Ενάλιο φως

Εναλιο φως —ένα φως που φέγγει από μακριά στο βάθος της ακρογιαλιάς

Εντός των τειχών

Εκτός των τειχών

Φως

Θολά Τοπία

Comments