiei în cauză, pentru a-și recupera banii, dobânzile și cheltuielile aferente;

-       După 11 decembrie 1867, Vasilichi Zotu, ”după înțelegerea cu rugăciune”, a încheiat cu Alecse Romanov un act adițional prin care se obliga să plătească acestuia, pe lângă cei 2000 galbeni împrumutați în 1863, încă 1090 galbeni, reprezentând dobânzi și penalități;

-       Prin actul adițional astfel semnat, Vasilichi Zotu se obliga să îi achite creditorului Alecse Romanov, pe 19 decembrie 1868, adică peste un an, toți cei 2000 galbeni împrumutați, plus 1090 galbeni dobânzi agreate;

-       Pagina de final a documentului lipsește dar ce a urmat este lesne de înțeles...


Ediția: 16.09.2016
Enciclopedia comunei Serbanesti (EcS), jud. Olt
  Web-Stat web tracking Real Time Web Analytics

Clicky

Comments