EMPEC laureatem IX konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

opublikowane: 13 sty 2017, 09:00 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 30 sty 2017, 08:49 ]

Źródło: Tygodnik Solidarność

Laureaci IX konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Opublikowano dnia 11.01.2017 12:30

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

fot.M.Żegliński

Komisja wyłoniła 22 laureatów IX edycji. Wszystkie te firmy otrzymają certyfikat w konkursie "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowanym przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.


Są to:


1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

2.  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

3.  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

4.  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

5.  PEC "EMPEC" Sp. z o.o. w Ustce

6.  ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

7.  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

8.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

9.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku

10. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

11. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku

12. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

14. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział I Tychy

15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

17. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Katowicach

18. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach

19. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu

20. Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

22. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach


Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

pm