Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej sprężarki śrubowej

opublikowane: 22 wrz 2018, 01:00 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 22 wrz 2018, 06:16 ]

Sprawa nr 14 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 5a  w Ustce kod. 76-270,   zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na  dostawę sprężarki śrubowej o parametrach:

wydajność 5m3/min, ciśnienie 8 bar .


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: do 22 listopada 2018,


SIWZ i formularz ofertowy do pobrania tutaj...


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.


Termin składania ofert 05 październik 2018 do godz. 11.00


Otwarcie ofert, jawne, 05 października 2018 o godzinie 12.00 w Ustce przy ul. Krótkiej 4   (siedziba ZEC-1) .


Kryterium oceny:


100% cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).


Termin płatności 14 dni .


Nie przewiduje się wniesienie wadium.


Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury przetargowej na każdym etapie jej trwania , bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel. 059 8 143 418 lub 666 218 232 .