Sprawa nr 2/2018 - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 10 węzłów dwufunkcyjnych

opublikowane: 8 sty 2018, 00:29 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 7 lut 2018, 05:05 ]

Nr Sprawy  2/ 2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” S-ka z o.o.  w Ustce zaprasza do złożenia oferty, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację zamówienia: na dostawę dziesięciu węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych wg wykazu jak niżej:


Zadanie

Adres

Typ węzła

I

Klonowa 4

co+cwu

II

Pułaskiego 42

co+cwu

III

Słowiańska 35

co+cwu z cyrkulacją

IV

Słowiańska 15

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

V

Słowiańska 19

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

VI

Słowiańska 35a

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

VII

Słowiańska 37

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

VIII

Słowiańska 37a

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

IX

Zielona 1

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu

x

Zielona 5

co+cwu z cyrkulacją i podlicznikiem cwu


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie VI – VIII  należy wykonać i dostarczyć do zamawiającego PEC EMPEC Ustka do dnia 30 kwietnia 2018 r.


Zadanie I – V  i IX , X należy wykonać i  dostarczyć do  zamawiającego   PEC  EMPEC Ustka do dnia 20 sierpnia 2018 r


Wykonawca  pozostaje  związany  z  ofertą  przez  okres  30  dni od dnia terminu składania ofert.


Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 3 000,00 zł.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC’’ Sp. z o. o. w Ustce, ul.Bałtycka 5a,  76-270 Ustka w sekretariacie

do dnia 07.02.2018 do godz. 12.00


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.02.2018 r  godz.12.30


W sprawie otrzymania kompletnego SIWZ proszę kontaktować się mailowo z sekretariatem: empec@partner.net.pl . SIWZ zostanie wysłany e-mailem.


Podpisał:

PREZES

PEC „EMPEC” sp. z o.o.

Ireneusz Zagrodzki