Sprawa nr 1/2018 - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 12 sztuk węzłów ciepłowniczych

opublikowane: 8 sty 2018, 00:29 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 7 lut 2018, 05:07 ]

Nr Sprawy  1/ 2018

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na dostawę dziesięciu węzłów dwufunkcyjnych (co+cwu)  i  dwóch węzłów  jednofunkcyjnych (cwu) wg wykazu jak niżej:

Zadanie nr  1 - Ul. Słupska 9 , 11, 13  (co + cwu)

Zadanie nr  2 - Ul. Słupska 15 , 17  (co + cwu)

Zadanie nr  3 - Ul. Wróblewskiego 8   (co + cwu)

Zadanie nr  4 - Ul. Kościuszki 2  (co + cwu)

Zadanie nr  5 - Ul. Plac Wolności 8  (co + cwu)

Zadanie nr  6 - Ul. Jana z Kolna 3 , 4 (co + cwu)

Zadanie nr  7 - Ul. Darłowska 6A –  (cwu )

Zadanie nr  8 - Ul. Sprzymierzeńców 16 A (cwu)  


Zadania nr 2, nr 3 i nr 7 – termin wykonania do 20 kwietnia 2018

Pozostałe zadania – termin wykonania  do 31 maja 2018


Wykonawca  pozostaje  związany  z  ofertą  przez  okres  30  dni od dnia terminu składania ofert.


Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 4 000,00 zł.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC’’ S-ka z o. o. w Ustce, ul.Bałtycka 5a,  76-270 Ustka w sekretariacie do dnia 07.02.2018. rok godz. 12.00


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.02.2018 r  godz.12.15


W sprawie otrzymania kompletnego SIWZ proszę kontaktować się mailowo z sekretariatem: empec@partner.net.pl . SIWZ zostanie wysłany e-mailem.Podpisał:

PREZES

PEC „EMPEC” sp. z o.o.

Ireneusz Zagrodzki


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


admin