Zapraszamy do składania ofert w przetargu na remont przenośnika taśmowego

opublikowane: 13 lip 2018, 01:52 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 13 lip 2018, 02:00 ]

Sprawa nr 12 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce zaprasza do składania ofert w przetargu  na: 

Remont przenośnika taśmowego:

    - długość przenośnika      - 38m

    - długość taśmy                ~ 100m

    - szerokość taśmy            - 500mm

-   wydajność                      - ok. 2,0t/h

    - prędkość taśmy              - ok. 0,7m/s

    - przekładnia                     - 2K-250 i = 32.1

    Bębny:

    - napędowy    fi 400

    - nawrotny     fi 400

    - kierujący     fi 320 2 szt

    - napinacza    fi 320

    - dociskające fi  240 2szt

   Łożyska bębnów zewnętrzne w obudowach niedzielonych.

Zakres prac:

    - wymiana łożysk bębnów

    - przegląd przekładni

    - czyszczenie i malowanie konstrukcji.

    - wymiana taśmy

   - regulacja prawidłowej pracy taśmociągu pod obciążeniem i bez.


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia : do 20 września 2018 r


SIWZ oraz pozostałe dokumenty dostępne są tutaj ........


Oferty składać w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert do 31 lipiec 2018 do godz. 12.00


Otwarcie ofert 31 lipiec 2018 o godzinie 12.30 w Ustce przy ul. Krótkiej 12 ( siedziba ZEC-1) .

Kryterium oceny:

1.       cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).

Termin płatności 14 dni .

Nie przewiduje się wniesienie wadium.

Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel.  059 8143418 lub 666-218-232